Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Chiến Trường Của Hồn NgườiReading: Matt. 16:13-25, Luca 22:31-34.

"Jêsus phán cùng người rằng: "Si-môn, con Giô-na ơi, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết bày tỏ (khải thị) điều ấy cho ngươi đâu; bèn là Cha ta ở trên trời vậy " (Mt 16:17).

" Nhưng Ngài xây lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: "Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi làm cớ vấp phạm cho ta; vì tâm ý ngươi chẳng chăm về việc Đức Chúa Trời, song chăm về việc loài người." (Mt 16:23).


"Chúa lại phán: “Si-môn ơi, Si-môn, nầy, Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song Ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không bị mất. Vậy, đến khi ngươi đã trở lại, thì hãy làm cho vững vàng anh em ngươi." (Lu-ca 22:31-32; ASV).

Chúng ta có trước mặt mình lịch sử thuộc linh trong sự việc tạo nên một tôi tớ của Đức Chúa Trời, và điều này có thể được nhìn thấy trong trường hợp đại diện và rất có tính con người của Simon Peter.

Điều mà xuất ra từ các đoạn văn trên là sự kiện, trong cuộc đời của một người đứng liên quan cách sinh tử với các mối lưu tâm của Chúa, thiên đường và địa ngục có một mối quan tâm rất lớn đến điều đó, và một người như vậy trở thành chiến trường của cả hai lĩnh vực; Đức Chúa Trời và Satan, thiên đường và địa ngục. Bạn khó có thể có bất cứ điều gì mà minh họa một cách sinh động hơn các tương phản kinh khủng ở đây.

Tại một thời điểm - " Si-môn, con Giô-na ơi, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết bày tỏ (khải thị) điều ấy cho ngươi đâu; bèn là Cha Ta ở trên trời vậy "" và có vẻ như, trong vòng vài phút sau đó- " Nhưng Ngài xây lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: "Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta! Ngươi làm cớ vấp phạm cho Ta; vì tâm ý ngươi chẳng chăm về việc Đức Chúa Trời, song chăm về việc loài người "(Mt 16:23; ASV). Sau đó, trong kết nối với điều này, chúng ta có những đoạn văn khác trong Lu-ca. Nghĩa đen của những từ ngữ " Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Song Ta đã cầu nguyện cho ngươi,." Bạn hầu như không biết điều gì tạo ra con lắc đung đưa trong một người như vậy, nhưng nó có những bài học của nó, và mức độ nghiêm trọng của trường hợp nầy làm nổi bật những bài học mà nó dạy.

Chiến Trường Quyền Năng Của Satan

(A) Thế giới

Bạn thấy nó là một vấn đề, ở nơi đầu tiên, lập trường được tiếp lấy và chiếm đóng bởi một người quan tâm. Khi Peter tiếp lấy lập trường thuộc thiên - "Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống" - ông ở trong một vị trí rất mạnh mẽ. Các chìa khóa của vương quốc  thiên đường, ràng buộc trên trái đất và ràng buộc ở trên trời, là của ông. Ông yếu nhược, và ở một vị trí rất yếu đuối, khi ông tiếp lấy lập trường trần gian, lập trường của loài người, lập trường phán đoán riêng của mình và lập trường bản ngã của mình. Lập trường đưa ra quyết định-- liệu ông có mạnh hay yếu thuộc linh, và hoặc Satan có quyền lực trên ông ta hay không. Có vẻ, khi Chúa nói chuyện với họ về những gì sẽ diễn ra tại Giê-ru-sa-lem cho sự chết của Ngài, Simon đem Ngài riêng ra nơi lặng lẽ, và theo một cách rất tử tế và làm nguôi lòng, nhưng với một lượng bảo trợ nào đó, người cảm thấy, nói với Chúa rằng Ngài không phải bị chán nản và u ám đâu, rằng Ngài phải có một cái nhìn tươi sáng hơn về các sự vật, và các loại điều này chắc chắn sẽ không xảy ra với Ngài.

