Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

CHRIST TRỔI LÊN TA GIẢM HẠ?
Ấy về Đấng đó mà tôi đã nói: 'Có một Người đến sau tôi đã vượt trước tôi, vì Người vốn trước tôi.' Giăng 1:30
“Ngài cần phải trổi lên, ta cần phải sụt xuống-“ Giăng 3:30.
-
Một số  nhà truyền giảng đã so sánh Giăng báp-tít tự mình làm giảm giá trị với sự tôn cao của Chúa Jesus. Giăng Báp-tít tìm cách chuyển sự chú tâm của thính giả ra khỏi chính ông mà khiến họ nhìn xem Chúa Jesus. Khi ông có được môn đồ nào, ông đều làm cho họ lìa bỏ mình mà theo Chúa Jesus cả., Đấng có quyền ưu tiên và đáng được ưa thích hơn ông.”Giăng làm chứng về Ngài mà kêu lên rằng: “Ấy về Đấng đó mà tôi đã nói: 'Đấng đến sau tôi vượt trước tôi, vì Ngài vốn trước tôi.” (Giăng 1:15).—Vì cớ Chúa Jesus thực hữu trước ông.

Giăng sung sướng và hài lòng khi chỉ được đánh giá là bạn của Tân Lang, và vui mừng khi mình bước vào sự vui mừng của Chúa – “Ai cưới tân phụ, nấy là tân lang; nhưng bạn hữu của tân lang đứng mà nghe người, thì rất đỗi vui mừng vì tiếng của tân lang; như vậy là sự vui mừng của ta được đầy đủ đó” (Giăng 3:29).
Thảm thay, ngày nay nhiều người tự xưng là tôi tớ Chúa lại nắm giữ môn đồ trong tay mình, muốn được họ tôn trọng quá mức, sùng bái mình đến mức tôn thờ như một vĩ nhân ‘vô ngộ’.. Chính họ được tôn cao còn Chúa bị giảm xuống trong cộng đồng của họ.
-
Không phải tôi nhưng Christ được tôn trọng,
Không phải tôi nhưng Christ được mến thương,
Không phải tôi nhưng Christ đang hành động,
Không phải tôi nhưng Christ được tỏ tường.

Ôi chỉ mình Christ lao tác im lặng,
Ôi chỉ mình Christ nhọc nhằn khiêm ti,
Chỉ mình Christ không phô trương biểu lộ,
Chỉ mình Christ đang nắm cả quyền uy.