Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Rick Warren Kêu Gọi Cơ Đốc Nhân Liên Kết Với Công Giáo

Chào các thánh đồ,

Nếu ai theo trang web nầy lâu ngày sẽ biết tôi không ngừng cảnh cáo Hội thánh về cơn bão tố sắp nổ ra. Đấng Christ sắp tái lâm đón Cô Dâu Ngài, địa ngục biết rõ điều đó.  Kẻ thù biết thì giờ nó ngắn ngủi. Vì vậy tôi không tin sự cất lên trước đại nạn, hẳn nhiên tôi tin các thánh đồ sẽ trải qua, ít ra một phần, nếu không cả cơn đại nạn. Phần lớn cơn đại nạn đó là sự bắt bớ tồi tệ đối với các thánh đồ. Sự bắt bớ nầy sẽ được thực hiện bởi  đại Hội thánh kỹ nữ vào ngày cuối cùng chung với các bậc cầm quyền thế tục. Việc ông Rick Warren kêu gọi các Cơ Đốc nhân liên hiệp với Công giáo chỉ là một viên gạch trong bức tường của những gì đang sắp xảy ra---một Hội thánh bội đạo toàn cầu

Admin của acalltotheremnant.com


Mời các bạn xem:

http://acalltotheremnant.com/2014/12/03/one-more-step-towards-the-great-whore-church-of-the-end-times/