Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

HÌNH TƯỢNG HAY THẦN TƯỢNG?Xuất 20:4: “Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia…”. Chữ “tượng” đây là פֶּסֶל đọc là pesel- có nghĩa là an idol: - carved (graven) image.- một tượng ảnh
Đa 3:1: “Vua Nê-bu-cát-nết-sa làm một pho tượng bằng vàng…” Chữ “pho tượng” ở đây là צְלֶם  đọc là tselem  = figure, form, image; tượng ảnh, hình ảnh để thờ.
Ô-sê 4:17 ” Ép-ra-im sa mê thần tượng, hãy để mặc nó!” Chữ “thần tượng đây là  עָצָב, đọc là ‛âtsâb= idol- thần tượng. Chữ ‛âtsâb” nầy dùng ở Thi 115:4;  135:15
&. Hình tượng là tượng ảnh, là một pho tượng, còn thần tượng là tượng ảnh có quỷ núp phía sau làm cho tượng ảnh đó trở  nên linh thiêng, có quyền lực của quỷ, có thể chi phối loài người. Hình tượng khác với thần tượng.

Cô lô se 3:5- “tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng- covetousnesswhich is idolatry” chữ “thờ hình tượng” là - εἰδωλολατρεία: đọc là: eidōlolatreia, nghĩa đen là thờ lạy thần tượng. Chữ nầy dùng ở Galati 5: 19- 20- thờ thần tượng- “các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng…”.
Khải 9:20, “cứ thờ lạy ma quỉ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá, và gỗ  -yet repented not of  the works  of their hands, thatthey should not worship devils, and idols of gold,” -  Chữ “thần tượng” là εἴδωλον:  đọc là eidōlon= nghĩa đen là thờ thần tượng-
Khải 13: 14; “khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi. that as many as would not worship the image of the beast should be killed”= Chữ “tượng” là  εἰκών- đọc là eikōn= a likeness, that is, (literally) statue- tượng ảnh con thú.
Tóm tắt những lời trình bày trên đây ngụ ý có tượng ảnh, có pho tượng là hình thể thấy được để người ta thờ lạy. Sau khi hình tượng được con người thờ lạy, các quỷ sẽ ám vào hình tượng đó và hình tượng trở thành thần tượng.
-
Bản 10 điều răn của Hội thánh Công giáo là:
-
Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự,
Thứ hai, chớ kêu Tên Đức Chúa Trời vô cớ,
Thứ ba, giữ ngày Chúa nhật,
Thứ bốn, thảo kính cha mẹ,
Thứ năm, chớ giết người,
Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục,
Thứ bảy, chớ lấy của người,
Thứ tám, chớ làm chứng dối,
Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người,
Thứ mười, chớ tham của người.
-
Còn theo Xuất hành 20: 3-17-
1/.“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
2/.Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó..
3/.Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, ( dùng Danh Chúa thiếu tôn kính)
4/. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh (là giữ ngày sa bát)
5/. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi,
6/. Ngươi chớ giết người.(x)
7/.Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
8/ Ngươi chớ trộm cướp.
9/.Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình.
10/.Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, …hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.
-
Hội thánh Công giáo bỏ điều răn thứ hai và chia điều răn thứ 10 làm hai điều răn. Mục đích họ làm vậy để né tránh lệnh cấm của Chúa về tội thờ hình tượng, vì tượng ảnh dẫy đầy trong hội thánh của họ, mà điều răn thứ hai đã cấm.
Các hội thánh cải chánh tin lành trừ khử việc thờ lạy tượng Chúa, tượng bà Ma ri, nhưng họ lại treo hình ảnh Chúa Jesus trong tư gia cách cung kính. Đó cũng là cách thờ lạy Chúa Jesus cách trá hình.
Các hệ phái tin lành, như hội tự xưng là Philadenphi, tôn thờ giáo chủ, vĩ nhân vô cùng cung kính. Thế giới tôn thờ lãnh tụ, vị cứu tinh của dân tộc mình là lẽ đương nhiên. Nhưng giáo phái nầy cũng đọc lời của giáo chủ mình trong giờ thờ phượng sáng chúa nhật thay cho lời Kinh thánh. Và môi miệng giáo dân lúc nào cũng tôn vinh giáo chủ: “cụ giáo chủ tôi nói như vậy”—thay vì nói : Kinh thánh chép như vậy.
Còn một THẦN TƯỢNG có quyền lực chế ngự tín đồ mạnh mẽ nữa là ma-môn, là thần tài. Cô lô se 3:5- “tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng”.
Trong các hệ phái tin lành, và hội thánh công giáo có nhiều người tỉ phú. Tiền bạc chi phối cuộc đời họ và họ dùng tiền bạc của mình chi phối hội thánh, và đè đầu đè cổ, ỷ lại mình có nhiều tiền mắng mỏ, sỉ nhục  những thánh đồ nghèo.
Họ không chỉ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” mà còn “ho ra bạc, khạc ra tiền”. Cuộc sống hằng ngày như lối sống đế vương, xa xỉ, phung phí trước hàng vạn cặp mắt của tín đồ nghèo thiếu. Thần tượng của họ là ma môn, là hiện thân hiện thực  của sa tan ngày nay.
Kết luận:
Bạn có tôn thờ hình tượng thấy được nào trong nhà mình hay có thần tượng không thấy được nào trong đời sống mình chăng? Bạn có thờ lạy tượng ảnh Chúa không? Vĩ nhân nào trong hội thánh có trở thành thần tượng đang ám ảnh bạn khiến bạn say mê, điên khùng, mê muội và tôn thờ người đó dù người đó đã chết rồi chăng? Bạn có tôn thờ tiền bạn? Mất ngủ lo âu vì mình có quá nhiều tiền không? Hãy dẹp bỏ các tượng ảnh, loại trừ các thần tượng vô hình khỏi tâm trí, tình cảm mình. Hãy chỉ yêu kính và tôn thờ Chúa Jesus yêu quý trong hơi thở, tư tưởng và lối sống của bạn.
Muốn thật hết lòng.

Minh Khải- 24-1-2018