Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Mục đích Của Phả Hệ Kinh Thánh Là Gì?Ở một số nơi trong cả Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta tìm thấy danh sách dài các tên tuổi ghi lại dòng dõi gia đình.
Một số người đã tuyên bố rằng phần lớn thông tin phả hệ không liên quan đến chủ đề chung của Kinh thánh.
Trong khi mục đích của một số trong những phả hệ Kinh thánh này có vẻ là hiển nhiên, thì những phả hệ khác dường như rất có liên quan.
-
--Mục đích của phả hệ Kinh Thánh là gì?
Một gia phả là một ghi chép của dòng dõi gia đình.
Nó ghi lại một một bối cảnh gia đình và phục vụ như một công cụ lịch sử cùng pháp lý có giá trị.
Mối quan tâm chung về phả hệ trong thế giới hiện đại của chúng ta sẽ báo hiệu sự hữu ích của những hồ sơ đó. Trong lịch sử, mọi người đã gắn bó giá trị lớn với dòng dõi gia đình, bao gồm cả những người trong kinh thánh.
Dưới đây là một số sự kiện chung liên quan đến các bản phả hệ Kinh thánh.
    Gia phả theo đuổi phần lớn lịch sử gia đình theo dõi qua những người nam.
    Các mối quan hệ thường xuyên là kết nối cha-con, mặc dù điều này không phải luôn luôn như vậy. Kinh thánh thường chép tên một người và tên cha của người ấy theo sau.
    Các phả hệ của kinh sách có cả giá trị vật chất và thuộc linh.
 Chúng ta hãy khuếch đại ngắn gọn những điểm này.

-
--Phụ nữ trong hồ sơ phả hệ Kinh thánh
Trong khi hầu hết các danh sách phả hệ liên quan đến nam giới, do tính chất gia trưởng của gia đình theo thiết kế của Đức Chúa Trời, đôi khi phụ nữ được đề cập.
Ví dụ, bản ghi của Ma-thi-ơ bao gồm tên của Ta-ma, Ra-háp và Ru-tơ, và ám chỉ đến Bát-sê-ba (Mathio. 1: 3, 5, 6). Những người phụ nữ này là một hỗn hợp của di sản người ngoại và cuộc sống nhuộm tội lỗi.
Các điều hàm ý của họ có thể gợi ý sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với các quốc gia ngoài gia đình Hê-bơ-rơ và cũng là mối quan tâm của Ngài đối với các tội nhân.
Con vô tội của Đức Chúa Trời bắt nguồn sự tồn tại vật lý của mình từ một tổ tiên tội lỗi trộn lẫn với di truyền của người ngoại. Do đó, Đấng Christ đã trở thành ánh sáng cho dân ngoại và là Cứu Chúa cho nhân loại tội lỗi.
-
--Những khoảng trống trong phả hệ Kinh thánh
Rõ ràng có một số lỗ hổng trong một số hồ sơ phả hệ.
So sánh E-xơ-ra 7: 3-4, với 1 Sử ký 6: 6-10, cho thấy sáu  tên tuổi bị thiếu trong danh sách của E-xơ-ra.
Trong phả hệ Jesus,  của Ma-thi-ơ, được thiết kế để chứng minh rằng Chúa là hậu duệ của Áp-ra-ham và Đa-vít (Math. 1: 1), bốn tên tuổi được bỏ qua giữa Giô-ram và Ô-xia (Math. 1: 8).
Những sự xóa bỏ này được biết đến, tất nhiên, do thực tế là chúng được cung cấp trong danh sách song song. Tuy nhiên, việc xóa bỏ nhỏ nầy không vô hiệu hóa các mục tiêu chính của sự gần gũi về phả hệ.
Một số người đã gợi ý những khoảng trống trong các phả hệ Kinh thánh có thể cung cấp chỗ cho hàng triệu năm phù hợp với quan điểm tiến hóa của lịch sử.
Đó không phải là trường hợp bởi vì chúng ta có thể so sánh các phả hệ khác nhau và xác định tầm quan trọng tương đối của những khoảng trống này về mặt thời gian.
Chẳng hạn, chúng ta có một hồ sơ phả hệ đáng kể từ Đấng Christ trở lại với A-đam (Lu. 3: 23-38). Khi chúng ta kết hợp thông tin này với kiến ​​thức về lịch sử hậu Cơ-Đốc giáo, không có cách nào hợp lý để loại bỏ dữ liệu theo trình tự thời gian để bảo vệ thuyết tiến hóa rằng loài người đã ở trên trái đất trong vài triệu năm.
Như giáo sư John Klotz đã quan sát: “Rõ ràng, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta thấy rằng trái đất không phải có hàng tỷ năm tuổi”.
-
---Gia phả Sáng Thế Kí và dân số thế giới
Các phả hệ trong bản ghi của Sáng Thế kí ghi lại thời kỳ vĩ đại của các tộc trưởng. Điều này chứng tỏ làm thế nào trái đất sơ khai có thể được cư trú nhanh chóng như vậy - có thể là bảy tỷ linh hồn vào thời điểm xảy ra trận lụt
Ngoài ra, tuổi thọ ngày càng giảm của nhân loại làm nổi bật những ảnh hưởng làm suy nhược dần dần của tội lỗi đối với nhân loại. So sánh độ tuổi của các tộc trưởng trước lũ lụt với những người theo sau (Sáng thế 5: 1…; 25: 7-8; Thi. 90:10). Từ 900 tuổi xuống còn 80 tuổi hiện nay.
-
--Gia phả Kinh Thánh và Quốc gia Israel
Các phả hệ rất quan trọng trong việc duy trì chế độ thần quyền của quốc gia Israel mà qua đó Đấng Christ sẽ hiện đến.
Nó cũng cung cấp cơ sở hỗ trợ sự toàn vẹn của chức tư tế Hê-bơ-rơ, cũng như bảo vệ quyền sở hữu của bộ tộc dướicuộc gia tể của Đấng Mê-si-a.
-
-Các Gia Phả Kinh Thánh Và Đường Hướng Đấng Mê-si-a
Một số phả hệ chủ yếu liên quan đến quốc gia Israel và sự phát triển của dòng dõi Mê-si-a.
Một số lời tiên tri trong Cựu Ước đặc biệt liên quan đến di sản của Chúa Giêsu. Những ghi chép về dòng dõi này xác lập một thực tế lịch sử rằng Đấng Christ thuộc dòng máu Áp-ra-ham và Đa-vít (xem Sáng thế Ký 49:10; Dân số 24:17; Ê-sai 11: 1).
-
--Và đây là một điểm rất quan trọng.
    Kể từ đó. . . thời kỳ người La Mã hủy diệt của họ như là một quốc gia, nên tất cả các bản gia phả gốc [tiếng Hê-bơ-rơ] dường như đã bị mất, và bây giờ -- 2019-- [người Do Thái] hoàn toàn không thể theo dõi phả hệ của bất kỳ người Israel nào có thể tuyên bố là họ thuộc về Đấng Mê-si-a đã hứa và vẫn còn mong đợi. Do đó, các Cơ Đốc nhân  khẳng định, với một sức mạnh mà không một người Do Thái hợp lý và thẳng thắn nào có thể cưỡng lại, đó là Đấng Si-lô [Sáng. 49:10] phải đến. Đấng Si-lô ngụ ý Đấng Christ tái lâm lần hai
 (Do đó, có những lý do quan trọng cho một số danh mục phả hệ trong thư viện văn học thánh thiện (kinh thánh).
Vì vậy, không ai chỉ trích những gì anh ấy không hiểu.
st