Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Thực tế của việc thờ phượng trong thời Tân ƯớcGiăng 4:19-24; 1 Phi-e-rơ 2:4-7, 9; Ê-phê-sô 2:19-22; 1 Ti-mô-thê 3:15-16; Phục Truyền. 12:1-8
Lạy Cha, xin Cha hãy rửa sạch chúng con một lần nữa bằng huyết báu của Chúa Giê-su, để chúng con có một tấm lòng rộng mở và xin Cha hãy lấy đi tất cả những bức màn che trước lòng chúng con. Xin hãy phán với chúng con và ban cho chúng con ánh sáng để chúng con có thể nhận ra được nỗi khao khát của lòng Cha, để chúng con có thể trở thành những người thờ phượng thật. Chúng con xin dâng tất cả các thánh đồ và các buổi nhóm cho Cha. Chúng con cầu xin Cha hãy chúc phước cho chúng con.
Sự khao khát của lòng Cha

Hội nghị này phải là một thời gian rất đặc biệt vì tôi có cảm nhận rằng Chúa đang có một gánh nặng đặc biệt ở đây. Trong hội nghị này, chúng ta không chỉ thông công về một số đề tài mà chúng ta muốn chạm được sự khao khát của lòng Cha.


Sự thờ phượng thật ở trong Linh

Chúa Giê-su nói một lời rất quan trọng trong Giăng 4:23-24: “Nhưng giờ sắp đến, và bây giờ đã đến, khi những người thờ phượng thật thờ phượng Cha trong linh và sự thật; vì Cha tìm kiếm những người thờ phượng Cha như vậy. Đức Chúa Trời là Linh, và ai thờ phượng Ngài thì phải thờ phượng trong linh và sự thật“. Nếu dùng tâm hồn và lý trí của mình, anh em không thể chạm được Đức Chúa Trời, vì Ngài là Linh. Tôi hy vọng những người mới tin Chúa sẽ hiểu rằng con người gồm có ba phần: thân thể, hồn và linh (theo 1.Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Hồn được kết nối với tâm, còn linh nằm sâu tận bên trong cùng của con người.

Nhưng những ai không tin Chúa thì linh của họ bị chết. Họ không thể tương giao với Đức Chúa Trời và họ ở trong bóng tối. Nếu ở trong bóng tối, anh em sẽ thờ theo bất kỳ cách xưa cũ nào. Ở Trung Hoa, người ta đưa anh em một cái tượng, chỉ là một khúc gỗ, rồi anh em thờ nó. Nếu tôi bảo anh em thờ cái ly này, anh em có thờ nó không? Nhưng nếu tôi đổi hình dạng cái ly thành cái tượng đầu trọc, anh em có thờ nó không?

Biết Cha, Con và Thánh Linh

Vậy anh em thờ ai? Thờ Chúa Giê-su? Nói như vậy cũng đúng, nhưng anh em phải nhận ra rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không đơn giản như thế, Ngài hằng sống và có một kế hoạch. Để hiểu Đức Chúa Trời, anh em phải hiểu rằng Ngài có ba thân vị Cha, Con và Thánh Linh. Nghĩa là có ba trong một. Nếu anh em nói chỉ có một, thì Ngài sẽ nói là “Không, Ta là Cha, Con và Thánh Linh“. Nhưng nếu anh em nói rằng có ba, Ngài sẽ nói rằng “Không, Ta là một“. Đức Chúa Trời vinh hiển không đơn giản, bởi vì đó là kế hoạch của Ngài: Ngài muốn chúng ta trở thành con của Ngài.

Sự khác nhau giữa Cha và Con

Nếu tôi hỏi: “Anh em là con của Đức Chúa Trời, vậy ai là Cha của anh em?“ Anh em sẽ trả lời là Chúa Giê-su. Nhưng Chúa Giê-su sẽ nói: “Không phải, Ta được Cha sai đến“. Vậy Chúa Giê-su có phải là Đức Chúa Trời không? Vâng! Cha có phải là Đức Chúa Trời không? Vâng! Vậy chúng ta có bao nhiêu Đức Chúa Trời? Một! Vậy Chúa Giê-su cũng là Cha à? Không phải, chính Chúa Giê-su đã nói: “Cha lớn hơn Ta“ (Giăng 14:28). Chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng Ngài biểu lộ cho chúng ta thành Cha và Con. Vì vậy, anh em đừng nói Chúa Giê-su là Cha của anh em. Khi Chúa Giê-su đến, Ngài không chỉ cứu chúng ta mà Ngài muốn mang chúng ta đến với Cha (xem Giăng 14:6). Anh em cần thấy Cha và Con không giống nhau. Nếu không thấy được điều này, thì hiểu biết của anh em về Đức Chúa Trời sẽ không đủ. Tôi không thể giải thích điều này được vì chỉ mình Đức Chúa Trời mới có thể  biểu lộ như thế thôi.

