Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Con Đường Của Chúa-
-
Mi chê 2:13 Kẻ mở đường lên trước chúng nó. Chúng nó xông đến cửa thành mà ra; vua chúng nó đi qua trước mặt chúng nó, và Đức Giê-hô-va đi đầu chúng nó.
--
Nào phải bước đi không chắc chắn,
Trên con đường không thể về nhà,
Tiếng Nói thân quen gọi ta tiến,
Đến ngày trường cửu dậy tiếng ca.
Tiếng của Đấng từ xưa mở lối,
Trên đường chưa khai phá cô đơn,
Mở con đường mới đến Cha thánh,
Lúc ta còn lưu lạc, hư vong.
Không bỏ ta cô đơn đường vắng,
Lối đi qua sa mạc khô cằn,
Chúa vẫn ban hồng ân sống động,
Dẫn ta tiến về cõi vĩnh hằng.
Kìa thành vàng mở toang sừng sững,
Soi lối đường Chúa đã đi rồi,
Vinh quang thành chói chang rực sáng,
Nguồn đại phúc dành sẵn ta thôi.
Hãy kiên nhẫn tiến lên lối hẹp,
Bước chân Ngài mở lối đau thương,
Chúa cứu ta đại nạn nguy cấp,
Tấm lòng nầy hết sợ tai ương.
Bám ý Chúa dù đường diệu vợi,
Thử đức tin, kiên nhẫn không thôi,
Hãy dựa vào Tình yêu không đổi,
Cất gánh nặng lòng thanh thản vui.
Ngài vẫn đứng đó chờ ta đến,
Ban sức mới mỗi ngày hôm nay,
Chúa là niềm vui, phương giải cứu,
Quẳng lo âu mừng đến bên Ngài./.
Minh Khải phỏng tác.
(Nguồn : Brethren Poems)