Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Chúa Jesus Trị Vì Tại Jerusaalem—Thi thiên 61: 6, 7, “Chúa sẽ tăng tuổi thọ cho vua; Năm tháng người trường tồn qua mọi thế hệ. Nguyện người ngồi trên ngôi mãi mãi trước mặt Đức Chúa Trời; Xin Chúa truyền sự nhân từ và chân thật Ngài gìn giữ người”.
Thi thiên 45:16, “Các con trai vua sẽ kế vị tổ phụ vua; Vua sẽ lập họ làm người cai trị khắp đất”.
Ezekiel 34: 23-24, “Ta sẽ lập trên chúng chỉ một người chăn, người sẽ nuôi chúng, tức là Đa-vít đầy tớ Ta. Chính người sẽ nuôi chúng, làm người chăn của chúng.  Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, và Đa-vít, đầy tớ Ta, sẽ làm vua giữa chúng. Ta Đức Giê-hô-va đã phán vậy”
Lu ca 1:32-33, “Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài.  Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn.”
Khải huyền 19:16, “Trên áo và trên đùi Ngài có danh đề: VUA CỦA CÁC VUA VÀ CHÚA CỦA CÁC CHÚA”.

Ngày 28-2-2018 vừa qua nhà nước Israel đã phát hành đồng tiền đền thờ bằng kim loại, có in hình hai người là vua Si-ru và tống thống Hoa kì Triump. Họ làm như vậy để cám ơn và kỉ niệm việc  ông Triump công nhận Jerualem là thủ đô của Israel hôm 6-12-2018. Vì sau khi bị lưu đày sang Babylon 70 năm (606 Tc-586 TC) dân Israel, mà đa phần là người Do thái đã được vua Si ru cho hồi hương và tái thiết đền thờ tại Jerusalem, năm 586 T.C.. Hiện nay người Israel nói rằng tổng thống Triiump là vua Si ru hiện đại sẽ giúp họ xây ngôi đền thờ thứ ba tại thủ đô của họ.
Nếu đúng như dự kiến thì Hoa kì sẽ dời sứ quán của họ từ Tel-Avis đến Jerusalem vào ngày 14-5-2018. Ngày đó đúng 70 năm kể từ ngày họ phục quốc lần thứ hai (14-5-1948---14-5-2018). Hiện giờ báo chí Mỹ đăng tải rằng kế hoạch hòa bình của Hoa kì cho vùng Trung Đông sắp phát động. Phải chăng hiệp ước hòa bình cho Trung Đông sẽ được các phe kí kết và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 14-5-2018 nầy?
Nếu đúng như vậy thì tuần lễ tiên tri thứ 70 trong Đa ni ên chương 9 sẽ xảy ra kể từ ngày 14-5 tới đây. Sẽ có 3 năm rưỡi hòa bình thịnh vượng và vụ mùa nở rộ của các tôn giáo thống nhất bùng phát trên toàn cầu. Sau tuần lễ 7 năm đó Chúa Jesus sẽ hiện ra tại núi Olive. Ngài sẽ đi vào thành Jerusalem và trị vì vương quốc ngàn năm của Ngài, mà thủ đô là Jerusalem.
Đa ni ên 12: 11-12 chép  kể từ ngày Chúa Jesus tái lâm phải mất 30 ngày cho các thiên sứ dọn dẹp các tàn tích của sa-tan trên trái đất và mất thêm 45 ngày nữa để sắp xếp guồng máy của vương quốc Đấng Christ trên địa cầu.
Chúa Jesus là Vua của các vua và là Chúa của các chúa. Ngài là Hoàng Đế lớn nhất và dưới Ngài còn có “các con trai vua... (mà ); Vua sẽ lập họ làm người cai trị khắp đất”.
Chúng ta tin Chúa Jesus sẽ thường trú và ngồi trên ngai tại Jerusalem và “trị vì đời đời nhà Gia-cốp”. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời phục sinh, toàn tại cách đồng thời mọi nơi trong vũ trụ. Đối với Ngài không có một địa điểm nào trong vũ trụ là xa hay gần đối với Ngài. Tôi không tin Ngài sẽ ngồi trên ngai tại Jerusalem khư khư cố định như một vị vua trong xã hội loài người. Ngưng Ngài thoạt biến thoạt hiện như Ngài đã biểu lộ trong 40 ngày với các môn đồ sau khi Ngài sống lại, “appearing to them over a period of forty days-- being seen by them during forty days “ (được họ nhìn thấy suốt 40 ngày).
Vua David đã nói tiên tri về sự cai trị của Chúa Jesus tại Jerusalem như sau: “Chúa (Đức Jehovah) sẽ tăng tuổi thọ cho vua; Năm tháng người trường tồn qua mọi thế hệ. Nguyện người ngồi trên ngôi mãi mãi trước mặt Đức Chúa Trời; Xin Chúa truyền sự nhân từ và chân thật Ngài gìn giữ người”.
Các bạn ơi, về một phương diện Chúa Jesus làm Vua tại Jerusalem và trên toàn địa cầu, nhưng Ngài cũng còn lập một vị vua cai trị nước Israel và các vua khác các nước nữa—như lời Ngài phán trong Lu ca 19, “Chủ rằng: 'Đầy tớ lương thiện kia ơi, …ngươi khá cầm quyền trên mười thành.'  Chủ rằng: 'Ngươi cũng hãy cầm quyền trên năm thành”.
Tôi tin tại Jerusalem còn có một vị vua người Israel cai trị nước Israel trong 1000 năm. Người đó cai trị Israel, dưới lệnh của Vua Jesus. Người nầy là ai?
Trong Gia phả của Chúa Jesus ở Mathio chương 1, chỉ có David được gọi là “vua” (Mathio 1:6). Israel Cựu ước’ kể từ Sau lơ, vị vua đầu tiên, đến Sê đê kia, vị vua cuối cùng, chỉ có 42 vị vua cả thảy, nhưng chỉ có David được Chúa nhìn nhận là vua. Nên Ezekiel tiên tri, ““Ta sẽ lập trên chúng chỉ một người chăn, người sẽ nuôi chúng, tức là Đa-vít đầy tớ Ta. Chính người sẽ nuôi chúng, làm người chăn của chúng. Ta, Đức Giê-hô-va, sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, và Đa-vít, đầy tớ Ta, sẽ làm vua giữa chúng. Ta Đức Giê-hô-va đã phán vậy”.
Tôi không biết ai sẽ được Chúa Jesus phong vương làm vua nước Pháp, Đức, Mỹ, Nga, Trung Hoa …v..v…trong 1000 năm đó, nhưng chắc chắc mỗi nước đều có một vị vua cai trị,. Đó là những người đắc thắng,- Chúa Jesus hứa, ““Còn các ngươi là kẻ đã cứ ở với ta trong cơn thử thách ta, ta phong nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã phong cho ta vậy” ( Lu ca 22:28-29)
Anh có nghĩ rằng mình sẽ được Chúa phong cho quyền cai trị tối thiểu là một thị trấn, một phường nào đó chăng?