Trong Giăng 20:17, Chúa nói: “Đừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên với Cha! Nhưng hãy đi đến với các anh em của Ta...”. Ở đây, Chúa Giê-su có các anh em. Trước khi Chúa Giê-su chết và sống lại, họ là môn đồ của Ngài, nhưng bởi sự chết và phục sinh, họ trở thành các em của Ngài. Điều này đã xảy ra như thế nào? “...Ta phải lên với Cha Ta và Cha các ngươi, với Đức Chúa Trời của Ta và Đức Chúa Trời của các ngươi”. Ở trong cõi đời đời, Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời và qua sự phục sinh, Ngài đã trở thành con trai trưởng của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta trở thành các con của Đức Chúa Trời. Giăng 1:1 nói rằng ban đầu có Lời (Chúa Giê-su) và Lời ở cùng Đức Chúa Trời. Sau đó, Ngài đã trở thành người. Không phải Cha đã trở thành người mà Chúa Giê-su đã trở thành người. Theo ý tưởng của con người, chúng ta không thể hiểu được Đức Chúa Trời có một người con. Con Một của Đức Chúa Trời không có nghĩa là Đức Chúa Trời có con, mà Đức Chúa Trời tỏ mình ra cho chúng ta như là Cha và Con, vì Ngài muốn chúng ta trở thành nhiều con của Ngài. Như vậy chúng ta có thể nói Chúa Giê-su là anh cả của chúng ta. Tuy nhiên, anh em không thể nói Đức Chúa Trời là anh cả được vì chúng ta là các con của Ngài. Còn Chúa Giê-su là anh cả và là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, được sinh ra đầu tiên, và đi vào bên trong chúng ta bởi Thánh Linh, và Ngài cũng muốn mang tất cả chúng ta đến với Cha.

Sự thờ phượng là dành cho Cha. Chúa Giê-su đã nói điều này: “Ai thờ phượng Đức Chúa Trời phải thờ phượng trong linh và sự thật”. Anh em phải thờ Cha trong thực tế của Đấng Christ. Xin Chúa mở mắt anh em! Chúa Giê-su đã nói Cha là đối tượng cho việc thờ phượng của anh em, vì Cha lớn nhất. Đừng nói Chúa là Cha của chúng ta. Anh em muốn Chúa cạnh tranh với Cha sao? Nếu em trai gọi anh mình là cha, người anh sẽ nói gì? Người anh sẽ nói: “Em gọi sai người rồi. Anh không phải là cha của em”. Chúa Giê-su đã nói rõ rằng Ngài muốn mang chúng ta đến với Cha. Nếu anh em cố gọi Ngài là Cha của anh em, Ngài sẽ nói: “Không! Ta muốn mang ngươi đến với Cha Ta, bây giờ cũng là Cha ngươi”. Cha trên trời và Đấng Cứu Rỗi là khác nhau. Về mặt thần tính, họ không phải là hai mà là một. Nhưng về thân vị Cha và Con thì họ khác nhau. Anh em đừng lẫn lộn về điều này, nếu không chúng ta là những Cơ Đốc nhân khốn khổ vì không biết Đức Chúa Trời như thế nào. Trong Giăng 4:22, Chúa Giê-su nói chúng ta không biết Đấng mà chúng ta thờ.

Cha lớn hơn Con

Chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng Ngài bày tỏ cho chúng ta qua Cha, Con và Thánh Linh. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Cha lớn hơn Con, nên anh em không thể nói họ ngang nhau. Trong Giăng 14:28, Chúa Giê-su nói: “... Cha lớn hơn Ta”. Trong Giăng 20:17, Chúa Giê-su có nói “Ta lên với Cha vì Ta muốn trở thành Cha các ngươi” không? Nếu Cha lớn hơn thì anh em phải đi đến với ai? Ngay cả Chúa Giê-su còn phải đến với Cha, nhưng anh em thì không muốn. Mỗi ngày anh em chỉ gọi “Chúa Giê-su!”, nhưng tôi không nghe ai gọi “A-ba, Cha!” Anh em thường gọi “A-ba, Cha” nhiều như thế nào? Trong Rô-ma 8:15 và Ga-la-ti 4:6, Thánh Linh có gọi: “Chúa Giê-su!” không? Khi Linh của Con vào trong anh em thì gọi “A-ba, Cha” là một điều bình thường. Con cái gọi “ba”, “mẹ” là điều rất bình thường. Nhưng các Cơ Đốc nhân không muốn gọi như vậy. Anh em phải phân biệt rõ điểm này vì đó là cách duy nhất để anh em trở thành một người thờ phượng thật.

