Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Các nguyên tắc của sự cầu nguyện-4
- ( Ts Myles Munroe)
Phần 4-
-
Đó là những gì của một con người. Một “con người” là 2 từ ngữ (hu +man) đặt lại với nhau. Đó là con người đất mùn. Mùn có nghĩa là bụi đất, con người có nghĩa là sự ra đời. Đưa con người vào bên trong bụi đất, nó được gọi là một con người đất mùn. Chúng ta gọi nó là con người. Con người là một bí ẩn. Con người là một tâm linh ở trong một cơ thể bụi bẩn. Nói cách khác, con người là một tích hợp vật chất và thuộc linh. Bạn có một tâm linh, nhưng bạn sống trong một cơ thể. Cơ thể của bạn là đất mùn, đó là bụi bẩn. Nhưng bạn là một con người, tâm linh. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời đặt chúng ta vào trong một cơ thể, mùn. Ngài đặt con người trong mùn. Và do đó, chúng ta đã trở thành một con người mùn hoặc một con người.
Với tạo vật mà Đức Chúa Trời nói, "hãy cho họ có sự chế ngự trái đất”. Vì vậy, là sinh vật duy nhất, ở đây là chìa khóa, có quyền pháp lý trên trái đất, là một con người. Tạo vật duy nhất mà Đức Chúa Trời nói, "hãy có sự quản trị, hãy chế ngự trái đất," là một con người. Con người là gì? Một tâm linh ở trong một cơ thể. Điều đó có nghĩa bất kỳ tâm linh nào mà không có một cơ thể là bất hợp pháp ở đây trên trái đất.
Hãy theo tôi cách cẩn thận. Vì vậy, để cho Đức Chúa Trời có được bất cứ điều gì được thực hiện trên trái đất, Ngài đã phải tuân theo lời của mình. Thực tế, Kinh Thánh nói, "Đức Chúa Trời nói rằng Ta đã đặt lời của Ta ở trên Danh của Ta." (Vì Chúa đã làm cho lời Chúa đựợc tôn cao hơn cả danh Chúa-Thi 138:2b). Bạn đã biết, tiếng Hê-bơ-rơ dùng cho chữ "tên--Danh" cũng có nghĩa là "có". Được. Trong tiếng Hê-bơ-rơ tên của một điều là một điều.

Khi Đức Chúa Trời nói, "Ta đã đặt lời của Ta ở trên Danh của Ta". Ngài nói, "Ta đã đặt lời của Ta trên bản thân Ta. Ta sẽ không bội lời của riêng Ta. Ta sẽ không vi phạm lời của Ta. Thực tế, đó là những gì làm cho Đức Chúa Trời rất  thành tín. Ngài giữ lời của Ngài, không chỉ cho bạn, nhưng với mình Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài nói, "ngay cả khi ngươi không thanh khiết. Ta vẫn phải thánh khiết thậm chí cho bản thân Ta. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ vi phạm lời của Ngài. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời, bạn hãy lắng nghe một cách cẩn thận, không thể đi vào hành tinh này mà không có một cơ thể. Không phải vì Ngài yếu nhược, không phải vì Ngài không mạnh mẽ, không phải vì Ngài không có năng lực, nhưng vì cớ Ngài phải trung thành với lời của Ngài. Ngài sẽ không bao giờ vi phạm lời hứa.
Đức Chúa Trời sẽ không bước vào trái đất này như là một Linh mà không có một cơ thể. Bởi vì Ngài đã nói và nó đã trở thành luật. Vì vậy, nếu bất cứ điều gì sẽ được thực hiện trên trái đất, về mặt pháp lí, nó đã phải được thực hiện bởi một linh mà không có một cơ thể. Đó là lý do tại sao Adam và Eve, khi họ đã chọn trái cây, Đức Chúa Trời đã không có thể can thiệp. Bởi vì Đức Chúa Trời là những gì? Một Linh. Eve là một người phụ nữ yếu, một sinh vật nhỏ. Ngài đã tạo nàng ra, nhưng Ngài không thể ngăn cô ta lại. Tại sao? Bởi vì nếu Đức Chúa Trời đã đến và xâm chiếm con người như một Linh mà không có một cơ thể, Ngài đã phá hỏng Lời mình. Và do đó, bạn có thể không bao giờ tin tưởng Ngài một lần nữa.
