Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

NĂM HÂN HỈ-Lê vi kí 25:8-10, “‘Các con cũng hãy tính bảy tuần năm, nghĩa bảy lần bảy năm;thời gian của bảy tuần năm nầy sẽ là bốn mươi chín năm.  Vào ngày mùng mười tháng bảy tức là ngày chuộc tội, các con phải thổi tù và vang rền khắp xứ.  Các con phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh và công bố tự do cho mọi người dân trong khắp xứ. Đó là năm hân hỉ cho các con; mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình, và mỗi người trở về với gia tộc mình”
Ê-sai 61:1-2, “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta, Vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta Để giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai Ta đến để rịt lành những tấm lòng tan vỡ; Để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ, Và cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục; Để công bố năm thi ân của Đức Giê-hô-va, Và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; Để an ủi mọi kẻ khóc than”.

Lu ca 4: 14-19, “Đức Chúa Jêsus trở về miền Ga-li-lê trong quyền năng Thánh Linh, và danh tiếng Ngài vang lừng khắp các miền lân cận. 15 Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, mọi người đều ca ngợi Ngài. 16 Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài.Theo thói quen, vào ngày sa-bát, Ngài đến nhà hội, đứng dậy để đọc. 17 Có người trao cho Ngài cuộn sách tiên tri Ê-sai, Ngài mở ra,tìm thấy chỗ có chép:  “Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, Vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo.  Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, Người mù lòa được sáng mắt, Người bị áp bức được tự do; Và công bố năm thi ân của Chúa”.
-
Năm hân hỉ ngũ thập niên,
Buông tha tôi mọi đoàn viên gia đình,
Những ai xưa đã bán mình,
Ngày nầy lấy lại quyền sinh sống rồi.

Đất đai cầm cố cho người,
Phục hồi nguyên chủ như thời trước đây,
Lễ hân hỉ quá vui vầy,
Kèn vang khắp xứ cả ngày hân hoan.

Jesus hiện đến huy hoàng.
Kỉ nguyên hỉ duyệt cắt ngang nhân loài,
Tù nhân phóng thích vui thay,
Kẻ mù được sáng, ăn mày ấm no.

Những ai không đất không nhà,
Không nơi canh tác vật vờ thiếu ăn,
Trong Christ cư trú an toàn,
Ngài là miền đất vinh quang đời đời.

Thời Tân ước mở ra rồi,
Người tin thoát khỏi cuộc đời tội nhân,
Cõi đời vĩnh cửu dự phần,
Chúa là nơi ở vẹn toàn vui tươi.

Năm hân hỉ ứng nghiệm rồi,
Năm thi ân của Chúa Trời vinh quang,
Kỉ nguyên Tân ước huy hoàng,
Jesus mở cửa thiên đàng muôn dân.
Minh Khải -13-7-2018