Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Tiếng Của Đấng Chăn Chiên-“Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên nhưng trèo nơi khác, thì người đó là quân trôïm kẻ cướp. Song kẻ vào cửa là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho; chiên nghe tiếng người chăn, người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra. Khi người đã đem chiên mình ra hết, thì đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người. Chiên hẳn chẳng chịu theo người lạ, nhưng chạy trốn, vì chẳng quen tiếng người lạ." (Giăng 10:1-5 )

"Chiên ta nghe tiếng của Ta, và Ta biết chúng, và chúng theo Ta" (Giăng 10:27)

Đọc thêm : Công vụ 28:27; Khải 2:7; Nhã  2:14; 5:2; 1 Samuel 3 ; Khải 22: 17

Bước theo Chúa của chúng ta trong giờ phút tối tăm và rối loạn này đòi hỏi chúng ta nhận ra và nghe tiếng của Ngài. Đó là một tiếng nói khác biệt, không giống bất kỳ tiếng nào khác, sự sống còn và sự phát triển thuộc linh của chúng ta trong cuộc sống mới này phụ thuộc vào khả năng của chúng ta nhận ra tiếng nói thực sự của Đấng Chăn chiên của mình. Nhận thấy rằng có tiếng nói của Ngài đề cập ở đây, và không chỉ là những lời nói của Ngài, hoặc những gì Ngài nói. Chắc chắn những gì Chúa chúng ta nói là điều cần thiết, nhưng chúng ta bắt đầu bằng cách xác định rằng đó là Đấng đang truyền thông với chúng ta; rằng thực sự là tiếng nói của Ngài. Chỉ khi nào chúng ta nhận được những gì Kinh Thánh gọi là "có tai để nghe", chúng ta có thể bước vào phước lành và sự dự bị của những gì vị Thầy đang nói với chúng ta.Nhận biết và quen thuộc nhau là do dành thời gian ở chung với nhau. Bạn bè thường xuyên tương giao với nhau thì sẵn sàng có thể nhận ra giọng nói của nhau ngay lập tức. Điện thoại reo, và ngay cả trước khi người gọi nói, "tôi đây", chúng ta  biết đó là ai, khi nghe giọng nói của họ. Trẻ em, từ giai đoạn đầu tiên của cuộc sống nhận ra giọng nói của mẹ, có lẽ ngay cả từ khi còn sống bên trong lòng của mẹ nó. Và có rất nhiều ví dụ trong thiên nhiên mà ngay cả những sinh vật ngu ngốc nhất, có thể tồn tại bởi vì chúng nhận ra giọng nói của mẹ hoặc cha gọi chúng nó đến nơi an toàn.