Và sa-tan biết điều đó. Đó là lý do tại sao ngay cả ma quỷ biết rằng để làm kinh doanh trên trái đất bạn cần một cơ thể. Và không có chỗ cho anh ta ở trong Adam và Eve, do đó, hắn đã đi đến một con rắn và thương lượng để sử dụng cơ thể bụi bẩn của con rắn. Con rắn đã cho anh ta cơ thể bụi bẩn của mình và Lucifer đã nắm lấy cơ thể bụi bẩn của con rắn và đã làm kinh doanh với Eve. Và vì vậy, Đức Chúa Trời đã biết, "Ta không thể ngăn chặn chúng vì nếu Ta dừng  chúng lại như là một tâm linh, sau đó Ta trở thành một kẻ nói dối. Và Đức Chúa Trời không phải là một kẻ nói dối. Nhưng khi Adam và Eve sa ngã, (Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời tốt) Đức Chúa Trời nói với sa-tan,Sáng thế kí 3:15, ông nói, "satan (được diễn giảng) bạn có biết Ta không thể đến, bởi vì ngươi thường sống với Ta và ngươi biết rằng Ta giữ lời Ta.
Lucifer ơi, nhưng Ta sẽ  cho ngươi một lời hứa. Ta hứa với ngươi rằng  người phụ nữ mà ngươi đã sử dụng, Ta sẽ vào cô ấy về mặt pháp lý. Và cô ấy sẽ cho Ta một cách hợp pháp cơ thể của mình và Ta sẽ chà nát đầu của ngươi, về mặt pháp lý. Đó là lời hứa. Giáng sinh là cần thiết bởi vì Lời của Đức Chúa Trời. Khi kì hạn được trọn, Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài đến. Sinh ra từ điều gì? Một người phụ nữ. Tiên tri Ê-sai nói, "ngươi sẽ không tin báo cáo của tôi nhưng tôi đã thấy một cái gì đó. Tôi thấy một trinh nữ với con trẻ. Và tên gọi của con trẻ là Em ma nu ên. Em có nghĩa là ở trong. Con người có nghĩa là nhân loại. El có nghĩa là Elohim. Tôi đã nhìn thấy Đức Chúa Trời bên trong một cơ thể người đàn ông, một cơ thể con người. Tôi không thể hiểu điều đó, nhưng Đức Chúa Trời đã đến ở đây cách hợp pháp.
Ngài sẽ lấy lại quyền năng về mặt pháp lý." Và vì vậy, khi Đức Chúa Trời đã đến cùng Ma-ri, Ngài nói, "Hỡi người được ơn lớn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi"(Luca 1:28). Tại sao? "Ta muốn mượn dạ con của ngươi" Tại sao? "Ta muốn được tính hợp pháp." Ma- ri cho biết: "xin được nên cho tôi như lời của Ngài.” Và lời Đức Chúa Trời chạm vào tử cung của cô. Xác thịt bắt đầu phát triển xung quanh Ngôi Lời. Và bây giờ Đức Chúa Trời bên trong tử cung của cô. Đối với nhiều phụ nữ không biết cách mạnh mẽ mà bạn có. Bởi vì tại Sáng thế kí 3: 15 Chúa nói với satan về người phụ nữ. Ngài nói, "người phụ nữ sẽ là cơn ác mộng của ngươi”. Tôi thường tự hỏi tại sao? Bây giờ nếu bạn là y bác sĩ ở đây, sẽ biết điều này là đúng.