Vậy, anh em có thể thờ Chúa Giê-su không? Tôi không dám nói điều đó sai, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-su bảo chúng ta phải thờ Cha, vì Cha lớn hơn Con.
Công bố Cha qua giảng Phúc Âm

1.Cô-rinh-tô 15:24 nói khi Con tiếp nhận vương quốc thì Ngài sẽ dâng lại cho Cha. Tại sao? Tại vì Cha lớn hơn Ngài. Chúa Giê-su đến trái đất này để làm vinh hiển Cha, chứ Ngài không đến để làm vinh hiển chính mình. Trong Phúc Âm của Giăng, Chúa Giê-su nhắc đến Cha 121 lần. Sách này có 21 chương, vậy Phúc Âm của Giăng nói đến ai? Anh em trả lời là nói đến Chúa Giê-su, nhưng Chúa Giê-su nói đến ai? Ngài nói đến Đức Chúa Trời là Cha. Còn anh em thì sao? Khi giảng Phúc Âm, anh em có mang người ta đến với Cha không? Hay anh em để họ mồ côi, không có Cha? Khi các môn đồ xin Chúa dạy họ cầu nguyện, Chúa có bảo hãy cầu nguyện với Ngài không? Ngài nói: “Cha!”. Ai yêu thương anh em: Cha hay Chúa Giê-su? Chúa yêu chúng ta đến nỗi đã chết trên thập giá, nhưng tình yêu của Ngài biểu lộ cho tình yêu của Cha dành cho anh em. Đó là lý do mà Chúa luôn nhấn mạnh rằng việc Ngài làm cũng là những gì Cha đang làm. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã chết vì chúng ta, nhưng anh em có bao giờ cảm ơn Cha là người đã sai Con yêu dấu của mình đến để chết vì chúng ta không? Khi giảng Phúc Âm, anh em có nói: “Đức Chúa Trời yêu thế gian đến nỗi chính Ngài đến để chết vì chúng ta” không? Kinh Thánh cho biết rằng Con Một của Đức Chúa Trời đã đến. Vậy ở đây là một người hay hai người? Chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng có Cha, Con và Thánh Linh.

Tâm tình của Đấng Christ

Phi-líp 2:6 nói rằng “Ngài (Chúa Giê-su) ở trong hình thể của Đức Chúa Trời...”. Có nghĩa rằng Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời, về mặt thần tính thì Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su cũng có thể nói với Cha: “Con cũng là Đức Chúa Trời, tại sao Cha lại lớn hơn con?”. Nếu như vậy thì ba thân vị của Đức Chúa Trời sẽ tranh cãi với nhau. Trong số các anh em trưởng lão thì ai lớn hơn? Anh em có muốn lớn hơn các anh em khác không? Đó có phải là tâm tình của Giê-su Christ không? Anh em có sẵn sàng để ở vị trí của Con không? Hay anh em muốn mình là lớn. Nếu anh em phạm sai lầm, thì không ai được nói gì hay chỉnh sửa anh em. Khi Con đến trái đất, Ngài có nói: “Cha, đừng làm phiền con, con biết mình phải làm gì” không? Các chị em có muốn đòi quyền bình đẳng với các anh em không? Chúng ta có tâm tình của Đấng Christ không? Sự hiệp một của chúng ta phải giống như điều mà Chúa Giê-su nói trong Giăng 17: giống sự hiệp một giữa Cha và Con.

Về mặt thần tính, không có sự khác biệt giữa Cha và Con, vì cả hai là một. Ngay cả Chúa Giê-su cũng không xem việc bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều cần phải nắm giữ. Sau nhiều năm trong Hội Thánh, anh em có hòa thuận với nhau hay vẫn còn tranh đấu lẫn nhau? Anh em cần có tâm tình của Đấng Christ. Giữa các Hội Thánh với nhau cũng có sự cạnh tranh. Hội Thánh nào trong các Hội Thánh ở đây là lớn hơn? Không ai là lớn hơn cả, vì Đấng Christ là Đầu của chúng ta. 1.Cô-rinh-tô 11 nói người nam là đầu của người nữ. Các chị em có tin điều này không? Ở nhà của các chị em thì ai là đầu? Người thế giới này đấu tranh cho quyền bình đẳng. Nhưng theo nguyên tắc của Đức Chúa Trời thì người nam là đầu của người nữ. Nhưng các anh em cũng đừng tự hào về điều này vì Đấng Christ là Đầu của người nam. Như vậy Chúa Giê-su Christ là lớn nhất? Chúa sẽ nói rằng ở trên Ngài còn có Đức Chúa Trời là Cha.

