Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Suy nhược thần kinh thuộc linh


 Image result for photo of the despair man

Trong thế gii y khoa căn bnh này được mô t là “điu kin s yếu đui và kit sc ca h thn kinh, dn đến các hình thc khác nhau ca s kém hiu qu v tinh thn và cơ th. Giới hn này bao gm mt nhóm hn tp các triu chng khó xác đnh, mà có th tổng quát và s biu hin xáo trn ca toàn b h thng, hoc đa phương, bhn chế với các cơ quan nào đó trong thân th. "


Có mt s lượng gn như kinh khng về lời than phiền này v ngày hôm nay, và mt t l khng khiếp gia các công nhân Cơ Đốc. Đây là ý nghĩa ca mt s li lầm thuộc linh, mà chúng ta s đ cp tại đây.

Trước khi chúng ta bàn vphía tâm linh, điều nầy có th là tt và hu ích nếu chúng ta biết nói mt t ngv cái t nhiên ca riêng mình. Đây là mt trong nhng rc ri liên quan rt cht ch vi tâm trí mà nó to nên lập trường hiu qu khác thường cho kẻ thù tấn công.

Ví d, ngoài các yếu t thuộc linh nào đó, nhng người b suy nhược thn kinh có th có nhiu trm cm, "-tinh thn (tâm linh) xuống thp",  chán nn; không có kh năng thc hin s lượng công việc bằng trí óc bình thường; mt sc mnh ca s chú ý c đnh, ví d, mt hàng con s có th không được b sung mt cách chính xác, đọc chính t hoc viết mt vài ch cái sai lạc, vì lo lng, chi tiết nh là mt n lc đau đn.
Mt ng thường xuyên, nhưng không phi luôn luôn là đc đim. Đôi khi có cm giác đau đớn, thường bị trật khớp, hiện tại- dây gân, mt bp tht, chân tay, da, mt, vv; gn ging như chóng mặt, hầu như viêm màng não. Mt s triu chng đc bit khác ca căn bnh này đc bit thú v là khi chúng đến rt gn vi nhng gì đc trưng cho trường hp siêu nhiên cũng như trường hợp bị quỉ ám.

Ví d, trong mt s trường hp có mt nim vui thích đc hi trong vic làm cho nhng người khác hnh phúc, khó chu hoc đau kh. Sau đó là triu chng ni tiếng, là s hin din ca mt cái gì đó th hai. Khi tâm trí b chiếm đóng - hoc căng thng đ b chiếm đóng- vi mt điu nầy, mt điu khác hay s hin din che bóng ý thc của trí năng ging như mt bóng ma. Sau đó, mt ln na, s xâm nhp ca nhng suy nghĩ không kim soát được, xa l cho cuc sng bình thường, và thường xuyên hóa trang là đo đc, ca bnh nhân - gây ra đau kh d di.

Mong mun vi vàng ra đi và tránh xa tt c mi người là cách rt ph biến, và cũng là xu hướng quăng mình xung trong tuyt vng. Tht vy, các triu chng rất nhiều và thay đi vi mc đ hoc hình thc đặc biệt ca lời phàn nàn. Chúng tôi đ cp nhiều đến điu này, vì nó có th mang bạn vào lĩnh vc thuộc linh mà không phi là đc bit thuộc linh, và liên quan hoc vi Chúa hoc vi k thù, rng đó có th ch là thương tt ca thân thể hư hoại này. Ít nht nó cũng làm chúng ta nhn ra điu này, và biết rng trường hp ca chúng ta nằm trong s hiu biết chung gia nhng người biết; cho mt yếu t rt chung chung ca s bối rối này, là bnh nhân luôn luôn cm thy rng ông hoàn toàn bị mọi người hiu lm.

Nhm ln ca cái t nhiên và cái thuộc linh  

Khi điu kin đau bun này đến trong vòng dân Chúa, kẻ thù hot đng cách đc bit đ cung cp ý nghĩa thuộc linh cho điều đó. Tht s đau kh khng khiếp lan rộng, vì không có kh năng tp trung tâm trí cu nguyn ngay tức thì! Thật sự đau kh vì trm cm đã được "kt cáo" gii thích như là kết qu ca ti li, do đó thiết lp mt s lên án sai trật! Thật là tàn phá vì lý do  s hin din khác được mt nhân vt đc ác ban cho, như mt k ác đã được trao quyn trên mt người! Thật là đau kh vì nhng tư tưởng xa lạ! Cảm thấy mất bo đm ơn cu đ; cm thấy ở bên ngoài s tha th; đt câu hi v toàn b s tht và thc tế ca đc tin Cơ Đốc, vv, vv!

Chúng ta s bt đu giúp nhng người b nh hưởng như vy từ chỗ nào?

Trước hết, chúng ta hãy nói vi tt c mi người ca Chúa rằng trong lĩnh vc này, chúng ta có mt trong nhng cnh báo nghiêm trng nht chng li cách sng đi sng Cơ Đốc trong lĩnh vc ca tâm hn thay vì trong tâm linh. Có v như kẻ thù s to điu kin dễ dàng cho "Cơ Đốc giáo" như vy đến mt mc đkinh khủng. Sư mải mê tinh thn, tình cm và ý chí trong nhng điu “thuộc linh” tách rời hoc xa cách việc tăng cường của Đc Thánh Linh chân thật, s mang li sự báo trước riêng ca nó, và cui cùng có th tuyt vng.

"Tâm trí ca xác tht là s chết, nhưng tâm trí ca tâm linh là ssng và bình an." (Rô 8:6).

Như vy chúng ta có th nói rng nhng gì tht s ca Đức Linh thì tồn tại và đng mãi, dù khi tt c lĩnh vc ca tâm hn (bn cht tâm lý) và cơ th b sụp đổ và mâu thun.

Bn đã thc s sinh ra t trên chăng? Bn đã vâng li khải tượng trên tri, vi ánh sáng, khi bn đã có nó chăng? Trong stht bi và sp đổ, bạn đã liên tục thú nhn, và thc hin nhng gì có th được thc hin đ ra trái đúng theo s ăn năn chăng? Bn đã cầu xin hiu qu ca huyết Jesus Christ, Con Đc Chúa Tri chăng? Bn đã không bồi thường Đc Chúa Tri khi b kết ti sai hay sao? Hãy tiếp lấy thế đng ca bn trong tâm linh ca bn, ngay c nếu cn chống lại tâm hn và cơ th ca riêng bn, và chng li tt c đa ngc. Đng trên thc tế rng Ngài là Đấng mà bn đã đt nim tin ca bn là "ln hơn tấm lòng ca chúng ta" (1 Giăng 3:20).

Sau đó, nói thêm mt lời. Gi cho đôi mt ca bn nhìn ra bên ngoài. T chi hướng nội, không suy nghĩ về mình, vtình trng ca bn, cm xúc ca bn, các triu chng ca bn. Không hy vng nơi chính mình. Không tìm kiếm đc hnh trong trái tim bn. Ngừng mong đi bt kỳ điều tt nào ca mình, nhưng hãy nh rng Ngài là s công bình ca bn, sbo lãnh ca bn, schp nhn ca bn vi Đc Chúa Tri, là giá trca bn, Đng Cu Thay ca bạn,

Sưu Tầm