Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

TẠI SAO ÁP-NE CHẬM TRỄ GIAO VƯƠNG QUỐC CHO DAVID-

Kết quả hình ảnh cho photo of david feasts abner

Áp-ne là em chú bác ruột của vua sau-lơ. Tuổi ông sấp xỉ tuổi của Sau-lơ, nhưng lớn tuổi hơn David và Giô-áp nhiều. Khi Sau-lơ làm vua, Áp-ne giữ chức tổng binh, ngày nay chúng ta gọi là bộ trưởng quốc phòng.


Từ ngày nhìn thấy cậu thiếu niên xách đầu Gô-li-át, Áp-ne mới ý thức cậu nầy là David. Tôi tin rằng suốt 40 năm trị vì của vua Sau-lơ, Áp-ne  cũng am hiểu sự chọn lựa và xức dầu của Chúa cho David làm vua sau nầy. Thế nhưng tại sao, sau khi vua Sau-lơ tử trận, Áp-ne không tức thì đem toàn dân Israel qui phục David ngay? Đó là giờ phút giao ban hệ trọng mà Chúa đã mở ra. Chúa không ép buộc Áp-ne.

Nhưng vì tình cảm thiên nhiên gắn bó trong gia tộc của hai anh em Kích và Nê-rơ, nên Áp-ne chọn Mê-phi-bô-sết, là con trai của vua Sau-lơ và lập lên làm vua tại Ma-ha-na-im trên 11 chi phái Israel.

Đọc 2 Samuel 2:9-11, tôi lấy làm khó hiểu là trong thời gian chưa thống nhất vương quốc Israel, tại sao Mê-phi-bô-sết chỉ cai trị 2 năm, còn David lại cai trị đến 7 năm rưỡi tại Hebron? Như vậy Áp-ne đã hành quyền trên 11 chi phái Israel đang tản lạc trong 5 năm rưỡi phải không?

Còn một lý do nữa khiến Áp-ne không chịu giao vương quốc cho David. Vì ông say mê và dan díu cô vợ lẽ của vua Sau-lơ, tên là Rít-ba. Mãi cho đến khi Mê-phi-bô-sết vạch trần tội lỗi ngoại tình nầy, Áp-ne tức giận mới tuyên thệ, “Tôi há là đầu chó mà hầu việc Giu-đa sao? Hiện nay tôi hết lòng phú mình cho nhà của Sau-lơ, cha vua, cho các anh em bằng hữu vua, không để cho vua phải sa vào tay của Đa-vít; mà ngày nay vua lại trách tôi về lỗi phạm với người nữ nầy!  Nguyện Đức Chúa Trời phạt tôi cách nặng nề, nếu tôi chẳng vì Đa-vít làm thành mọi điều Đức Giê-hô-va đã hứa cùng người,  tức là dời nước khỏi nhà Sau-lơ qua nhà Đa-vít, và lập ngôi Đa-vít trên Y-sơ-ra-ên và trên Giu-đa, từ Đan cho đến Bê-e-Sê-ba” (2 Sa. 3:8-10)..

Do lời nói thẳng thừng nầy, tôi thấy vì tình cảm thiên nhiên máu mủ với nhà anh Sau-lơ của mình và vì tình yêu say mê với nàng Rít-ba mà Áp-ne trễ nãi thực hiện lời Chúa đã hứa cùng David mà ông đã thuộc nằm lòng. Nếu Áp-ne giao ban ngay sau ngày Sau-lơ chết, có lẽ ông không chết oan dưới bàn tay sát nhân bỉ ổi của Giô-áp.

Các bạn ơi, hãy thi hành lời Chúa cảm động bạn ngay vào thời cơ Chúa ban cho. Đừng để cho tình cảm thiên nhiên hay tình dục bất chính nào đó cầm châm bạn tiến tới theo ánh sáng của Chúa. Ánh sáng của Ngài thường chỉ đến một lần. Nên hãy coi chừng kẻo bạn lở mất cơ hội. “chúng ta cũng nên cổi bỏ hết mang nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, nhẫn nại mà chạy theo cuộc đua đã bày ở đằng trước ta” (Heb. 12:1).

“Quá mê vợ bé Sau-lơ,
Áp-ne lở dịp trong giờ giao ban,
Chậm làm vương quốc huy hoàng,
Dưới tay Giô-áp chết oan đau lòng”.

Minh Khải 6-1-2014