Cầu nguyện với Cha trong danh Chúa

Tôi đã nói rất nhiều về điểm này vì nếu anh em không hiểu nó thì làm sao anh em có thể thờ phượng Cha được? Chúa Giê-su là của lễ của chúng ta. Anh em không thể lấy Giê-su Christ làm của lễ để dâng cho Giê-su Christ được. “Chúa ơi, con dâng một của lễ. Của lễ này là chính Ngài và để cho Ngài”. Anh em không thể làm vậy được. Tôi không biết loại suy nghĩ đó là gì. Chúng ta chỉ cầu nguyện: “Chúa Giê-su, Chúa Giê-su” và sau cùng chúng ta nói: “trong danh của Chúa Giê-su”. Tại sao anh em phải nói “trong danh Chúa Giê-su” cả trăm lần? Nếu anh em cầu nguyện với Cha xong rồi nói: “con cầu nguyện trong danh Chúa”, thì còn có ý nghĩa. Nhưng anh em cần biết, khi chúng ta thể đến với Cha, chúng ta không thể đến trong bản ngã của mình được. Anh em có biết tại sao tôi phải mặc lấy Đấng Christ không? Vì Chúa Giê-su là của lễ thiêu của tôi, như vậy tôi có nhiều da để che phủ tôi. Tôi phải mặc lấy Đấng Christ khi đến, để Cha không nhìn thấy con người cũ sa ngã của tôi.

Đến với Cha trong Đấng Christ

Tôi cũng có huyết báu của Chúa để rửa sạch tôi. Ngày nay, trong thời Tân Ước, chúng ta phải mặc lấy Đấng Christ. Nếu anh em đến với Cha, anh em đến trong bản ngã của mình à? Không, anh em phải đến trong Đấng Christ và hòa mình vào Đấng Christ. Đó là lý do khi chúng ta ra mắt Cha để thờ phượng, chúng ta phải mang Đấng Christ làm của lễ của chúng ta. Đây là điều chúng ta phải học, nếu không chúng ta không thể thờ phượng Cha được.

Chúa Giê-su nói rằng chúng ta không biết Đấng mà chúng ta thờ phượng. Con người sa ngã thờ phượng rất “hời hợt”. Một anh em đã dẫn tôi đến một chỗ rất đặc biệt, nơi người ta thờ chó. Anh em thấy ai thờ chó chưa? Ở đó có nhiều tượng chó và nhiều con chó. Người Ấn Độ thì thờ con bò. Anh em ăn thịt bò hay thờ con bò? Đó là lý do mà Chúa Giê-su đã nói: “Các ngươi không biết điều các ngươi thờ”. Thật ra họ thờ các con quỉ. Chúa Giê-su nói rằng sự cứu rỗi đến từ người Giu-đa. Chỉ sau khi được cứu rỗi, anh em sẽ biết Đức Chúa Trời chân thật là ai. Anh em phải chú ý rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật. Và Đức Chúa Trời này không cho phép chúng ta thờ Ngài theo ý riêng. Ngày nay, chúng ta phải thờ Cha, chúng ta cần biết Cha. Không ai mà không biết cha mình, chỉ có các Cơ Đốc nhân mới không biết Cha thôi. Mối quan hệ của anh em với Cha của mình như thế nào? Anh em có đến gần Cha và có mối quan hệ thân thiết với Cha không? Chúng ta cần có một mối quan hệ thậm chí gần gũi hơn với Cha trên trời. Nếu anh em không biết Cha, làm sao anh em có thể thờ Ngài được. Chúng ta là các con của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thờ Cha. Cha muốn có một mối quan hệ thân thiết. Anh em không thể gọi bất kỳ người nào đó là ba phần xác của mình. Vì vậy, anh em càng phải gần gũi hơn với Cha trên trời. Chúa Giê-su nhắc đến Cha 121 lần trong sách Phúc Âm Giăng. Nếu anh em không biết Cha thì làm thế nào anh em có thể thờ phượng Cha được? Nếu chúng ta, các con của Đức Chúa Trời, đến để thờ Ngài, thì đó phải là một mối quan hệ thân thiết.