Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

ĐẤNG CHĂN CHIÊN-Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; Tập họp các chiên con trong cánh tay mình Và ẵm chúng vào lòng; Nhẹ nhàng dẫn các chiên cái đang cho bú.
Ê-sai 40:11
-
Hỡi Cứu Chúa, Đấng Chăn Chiên thánh,
Chiên con nhỏ thân thiết với Ngài,
Gom chúng trong vòng tay bảo vệ,
Ẵm vào lòng chiên dại thơ ngây.

Dịu ngọt, thân thương, an toàn bấy,
Không thiếu thốn, hay nguy hiểm bao giờ,
Đấng Chăn hiền lành không bỏ họ,
Chẳng có chiên lạc bầy bơ vơ.

Không tội lỗi, không còn buồn bả,
Chiên bước theo lối hẹp, đường dài,
Xin Chúa chỉ dẫn che chở họ,
Kẻo ngã trên đường đến trước ngai.
ST