Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

TRÊN NÚI HÓA HÌNH-
2 Phi-e-rơ 1: 16-17- “Vì khi chúng tôi tỏ cho anh em biết quyền năng và sự hiển hiện của Chúa chúng ta là Jêsus Christ, thì chẳng phải theo chuyện hoang đàng khéo tưởng tượng ra đâu, song chúng tôi là chứng kiến về sự oai nghiêm của Ngài.  Bởi chưng Ngài đã do Đức Chúa Trời là Cha mà nhận được tôn trọng vinh hiển, khi có tiếng từ nơi vinh quang tối cao phán cùng Ngài rằng: “Đây là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường."
-
Trong hai câu kinh thánh nầy chúng ta học được ý nghĩa của sự biến hóa cất lên của tín đồ. Cảnh trạng Chúa hóa hình trên núi ây là mô hình của vương quốc ngàn năm của Chúa.
Môi se tượng tương những tín đồ đã chết và được sống lại trong nước Chúa. Tiên tri Ê-li tiêu biểu tín đồ còn sống ngày nay sẽ được biến hóa cất lên.

Ba môn đồ Phi e rơ, Giăng và Gia cơ tiêu biểu dân Israel tạo lập quốc gia mới trong vương quốc ấy. Những người ngoại dưới trũng tượng trưng các dân tộc trong nước Chúa.
Phước hạnh của nước Chúa trong ngàn năm ấy sẽ đổ tuôn cho cả nhân loại mới trên trái đất cũ.
Ngày nay chúng ta chờ đợi Chúa tái lâm để xây dựng nước nầy.
-
Chặng đường cuối hôm nay bước tới,
Trên đường sa mạc gió bụi mờ,
Bóng tối ngày qua lui dần cả,
Kìa hừng đông lố dạng bây giờ.

Ngày Chúa hứa hẹn diệu kì bấy,
Che mờ dần khung cảnh thế nhân,
Đấng đã chết chiếm người tin nhận,
Thoạt đến rước Cô Dâu tuyệt trần.

Thời gian chờ đợi ngày hội ngộ,
Ta vẫn còn nhọc mệt ở đây,
Còn sống giữa sa mạc gian khổ,
Vẫn còn tìm nước mát mỗi ngày.

Dòng nước ngọt giải khát thỏa mãn,
Ban cho sinh lực cả đoàn đông,
Hôm nay quanh Chúa chúng ta họp,
Phước ân, bài ca chào đón hết lòng.