Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Hành Động Theo Lời Kinh Thánh-Gia cơ 1:23:24-Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.  Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương,  ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thể nào-
   Một nàng công chúa bộ lạc châu Phi nhìn vào tấm gương soi lần đầu tiên trong đời. Những gì cô thấy ở đó khiến cô tức giận đến mức cô đập vỡ tấm gương thành  một nghìn mảnh.  Điều đơn giản là cô không muốn tin rằng cô ấy trông quá xấu xí như tấm gương phản chiếu cô vậy.
    Trong những câu kinh thánh trên đây, Lời Đức Chúa Trời  được so sánh với một tấm gương soi. Lời của Đức Chúa Trời cho thấy chúng ta được "trông" như thế nào, chúng ta thực sự như thế nào. Nhưng nó không cho chúng ta thấy dáng vẻ bên ngoài  của chúng ta, nhưng nội tâm của chúng ta, bản chất sâu sắc nhất của chúng ta. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta nhận ra cách Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta như thế nào.

   Bản thân chúng ta có thể có một ý kiến cao thượng về chính mình. Có lẽ chúng ta cũng sẽ dựa vào những lời khen ngợi của bạn bè mình. Đó là lý do tại sao chúng ta kinh hoàng khi chúng ta thấy chính mình lần đầu tiên như Đức Chúa Trời thấy chúng ta: --"Vì chính chúng ta trước đây cũng ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ghen tị, đáng ghét và coi thường nhau.”-(Tít 3,3 ).
  Chúng ta phản ứng như thế nào? Chúng ta có chấp nhận rằng Đức Chúa Trời đang nói cho chúng ta biết sự thật rằng Ngài tuyên bố chúng ta là tội nhân không? - Kinh Thánh không chỉ cho chúng ta thấy trạng thái xấu xí, hư mất của chúng ta, nó cũng cho chúng ta thấy một điều gì đó khá tuyệt vời: Đức Chúa Trời không khinh thường chúng ta! Chúng ta sẽ trở nên hấp dẫn và đẹp đẽ cho Đức Chúa Trời. Ngài muốn ban cho chúng ta sự bình an, sự cứu rỗi và sự công chính của Ngài - nếu chúng ta tin vào Chúa Jêsus Christ.
Nhìn vào "gương" soi làm chúng ta kinh hoàng, nhưng chúng ta không nên dừng lại ở đó. Bạn hãy nói  với “dạ” với Đức Chúa Trời ; và nói “có” với Chúa Giê Su  nha bạn-