Nhớ lại sự việc cậu bé Samuel, người bị đánh thức bởi tiếng nói của Chúa, nhưng cậu giả định đó là tiếng của ông chủ mình, Eli. Sau một vài lần, Eli hướng dẫn cậu để lắng nghe, vì thực sự đó là Chúa, và cậu nên đáp ứng "xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe".Bài học cho chúng ta ở đây là không cần mất thời gian và phơi bày để nhận ra giọng nói của Chúa chúng ta. Tuy nhiên, từ thời điểm đó, Samuel đã biết tiếng nói của Chúa và Đức Chúa Trời của mình, và cuối cùng ông đã chứng tỏ là trung thành trong việc thực hiện những gì đã được nói với ông. Chúa có thể chắc chắn rằng Ngài có được đôi tai của Samuel để bất cứ khi nào cần, Ngài truyền sự mặc khải và hướng dẫn cho dân chúng. Ngoài ra còn có câu chuyện về Ma-ri Ma đơ len tại ngôi mộ của Thầy. John 20 : 11-16 chép “Song Ma-ri đứng ngoài mộ mà khóc, vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ,  thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi, một vị đàng đầu, một vị đàng chân, chỗ thi thể Jêsus đã nằm. Hai thiên sứ hỏi: “Đàn bà kia ơi, sao ngươi khóc?” Nàng thưa rằng: “Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, không biết để Ngài ở đâu.” Vừa nói xong, nàng xây lại thấy Jêsus đứng đó, nhưng chẳng biết ấy là Jêsus. Jêsus hỏi nàng rằng: “Đàn bà kia ơi, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?” Nàng ngờ rằng đó là kẻ làm vườn, bèn nói: “Thưa ông, nếu ông đã đem Ngài đi, xin nói cho tôi ông để Ngài ở đâu, thì tôi sẽ dời Ngài đi.”  Jêsus nói rằng: “Ma-ri ơi!” Ma-ri bèn xây lại, nói bằng tiếng Hê-bơ-rơ rằng: “Ra-bu-ni!” (nghĩa là thầy).Lưu ý rằng chỉ khi Chúa chúng ta nói tên cô ấy, cô ấy nhận ra ngay lập tức rằng đó là Ngài. Không có nghi ngờ gì . Ngay cả nỗi đau của cô không thể ngăn cản cô nhận biết Ngài.Vấn đề đặt ra cho chúng ta sau đó là: Chúng ta có thể nhận ra tiếng nói của Đấng Chăn chiên của chúng ta khi Ngài gọi chúng ta trong tâm linh không? Tất cả những tiếng nói trong thế giới của chúng ta, cả loài người và ai khác, gọi chúng ta làm điều này hoặc làm điều kia, chúng ta có thể phân biệt một giọng nói đang kêu gọi chúng ta đến sự trung tín, phụng sự, và đến với Ngài không? Chúng ta có chắc chắn rằng tiếng nói bên trong của sự ngoan cố và sự sống bản ngã là không ép buộc chúng ta và kêu sự chú ý của chúng ta? Tôi có thể thú nhận rằng bản thân mình, tôi phải rất cẩn thận vì đó không phải là tiếng nói bên trong của tôi đang hướng dẫn tôi và thông báo thực tế của tôi trong tâm linh. Vấn đề sự phân biệt nầy là một điều phải phát triển theo thời gian và sự trưởng thành, như chúng ta đã đề nghị. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể cầu nguyện một cách tự tin nhất và trực tiếp rằng Chúa sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự ảo tưởng và sự tự hướng dẫn; rằng chúng ta sẽ nghe tiếng nói của Đấng chăn chiên và Thầy Gíáo của chúng ta; rằng dó sẽ là nghiệp vụ của Ngài mà chúng ta đang dựa vào đó, và không phải riêng của chúng ta. Ôi Chúa, xin tạo ra điều đó trong dân Ngài.Linh của lẽ thật khẳng định rằng Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, đang thông công với chúng ta; nhưng chúng ta được hướng dẫn kiểm tra tất cả các linh, khi kẻ lừa dối cũng có thể giao tiếp (xem Ê-va trong vườn). Chúa Giêsu bảo chúng ta rằng con cừu sẽ biết và nghe giọng nói của Ngài. Một nguyên tắc hữu ích liên quan đến sự mặc khải lớn hơn từ Đức Chúa Trời, là Ngài không bao giờ dự trù điều đó ngoài chính mình Ngài. Chỉ khi chúng ta mạo hiểm lặn sâu vào trái tim và sự thánh thiện của Ngài qua đức tin phó thác và vâng lời, chúng ta sẽ bắt đầu được nghe từ Ngài trong những cách khác mhau những gì chúng ta mong muốn và cần. Chỉ một lần, khi chúng ta đã đầu hàng ý chí của mình, thì Ngài sẽ kéo chúng ta vào sự mặc khải, kế hoạch và mục đích của Ngài. Bây giờ có thể có nhiều bước sai lầm trên đường đi, cũng như với bất kỳ đứa trẻ nào, nhưng cuối cùng Đấng Chăn chiên sẽ rèn luyện chúng ta trong nghị quyết và sự thông đạt ý muốn của Ngài.Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, tiếng nói của Ngài sâu sắc, yên tỉnh và bạn biết rằng đó là Chúa và không phải ai khác. Tôi ước gì có thể giải thích bằng lời nhưng tôi không thể. Nói với con người, nên tiếng nói của Chúa chúng ta là khác biệt và dễ nhận biết. Ngài nói trực tiếp với tâm linh và trái tim của bạn bè của Ngài, cũng giống như Ngài đã hứa khi Ngài rời trái đất này. Nhớ lại, Ngài nói rằng Ngài đi xa là tốt hơn. Vâng,  mười hai môn đồ đầu tiên đã nghe và biết tiếng nói nghe được như tiếng người, của Ngài, nhưng chúng ta cũng có thể nghe Ngài, sâu bên trong, trong nơi tâm linh đáp ứng Linh, tại trung tâm bản thể của chúng ta. Đó là một điều rất thân mật mà bạn nhìn thấy, và Ngài không bao giờ lãng phí một lời.Bạn bè của tôi ơi, hy vọng bạn được nghe tiếng nói của Ngài. Chúng ta cần phải nghe tiếng nói của Ngài. Đó là điều cần thiết cho việc theo Ngài. Khi bạn cầu nguyện thì bạn nói phần lớn? Hãy yên tịnh. Hãy im lặng. Sau khi cầu xin Cha một vấn đề, hy vọng rằng Ngài sẽ trả lời; những gì Cha sẽ không đáp ứng phù hợp với con yêu quý của mình? Bây giờ điều này có thể mất một thời gian. Vì vậy hảy xin sự kiên nhẫn của  Ngài. Nhưng một lần nữa, hãy chờ đợi Ngài sẽ nói chuyện với bạn.


Nhưng điều quan trọng hơn, bất cứ điều gì Ngài đòi hỏi hoặc yêu cầu bạn, hãy làm điều đó ngay lập tức. Làm điều đó một cách trung thực.


