Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Những truyền thống của loải người 

Dưới đây là một bài viết của T.A.Sparks . Nó nói về truyền thống của con người. Đức Chúa Trời đang dấy lên một thế hệ tín đồ trong những ngày cuối cùng mà tìm cách chuyển động trong sự tự do của Đức Thánh Linh, là nơi mà Chúa Giêsu lcó quyền ưu việt. Điều kiện sẽ được tốt thì những người nầy sẽ dễ dàng không thể kiểm soát và tổ chức một giáo phái khác.

Ngài sẽ kết nối chúng ta lại với nhau và Ngài sẽ sử dụng hoàn cảnh để thực hiện ý muốn của Ngài cho sự hiệp nhất trong Thân Thể và sự tự do của Đức Thánh Linh. Các bức tường hình thành các giáo phái đã được sử dụng để tạo ra các nhà tù mà tìm cách hạn chế và giới hạn công việc của Đức Thánh Linh.


Từ những ngày cuối cùng của các sứ đồ cho đến bây giờ, lịch sử Cơ Đốc giáo là một lịch sử của các nhà tù. Lịch sử này không phải là nhà tù theo nghĩa đen hoặc vật chất, mặc dù đã có không ít trường hợp ở tù trong số này. Đó là một lịch sử của nhà tù, mà là kết quả của thói quen được thiết lập lâu đời của con người,  mang Đức Thánh Linh vào sự nô lệ.

Đã bao nhiêu lần Chúa đã phá vỡ thoát ra, chuyển động theo một cách mới và tự do hầu qua cách đó được con đường xuyên qua sự kiểm soát của con người và kết tinh thành hình thức, tín điều, tổ chức, giáo phái, trường phái, trật tự, cộng đồng khác, hay như thế! Kết quả không thay đổi đã là sự chuyển động và sự sống tự do của Đức Thánh Linh đã bị nhốt chật chội hoặc thậm chí bị giết bởi các nhà tù có khung thành mà Ngài đã bị ép buộc phải vào đó.

Mỗi khi chúng ta tìm cách thể hiện một cái gì đó thần thượng bằng lời nói và hình thức, lặp tức chúng ta hạn chế nó. Khi sự biểu hiện hoặc hình thức đó trở thành công thức, được thành lập và công nhận, chúng ta đã thực sự tra xiềng xích trên Linh của Chúa. Đức Chúa Trời ban cho một tầm nhìn, và mọi tầm nhìn do Đức Chúa Trời ban cho có tiềm năng và khả năng không giới hạn. Nhưng thật quá sớm sau đó, khải tượng được con người nắm giữ, đó là những người chưa bao giờ tiếp nhận được khải tượng đó bởi Thánh Linh. Sau đó, chùm nho của Eschol chuyển thành nho khô trong tay của họ. Vì vậy, rất nhiều loại trái cây sống của vùng đất thiên thượng đã bị thiệt hại theo cách này và trở thành khô cứng, co rút lại, và cái bóng không được xức dầu về vinh quang ban đầu của họ.

Những người kế nghiệp, các nhà tài trợ, hoặc những người gắn bó, đã tiếp tục xây dựng thành một tổ chức trần thế vào một chuyện động sống động của Thánh Linh, mà vốn đã sinh ra với ngọn lửa trong trái tim của một số nhà tiên tri. Họ bỏ tù khải tượng vào trong một truyền thống. Sứ điệp, bài giảng sẽ trở thành một tín điều; khải tượng trên trời sẽ trở thành một cơ chế trần thế; chuyển động của Chúa trở thành một công việc, mà phải được tiếp tục tiến tới bởi hơi của năng lượng con người và duy trì bởi nguồn lực của con người.

Bất cứ sự giã từ thực sự (hoặc dường như) hay sự tẻ tách khỏi trật tự đã được nhìn nhận và có truyền thống của tín điều hoặc sự thực hành, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành dị giáo, bị đình chỉ cách dữ dội, dặp tắt, và loại bỏ ra ngoài. Những gì, mà ngay từ buổi đầu của nó, là một cơ cấu thuộc linh, sinh động, có năng lượng sản xuất, thể hiện một cái gì đó mà Đức Chúa Trời thực sự mong muốn và Ngài đã sinh nó ra, thì lại thường xuyên trở thành một cái gì đó mà thế hệ tiếp theo phải duy trì và đấu tranh cách khó khăn để nó tiếp tục đi tới. Điều gì đã khai triển một sự tự kỷ trung tâm, và nó tiến lên cách khó khăn với bất cứ ai hay bất cứ điều gì can thiệp hoặc dường như can thiệp vào nó. Thánh Linh đã trở thành tù nhân của tổ chức hoặc hệ thống đó, và kết quả là con người bị hạn chế về mặt thuộc linh.Đức Linh phải được tham khảo và làm theo trên suốt con đường. Trong bất cứ điều gì mà trong đó Thánh Linh có thể có quyền tự do bị hạn chế, Đức Linh sẽ phản ứng. Và nếu Ngài ở trong chúng ta, Ngài sẽ làm cho chúng ta nổi loạn chống lại các sự hạn chế không đúng Kinh thánh. ( T.A.Sparks )