Nhưng trong thái độ của Peter, trên lập trường của Phêrô, Chúa đã nhìn thấy khá rõ ràng một sự tái phát của những gì Ngài đã gặp cách rất khủng khiếp trong vùng hoang dã trước kia trong sự cám dỗ của mình, khi Sa-tan đã dâng cho Ngài các vương quốc của thế giới này mà không có thập giá - đã tìm cách nói năng, để chuyển hướng Ngài khỏi lối đi mà Ngài đã giao thác chính Ngài. Peter đã trở thành giọng nói và công cụ của cùng một kẻ thù đầu lĩnh, muốn xoay chuyển Chúa khỏi thập tự giá. Do đó từ ngữ tiếp sau là về việc cứu cuộc sống. Nhưng tiếp lấy lập trường có vương quốc và ngai vàng trên bất kỳ đường hướng nào khác hơn đường hướng do Đức Chúa Trời ấn định, là con đường thập giá, thì là liên minh với Satan, và sẽ đưa bất cứ ai đó trong liên minh vào sức mạnh của Satan và tiêu diệt họ về mặt thuộc linh.

Thứ nhất, sau đó, thật rất rõ ràng rằng bất kỳ lập trường nào của thế giới, mà trong bản chất của nó là một vương quốc mà không có đau khổ, không có thập giá, mà không loại bỏ sự sống tự nhiên, là lãnh vực quyền lực và quyền bính của Satan. Thật hoàn toàn rõ ràng rằng, trong trường hợp của Hội thánh, nói một cách công bằng tổng quát, và trong trường hợp của vô số cá nhân cơ đốc nhân, điểm yếu đuối, sự thất bại, và nhục mà định tính chất cho họ, và điều đó đã trở thành rất hiển hiện trong trường hợp của Phêrô, là do chiếm lấy lập trường của sức mạnh của Sa-tan.

Lập trường đó có thể được coi là là thỏa hiệp với thế giới trong nguyên tắc của nó.

 (B) Bản ngã không bị đóng đinh

Trong vị trí thứ hai, có sức mạnh bản ngã của Peter, sự tự tin. "Lạy Chúa, , tôi sẵn sàng chịu tù và chịu chết với Ngài." (A.S.V.). Sau đó ông phát hiện  mình chưa sẵn sàng, không chuẩn bị trước, ông đã không có khả năng cho  điều đó, nhưng đồng thời đó là một trường hợp tự tin, và rằng lập trường đó mang lại sự dang dở của ông và quyền lực của Satan. Bản ngã vẫn còn sống và đang thống trị thay vì chết, hay bị đưa vào thập giá, là lập trường của quyền lực Sa-tan. Không phải cho đến khi hồn đã bị từ chối và đặt nằm xuống thì sức mạnh của quyền lực Satan bị phá hủy và quyền năng thuộc linh được thành lập trong đời sống của con cái, và đầy tớ của Đức Chúa Trời sao?. Đó là vấn đề của lập trường—hoặc đó là thế giới hay là bản ngã (một từ ngữ khác cho xác thịt) – điều đó xác định như thế nào cho đến nay, khi Satan có quyền lực và như thế nào đến nay, khi chúng ta có quyền năng thuộc linh.

