Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

ĐẤNG CHĂN CHIÊN-Giăng 10:10, “Ta là người chăn tốt. Người chăn tốt vì chiên mình mà bỏ mạng sống mình »
He6bo7-rơ 13:20, “Nguyện Đức Chúa Trời của sự bình an, là Đấng đã nhờ huyết giao ước đời đời mà đem Đấng chăn chiên lớn của bầy chiên, là Chúa chúng ta là Jêsus, ra khỏi kẻ chết »
1 Phi e rơ 5:4, “Khi Đấng chăn chiên trưởng hiện ra, thì anh em sẽ nhận được mão miện vinh hiển chẳng hề tàn héo »
-
Đấng Chăn hiền lành đến xứ thánh,
Tuyển dân đối xử lãnh đạm thay,
Chối Ngài, săn đuổi đêm ngày,
Tìm duyên cớ chính đáng rày loại ra.
Chúa như cửa thoát xa tôn giáo,
Cứu chiên khỏi cựu đạo lỗi thời,
Tạo bầy hai chủng loại người,
Gia đình Thiên phụ đời đời sống chung.

-
Đấng Chăn lớn chết xong phục hoạt,
Thành Linh sống truyền đạt vào người,
Cũng là Thượng Tế trên ngôi,
Châm dầu bảy ngọn đèn ngời ánh quang.
Giữa bảy chơn đẻn vàng thời đại,
Lao-đi-xê tự đại, kiêu căng,
Chúa kêu dân sót ăn năn,
Mua vàng, mua thuốc, tân trang sáng ngời.
-
Đấng Chăn trưởng từ trời sắp đến,
Như kẻ trộm ẩn hiện ban đêm,
Rước người tỉnh thức, khẩn nguyền
Trước giờ đại nạn đảo điên nhân lòai.
Chúa vinh quang trên mây hiện đến,
Trói kẻ thù bằng tiếng quyền năng,
Thưởng ban hàng vạn người chăn,
Lập ra vương quốc vinh quang đời đời.
M.K.8-7-2018