Bạn thấy, Đức Chúa Trời, khi Ngài thiết kế người nữ, Ngài đã thiết kế cô thực sự cho Ngài. Cơ thể của người phụ nữ được thiết kế theo một cách như vậy hầu tử cung của người phụ nữ được thiết kế để sản xuất một đứa trẻ. Nhưng huyết  của đứa trẻ không bao giờ pha trộn với huyết của người mẹ. Đức Chúa Trời thiết kế cho tử cung theo cách đó. Ngài đã suy nghĩ về chính Ngài. Bạn thấy, khi một đứa trẻ ở trong bụng mẹ của nó, loại huyết mà trẻ em có, không có vấn đề gì,  huyết của đứa trẻ không bao giờ pha trộn với huyết của mẹ. Nó hoàn toàn tách biệt. Có nghĩa là một người phụ nữ có thể mang thai một em bé và 2 dòng huyết  không bao giờ pha trộn.
Vì vậy, Đức Chúa Trời nói: "Sa-tan, Ta nắm ngươi rồi. Tôi đã sắp xếp để đi vào dòng dõi con người. Người phụ nữ đó sẽ sinh cho Ta một hạt giống (hậu tự). Và huyết nó sẽ không kết hợp với huyết cô ấy. Nó sẽ là huyết  Đức Chúa Trời chân chính. Nó sẽ không kết hợp với huyết của cô ấy. Và hạt giống đó đang bước vào trái đất cách hợp pháp. Và nó sẽ có một dòng huyết  mà sẽ là rất tinh khiết, nó sẽ có thể tẩy sạch tất cả mọi người.
Huyết của Chúa Giêsu Christ có DNA của Đức Chúa Trời. Sự kết hợp của nhiễm sắc thể là Elohim Adonai pha trộn với nhau. (Elohim là Đức Chúa Trời và Adonai là Chúa trong tiếng Hê bơ rơ). Đó là lý do tại sao bạn được cứu bởi huyết của Chúa Giêsu. Huyết của Ngài không phải là huyết của Ma-ri. Vấn đề thực tế là, Ma-ri đã được cứu bằng huyết cô đã mang thai. Và Ngài nói, Nầy, ngươi sẽ thọ thai, sanh một con trai, đặt tên là JÊSUS" Tiên tri Ê-sai nói trong chương 9, ông nói, "Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta” . Bây giờ những đứa trẻ được sinh ra nhưng Người Con thì không sinh ra. Ma-ri sinh con trẻ, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho Con Trai. Ma-ri sản xuất cơ thể, nhưng Đức Chúa Trời đã cho tâm linh. Ma-ri đã sản xuất ngôi nhà, nhưng Đức Chúa Trời đã cho người cư trú. Nói cách khác, Ma-ri là mẹ của Chúa Giêsu, nhưng cô ấy không phải là mẹ của Đấng Christ. Giêsu là cơ thể. Christ là Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ngài đã được gọi là " Giêsu Christ." Bởi vì Giêsu làm cho Đấng Christ hợp pháp. Đó là lý do tại sao Giêsu có thể cầu nguyện trên trái đất.
Ngài hợp pháp. Đức Chúa Trời không thể can thiệp trên trái đất mà không có một con người. Sự cầu nguyện là gì? Tôi định nghĩa nó theo cách này, cầu nguyện là con người cấp giấy phép cho Đức Chúa Trời can thiệp trên hành tinh--trái đất. Đây là công việc làm ở nhà của bạn-- tìm thấy bất cứ nơi nào trong kinh thánh mà nơi đó Đức Chúa Trời đã làm bất cứ điều gì trên trái đất mà không có một con người đồng ý. Bất cứ khi nào Đức Chúa Trời muốn hành động trên trái đất, Ngài đã sử dụng một ai đó trong bụi đất. Đức Chúa Trời không sử dụng bạn bởi vì bạn là tinh khiết. Ngài đã sử dụng bạn bởi vì Ngài đã  bị mắc kẹt.
Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời tiếp tục tha thứ cho tội nhân. Tại sao? Ngài cần cơ thể của bạn. Đức Chúa Trời giữ bạn tinh sạch. Tại sao? Bởi vì Ngài cần  bạn.

(còn phần 5)-