Cần có quyết tâm bền bĩ

Bây giờ, những gì Chúa nói với Phêrô ở đây rất tỏ rõ và tôi nghĩ, rất hữu ích. "Ngươi là khối vấp ngã (một hành vi phạm tội) cho Ta ."Chúa đã chiến đấu trận này, đã tiếp lấy lập trường của Ngài, đặt cả hai chân trên con đường của ý muốn Đức Chúa Trời đối với Ngài, cụ thể là, do thập tự giá đi đến vương quốc; và đối với Ngài, đó không phải là cách dễ dàng. Nó không chỉ bị đóng đinh và bị giết chết, nhưng được trở thành tội lỗi và tất cả những gì liên quan đến sự đau khổ cuối cùng là bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Đó không có phải là lối đi dễ dàng, và Ngài đã giữ cho chính mình một cách cứng rắn theo hướng đó, và bất cứ điều gì cặp theo nhằm gây ảnh hưởng đến Ngài, thì chỉ đưa đến sự đòi hỏi mới cho sự quyết tâm và kiên trì. Vì vậy, điều đó xúc phạm đến Ngài trong ý nghĩa rằng nó đã làm khó khăn cho Ngài, nó làm vất vả cho Ngài, nó không giúp đỡ Ngài. Có thể nó đã được dự định để giúp đỡ, theo như Peter đã quan tâm, không biết những gì ông đã nói, nhưng đằng sau đó, Chúa thấy rằng nó chỉ nêu lên vấn đề cũ một lần nữa, cuộc chiến trận cũ, và do đó nó xúc phạm cảm giác của Ngài về ý chí Cha của Ngài và đứng trên con đường của Ngài, và làm cho nó càng khó khăn hơn.

Tôi nghĩ rằng điều đó nói với chúng ta rằng một vị trí phải được tiếp lấy toàn diện và trên nhiều điều mà nơi ý muốn của Đức Chúa Trời có liên quan. Chúng ta phải rất chắc chắn và tích cực đến một vị trí như vậy, và sau đó nhận ra rằng thời gian sẽ là một phương tiện khác, một nỗ lực của kẻ thù muốn thay đổi tâm trí của chúng ta, để làm suy yếu chúng ta trong tiến trình đó, tạo ra các gợi ý, làm cho chúng ta xem xét lại nó trong ánh sáng của các vấn đề và lợi ích khác nhau. Chúng ta sẽ gặp vi phạm nầy, vấp ngã này, điều trở ngại nầy, và có thể rất tàn nhẫn với nó. Cách Chúa xử lý với Peter, trong một ý nghĩa, là tàn nhẫn. Thực sự không có điểm yếu trong thái độ của Ngài trên việc đó. Nhận thức rõ bản chất thật sự của nó, Ngài thấy rõ ràng rằng, nếu Ngài chấp thuận đề nghị này, thì Ngài sẽ không đi đến Giê-ru-sa-lem cũng không lên thập giá. Đó là một vấn đề hoặc chúng ta đã giải quyết điều như vậy là ý muốn của Đức Chúa Trời, và sau đó, điều nầy hoặc điều đó phát sinh có nghĩa là về lâu về dài mà chúng ta không bao giờ đạt được điều đó, không bao giờ làm theo ý muốn đó? Nếu vậy, nó đã được xử lý cách rất tàn nhẫn và làm sai lệch con đường và đặt nó phía sau chúng ta. Thập giá đến với chúng ta trong nhiều kết nối và các giới hạn khác nhau.

Sau đó, nếu chúng ta thực sự vượt qua để đến nơi có quyền năng thuộc linh như Peter đã có, lập trường đó của kẻ thù phải liên tục bị từ bỏ và từ chối. Kẻ thù phải bị cướp bóc điều mà sẽ tiêu diệt chúng ta và điều có thể ban cho hắn sức mạnh tiêu diệt chúng ta, và chúng ta phải rất tàn nhẫn với bất cứ điều gì phát sinh cho hắn có vị trí đó và đánh bại ý định của Đức Chúa Trời, nơi chúng ta quan tâm. Cuộc chiến này của thiên đường và địa ngục, Đức Chúa Trời và Satan, tiếp tục tranh nhau trong hồn chúng ta, nhưng có sự an ủi cho chúng ta, chúng ta có một Thầy Tế Lễ lớn bao giờ  cũng sống để cầu thay. Chúng ta có một tài sản lớn trong sự cầu thay liên tục của Chúa Giêsu cho chúng ta. Chúng ta hãy kết thúc bài nầy bằng lời ghi nhận về sự  khuyến khích và bảo đảm đó.

T. Austin-Sparks--1948