Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

CỦA BÁU TRONG BÌNH ĐẤT-2 Cor 4:6-7, “Vì Đức Chúa Trời là Đấng có phán: “Sự sáng phải từ sự tối tăm soi ra,” cũng đã soi vào lòng chúng tôi, để khiến sự tri thức về vinh hiển của Đức Chúa Trời ở nơi mặt Jêsus Christ từ chúng ta mà sáng chói ra. Nhưng chúng tôi đựng của báu nầy trong khí mạnh bằng đất, hầu tỏ ra quyền năng lớn lao quá đỗi nầy là bởi Đức Chúa Trời, chớ chẳng phải từ chúng tôi”-
Trong hai câu kinh thánh nầy tâm trí chúng ta được đưa về  với thời gian khi Đức Chúa Trời phán “hãy có sự sáng” và ánh sáng đã xua tan bóng tối trong thế giới hỗn độn hồi ban đầu. Sau đó chúng ta được đưa đến sự kiện trong sách Các Quan xét khi quân đội của Ghi-đê-ôn đánh trận với dân Ma-đi-an bằng cây kèn trong một tay và cây đuốc giấu trong bình đất trong tay kia.
Theo lệnh của Ghi-đê-ôn họ đã đập vỡ bình đất và ánh sáng lòe ra gây khiếp đảm cho tấm lòng quân thù khi họ không hiểu ánh sáng chói lòa từ đâu mà có giữa đêm khuya.
Chúng ta những người đã được cứu, là những kẻ đã ra khỏi bóng tối được vào ánh sáng, bây giờ phải có trách nhiệm chiếu sáng cho Đức Chúa Trời trong thế giới nầy.  Nhưng để có được điều đó, những chiếc bình đất nhân tánh chúng ta phải bị đập vỡ, hầu người khác có thể ngắm xem ánh sáng.

-
Ghi-đê-ôn đập vỡ bình đất,
Ánh sáng đuốc thần sáng lòa ra,
Bóng tối kẻ thù tiêu tán mất,
Dân thánh chiến thắng vui hoan ca.

Bình đất nhân tánh cần phá vỡ,
Thế giới nầy già nua quá rồi,
Christ Của Báu quý giá quá cở,
Giấu mình trong bình thô con người.

Chúa ban cho thân hình hèn mạt,
Trông giống hình dạng thân thể Ngài,
Cõi sáng tạo mừng ta hiện hữu,
Cuộc sống lắm rên rỉ xưa nay.

Thân ta yếu bám Ngài mà sống,
Hoạn nạn, đau buồn quá nghiệt cay,
Tìm kiếm cánh đại bàng bay lướt,
Cho qua khỏi bão tố cuồng quay.

Cuộc đua đường dài gần kết thúc,
Đánh trận trung tín phải kiên trì,
Đến khi diện kiến Ngài đối mặt,
Hội ngộ thánh đồ vui lạ kì.
ST.