Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

Giải đáp 1Thưa thầy con chưa rõ :
1/ Người đắc thắng sẽ ở thiên đàng và làm việc tại trái đất trong 1000 năm
2/ Người thất bại sẽ bị ở ngoài vương quốc 1000 năm nơi khóc lóc nghiến răng.
Con thắc mắc:
- a/ Vậy dân cư vương quốc 1000 năm là dân ngoại chưa tin Chúa sẽ học tập và một số sẽ tin Chúa sau đó vào thiên đàng?
-b/ Số còn lại vẫn không tin Chúa sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời? Con số này sẽ rất " ÍT" vì Chúa luôn luôn đúng  và chương trình cứu rỗi của Chúa không bao giờ thất bại?
-c/ Có một tí gì đó không công bằng:
    - Tín đồ thất bại chịu khổ trong 3.5 năm rưỡi (hoặc 7) đai nạn + 1000 năm khóc lóc nghiến răng, sau đó mới vào thiên đàng.
     - So với người không tin Chúa được thoải mái trong 7năm đai nạn + sung sướng 1000 bình an, chỉ học lời Chúa, tin Chúa,  sau đó vào thiên đàng.
Con chưa tìm được câu trả lời chính xác, nhất là câu "Chương trình cứu rỗi của Chúa luôn hoàn hảo" không thất bại vì vậy sẽ không có nhiều người vào hỏa ngục vì Chúa yêu tội nhân.
Thưa thầy một điều nữa là nếu còn cơ hội tin Chúa trong 1000 năm bình an thì có bị đối chọi với câu: "hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là thì cứu rỗi"???
--Giải đáp:

-      
-          -
1.       2 Tim 4:18 và Mathio 13:43. Khi tín đồ ở thiên đàng thì họ làm nô lệ của ĐCT chỉ lo thờ phượng DCT—Họ không thể cai trị ai trên đó. Đó là tư gia đời đời của họ, là thế giới ánh sáng. Họ xuống trái đất như Chúa Jesus sau khi phục sinh để làm công tác cai trị. Thân thể phục sinh của họ  o bị thế giới vật chất hạn chế.
 Hiện nay con có nhà riêng phải không, mỗi ngày lái ô tô đến sở làm?  Họ cũng vậy. Thì giờ hai thế giới khác nhau. Lu ca 19: Lu 19:17,19 Khải 2:26-27. Nếu Chúa cho thầy cai trị một tỉnh trong vương quốc thầy cũng thỏa lòng rồi.—Hơn là vào chỗ khóc lóc nghiến răng.
2.       Người thất bại ở ngoài VQ. Mathio 8:11-12; Luca 13: 23-30…….
a/ Dân VQ là dân “chiên” Mathio 25:31-46. Họ là ân nhân của tín đồ và người Israel bị ở lại đại nạn. Họ mãi mãi o dc cứu hay tái sinh gì cả. Trong nước 1000 năm họ sinh sản vô số nên vô số người theo satan …Khải 20:7-10. Số nào o theo satan sẽ chuyển qua trái đất mới
Dân đông như cát bờ biển sẽ theo satan sau 1000 năm bình an, lửa từ trời đùa họ vào hồ lửa ngay. Họ đương trường phạm pháp nên o cần ra tòa án trắng—bị bắt quả tang thì  khỏi ra tòa án ở Khải 20:11-15.
Tới ngay sau 1000 năm bình an trong hồ lửa chỉ mới có antichrist và tiên tri giả cùng bầy người “dê” ở Mathio 25:31-46. Sau 1000 năm có thêm đoàn dân phản loạn ở Khải 20 vào. Sau đó có tòa án trắng xét xử dân ngoại ở âm phủ (bị cáo được nhốt từ thời A đam đến lúc đó) , sau cùng satan cũng bị quăng vào hồ lửa. Đóng cửa hồ lửa.
Trong nước ngàn năm dân ngoại “chiên” không có được cứu và tái sinh gì cả đâu. Những ai 0 theo satan sau 1000 năm sẽ được chuyển qua trát đất mới và sống đời đời ngoài thành thánh.
Dân trên trái đất mới đời đời bất tử, mãi mãi là dân, còn cư dân thành thánh trên thiên đàng là con trai con gái của DCT. Chúng ta là gia đình DCT Cha, Vợ Chúa Jesus, và là đền thờ DTL, mỗi tín đồ như một viên ngọc.
Các dân trái đất có vào thành thánh tham quan dâng lễ vật nhưng có lẽ  0 vào thiên đàng.( ?)- Khải 21:24, 26
Thầy nghĩ có lẽ họ sẽ sinh sản vô tận và di cư lên các hành tinh ngoài trái đất để ở đến nỗi sẽ  dẫy đầy mọi ngân hà…...Vì không lẽ Chúa dụng nên ngân hà  vô dụng sao?  DCT làm sao có kế hoạch hạn chế sinh sản cho các dân dc chứ phải không? Dân thành thánh  không gia tăng, còn các dân trên trái đất sẽ gia tăng vô tận. Có lẽ dân thành thánh sẽ cai trịcác trái đất, ngân hà trong tương lai đời đời….
-
Có một tí gì đó không công bằng:
    - Tín đồ thất bại chịu khổ trong 3.5 năm rưỡi (hoặc 7) đai nạn + 1000 năm khóc lóc nghiến răng, sau đó mới vào thiên đàng.
     - So với người không tin Chúa được thoải mái trong 7 năm đai nạn + sung sướng 1000 bình an, chỉ học lời Chúa, tin Chúa,  sau đó vào thiên đàng.
Đúng. Nhưng Chúa rất công bằng trừng trị con cái Ngài nghiêm khắc. Tín đồ thất bại khổ 3 năm 1/2 đại nạn, rồi còn khổ 1000 năm, khóc lóc nghiến răng. Cho nên số người đắc thắng mà vào cai trị trong VQ 1000 năm phải chịu khổ khôn lường trước, và số lượng lại ít..  Trả giá đau khổ vì Chúa trước 1000 năm có lẽ còn nhẹ hơn là bị phạt khóc lóc 1000 năm phải không?
“Người không tin Chúa được thoải mái trong 7 năm đai nạn”—không có chuyện nầy—Trong Đại nạn dân ngoại cũng đau khổ lắm, chỉ có  dân “dê” (vua chúa)  là thoái mái thôi.  Nên dân dê ở hồ lửa sâu hơn dân ngoại đạo đức… Nhưng cũng 0 còn cơ hội tin Chúa như đạo Cơ Đốc phuc lâm dạy đâu- Mathio 11:20-24.
Dân ngoại có sung sướng trong 1000 năm, nhưng cũng có bị Chúa phạt chết trẻ 100 tuổi chứ ..xem E sai 65:20. Người đắc thắng sẽ cầm gậy sắt (quyền uy) cai trị và giết họ--Thì thiên 2: 9, Khải 2:26-27.. Họ có thể bị tai vạ hạn hán… Xa cha ri 14: 17-19.
1 Phiero 1:17- Chúa quan án trái đất o vị nễ ai đâu. Sáng 18: 25—Ngài công bình mà.
Câu hỏi con hay lắm.