Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Áo Cưới Thay Cho Giẻ Rách- -Esai 61:3-đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.

-
Chú ơi, Con dâng giẻ rách cho Ngài, Ngài cho con áo cưới. Con dâng cho Ngài tro bụi, Ngài cho con vẻ đẹp. Con dâng cho Ngài xương khô, Ngài cho con thịt. Con dâng cho Ngài nỗi buồn, Ngài cho con niềm vui. Con dâng cho Ngài một tâm linh nặng nề, Ngài cho con một tâm linh hát khen ngợi. Con dâng cho Ngài những thất bại của mình, Ngài cho con một con đường phía trước. Con dâng cho Ngài những cám dỗ của con, Ngài cho con một lối thoát. Con dâng cho Ngài lo lắng của con, Ngài cho con một sự an bình vượt quá sự hiểu biết. Con dâng cho Ngài lời nói dối, Ngài cho con sự thật. Con dâng cho Ngài những tham vọng của mình, Ngài cho con sự hài lòng. Con dâng cho Ngài quá khứ đau nhức, Ngài cho con sự hòa giải. Con dâng cho Ngài những vết thương của con, Ngài băng bó và chữa lành. Con dâng cho Ngài trụy lạc của con, Ngài cho con sự thánh khiết. Con dâng cho Ngài tấm lòng ,linh hồn của con và tất cả những gì con có và không rút lại. Đó là nỗi đau khổ và nhục nhã sắp đến trước khi Ngài có thể thay đổi chúng nó. 
Anh chị em ơi, bàn thờ luôn luôn là một nơi hiến dâng, chúng ta đã biến thành nó thành một "quầy ăn uống mọi thứ", một nơi mà ai đó có thể chọn những gì mình muốn. Xin Chúa thương xót chúng ta và khôi phục lại một tâm linh đúng đắn trong chúng ta-
24-3-2016