Cậu bé Samuel nói “xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe”.


Bạn sẽ biết nếu đó là Ngài, không chỉ bởi những gì Ngài nói, nhưng bằng giọng nói của Ngài, tiếng nầy không giống bất kỳ loại tiếng nào khác. Và xin vui lòng chớ nhầm lẫn tiếng này với một số tiếng thần bí trống rỗng, hay tiếng nói bên trong vướng mắc kinh nghiệm tâm lý- thuộc linh, thúc giục hoặc gây xung động. Như mọi điều tinh khiết và hoàn hảo, ma quỷ và thế giới của hắn có hàng giả của chúng. Linh Đức Chúa Trời  sẽ giao tiếp với linh của con người tái sinh của chúng ta, và với thời gian, kinh nghiệm và sự quen thuộc, chúng ta sẽ đến chỗ biết rằng đó là Ngài đang nói. Khi chúng ta cư ngụ cách sâu xa hơn trong Ngài, và học tập cuộc sống của Cây Nho và các nhành nhánh, chúng ta sẽ bắt đầu biết Ngài và tiếng nói của Ngài theo những cách tuyệt vời và chắc chắn.Điều này sẽ chỉ có ý nghĩa với những người thở hít bằng tâm linh. Nếu bạn không thở hít trong nhân linh mình, khi đó bạn sẽ nghe nhiều tiếng nói, và không có gì sẽ phân biệt được. Rắc rối sẽ xảy ra. Bạn sẽ trở thành một trong những nhà tôn giáo mất trí, là người luôn đi quanh quẩn và nói rằng Đức Chúa Trời  nói với họ một điều gì đó mà mỗi đứa con của Đức Chúa Trời lại biết rằng Ngài đã không bao giờ nói như vậy. Thí dụ anh ta nói, "Chúa nói với tôi rằng Ngài muốn tất cả các bạn gửi cho tôi một triệu đô la hầu tôi có thể xây dựng lâu đài của tôi ở đây trên trái đất", hoặc một cái gì đó giống như thế.Tiếng nói của Chúa truyền dẫn hòa bình và phương hướng. Nó cho chúng ta ổn định, và uốn nắn chúng ta nhiều lần. Nó không bao giờ làm xáo trộn lẽ thật của Kinh Thánh, vì Ngài đã cảm thúc từng lời nói và tư tưởng tìm thấy ở đó. Nếu giọng nói hướng dẫn bạn những cách hay khái niệm mà coi thường Lời được mặc khải, khi đó nó là một giọng nói giả mạo và phải được từ chối ngay lập tức. Cảm giác của tôi là, theo thời gian, bạn sẽ biết rằng những tiếng nói như vậy là giả tạo, gần như ngay lập tức. Chúa Giêsu đã hứa điều này.


"Chiên ta nghe tiếng của Ta, và Ta biết chúng nó, và chúng nó theo Ta" (Giăng 10:27)


Ác quỉ có thể cho các ấn tượng, nhưng những con cái được sinh ra từ tâm linh sẽ nhận ra những ấn tượng phi nhân cách vô ích của hắn. Nếu, ví dụ, có một giọng nói hứa hẹn rằng bạn có thể có sự sống phục sinh của Chúa mà không trải qua thập tự giá của Ngài, sau đó quay trở lại, điều này không phải là cách của Chúa nhưng là sự cám dỗ của ác quỉ.Tiếng nói của Chúa chúng ta là sự thật, có quyền năng, và tình yêu; nó sắc bén và thường xuyên cắt sâu vào các phòng ẩn bí của trái tim, nơi mà các thần tượng ngồi cách ngạo mạn trên ngai vàng đánh cắp. Nó lấp đầy chúng ta, và đôi khi tiêu nuốt chúng ta. Có nhiều nơi trong Kinh Thánh, nơi đó con người hay chết của chúng ta chỉ đã được tháo gở bằng tiếng nói của Đấng Toàn Năng. Đó là tiếng nói duy nhất trong vũ trụ được tạo dựng, thật sự đáng kể. Chúng ta phải bịt tai với tất cả những tiếng nói khác để chúng ta có thể nghe Ngài, nhận ra Ngài, và đáp ứng với sự vâng lời tin tưởng và phục vụ.Ôi Cha thân yêu, xin vui lòng giúp chúng con trong tâm linh để nghe Ngài và Con của Ngài và tất cả những gì Ngài đang nói với chúng con. Xin vui lòng cho chúng con có đôi tai để nghe hầu chúng con có thể theo Người Chăn Nhân Lành của chúng con, bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt chúng con, và để chứng minh sự trung thành với giọng nói của Ngài trong giờ tuyệt vọng này vào cuối thời đại này. Trong Danh của Chúa Giêsu. A Men.
Bạn của bạn trong Chúa Giêsu Christ,


W.E. Smith
M.K. lược dịch 15-4-2014