Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Cây Sự Sống—
-
Gióp 38:4,7--Con ở đâu khi Ta đặt nền móng trái đất? Nếu con thông sáng, hãy cho Ta biết! Khi các sao mai hợp ca, Và các thiên thần reo mừng?
I-sa 53: 2-Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cây non;
Như cái rễ từ đất khô khan. Người không có hình dung, cũng không uy nghi để chúng ta nhìn ngắm;
Psalm 80: 15,17-Là tượt nho mà tay hữu Chúa đã trồng, Và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình.Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, Tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình
Rev.22:2-Bờ sông bên nầy và bên kia đều có cây sự sống ra trái mười hai mùa, mỗi tháng một mùa; lá cây dùng để chữa lành cho các dân. 

-
Rồi ta sớm nếm sự dịu ngọt,
Của Cây Sự Sống ở trên cao,
Tận hưởng nguồn cung cấp dồi dào,
Tại miền thiên thượng ta yêu mến;

Nghị quyết đời đời không suy suyển,
Dự bị trái thần thượng mai sau,
Tiếng kèn chót trổi giọng ồn ào,
Trái cây của Chúa ta sở hữu.

Vẫn tươi mới, thơm ngon vĩnh cửu,
Có trái mới hằng tháng ra hoài,
Hồn ta nhiệt thành khát khao thay,
Chỉ thỏa mãn vào ngày gặp Chúa;

An ổn, kẻ thù không quấy nữa,
Nghỉ ngơi, không lao nhọc triền miên,
Vui mừng, hết đau đớn ưu phiền,
Bình an, mọi cạnh tranh chấm dứt;

Đủ loại trái hương vị thơm phức,
Từ một Cây thần thượng sinh sôi,
Jesus Cây Sự Sống đời đời,
Các loại trái thuộc về ta mãi;

Quỷ lừa dối không được đến đấy,
Bàn chân vấy bẩn không đứng bên,
Chân trần thánh khiết sẽ ưu tiên,
Lạc viên Chúa thỏa nguyền bước tới;

Thức ăn vĩnh cửu luôn tươi mới,
Uống Sông sự sống không cạn vơi;
Christ trái Cây Sự Sống đời đời,
Huyết cứu chuộc cho ta vui hưởng;

Đối tượng của tình yêu thần thượng,
Chúa chuyên chú hoàn hảo ta nay,
Đời đời thờ phượng ngợi khen Ngài,
Ô Đấng vinh hiển vô song bấy!

Hỡi hồn ta, hãy nếm Ngài mãi,
Trái Cây Sự Sống quá ngọt ngào,
Dù vượt qua sa mạc khát khao,
Chùm nho Ếch-côn ban đầy đủ;

Cây Sự Sống trồng cõi vĩnh cửu,
Châm rễ trong Thần ái Ba Ngôi,
Trước khi cõi sáng tạo ra đời,
Ban hát thiên thần ca khen Chúa;

Ô Thần ái vô biên muôn thuở,
Vinh quang Thần Cách phô bày ra,
Cây là Đối Tượng thỏa lòng Cha,
Phương hướng lớn lên đầy ân điển;

Ban đầu giống chồi mềm run chuyển,
Trên đất khô, có đá cỗi cằn,
Đối tượng khinh bỉ của thế nhân,
Trở thành Cây bên tay hữu Chúa;

Ân điển, lẽ thật lòng Ngài chứa,
Dòng trường sinh tưới đất cháy đen,
Mỗi bước đi Cha thánh đều khen,
Lan tỏa hương vị trời hết thảy;

Ngài là Thánh Phụ mặc khải đấy,
Ngôi Lời thiên thượng chẳng ai rao,
Lời ân điển chữa nỗi buồn rầu,
Cho dân u sầu vì tội lỗi;

Đó là Cây Sự Sống đã tới,
Ra trái dịu ngọt ở nơi đây,
Bứng về trồng thượng giới bên ngai,
Chờ ngày mới vĩnh hằng tỏ rạng;

Hồn ta nếm trái ngon vô hạn,
Bởi Thánh Linh chuyển tải từ trên,
Đường đồng vắng giẫm bước nhanh lên,
Hưởng trái hoàn hảo hằng hữu đến./.
John Nelson Darby (The Brethren Chruch--1870)
(Minh Khải phỏng dịch)—13-3-2016