Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Nếp Sống Hội Thánh—The Church Life- 1
Chỗ Nhóm họp-
-
Một lẽ thật  đa số tín đồ chưa am tường là Nếp sống hội thánh hay sinh hoạt hội thánh. Mỗi cá nhân tín đồ đều có nếp sống Cơ Đốc thì Hội thánh tại một địa phương cũng phải có sinh hoạt.
Nếp sống hội thánh là nếp sống tập thể thuộc linh của các tín đồ trong một điểm nhóm. Nếp sống nầy liên hệ ba vấn đề: nơi nhóm họp, buổi nhóm họp và người chăn dắt hội thánh. Trong bài nầy tôi  chỉ tương giao về: Chỗ Nhóm Họp của hội thánh tại một địa phương.
-
Trước khi đền thờ do vua Sa lô môn xây dựng, đại bộ phận dân Chúa đến nhóm họp tại hội mạc đền tạm, một năm ba lần, mỗi lần chừng bảy ngày. Còn hằng ngày có từng nhóm nhỏ thánh đồ đến sân đền tạm để dâng tế lễ cho mình và nhóm họp tại sân đó với các thấy tế lễ.
Đền tạm tồn tại hơn 4 thế kỉ và sinh hoạt nhóm họp tại đền thờ (do Sa lo mô xây dựng) cũng kéo dài khoảng chừng 400 năm.
Suốt 8 thế kỉ đó, điểm nhóm của dân Chúa Cựu ước là ba hành lang bao quanh đền tạm hay đền thờ. Họ cách li nơi chí thánh có Chúa cư ngụ. Họ nhóm họp quanh ngai của Chúa
.
-
Vào thời Tân ước, dân hội thánh được vào nơi chí thánh nhóm họp. Hê bơ rơ 10:19-22,- chép, “Hỡi anh em, vì chúng ta đã nhờ huyết của Jêsus mà được dạn dĩ vào nơi chí thánh,  bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua bức màn, nghĩa là ngang qua xác thịt Ngài,  lại vì đã có một thầy tế lễ lớn cai trị nhà Đức Chúa Trời,  và vì đã có lòng được rảy khỏi lương tâm xấu, thân thể được rửa bằng nước trong, nên chúng ta hãy lấy lòng thành thật với đức tin đầy đủ chắc chắn mà đến gần Đức Chúa Trời.”
Chúng ta được phép đến gần nơi chí thánh trong tâm linh mình, gặp gỡ Chúa. Nên ngay sau đó tác giả thơ  Hê bơ rơ  nói : “chớ bỏ sự nhóm lại như kẻ kia quen làm, nhưng phải khuyên lơn lẫn nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” Như vậy, ngày nay chúng ta nhóm họp tại ngai Chúa, nơi chí thánh.-- mà dân Cựu ước không được phép bước vào.
-
Thời Cựu ước dân Chúa họp quanh đền thánh. Ngày nay nơi ta họp nhóm là đền thánh, là nơi chí thánh, nhưng không cần xây dựng đền thờ vật chất nữa. Dân nhóm họp là nơi chí thánh, còn phòng ốc nơi dân Chúa họp chỉ nên gọi là phòng nhóm hay hội đường mà thôi.
 Giáo hội Công giáo và giáo hội Chính thống xây nơi nhóm họp thành thánh đường nguy nga, lộng lẫy đem lại sự run sợ cho tín đồ đến họp. Thánh đồ được phép dự thánh lễ trong đền thờ, được ban thánh lễ, chứ không tự động hữu cơ nhóm lại như thơ Hê bơ rơ 19: 19-25 để khuyên dạy.
Dân Tin Lành Cải Chánh khôi phục được ý nghĩa thật của nơi nhóm họp. Tại Việt nam, trước đây 50 năm, khi tôi còn trẻ, Hội thánh Việt Nam gọi điểm nhóm họp là Nhà Giảng. Sau đó họ sa bại và gọi điểm nhóm là nhà thờ, ngày nay gọi là thánh đường, có dùng đèn bảy ngọn trong điểm nhóm ấy và nhiều nghi thức cố trở lại vẻ trang nghiêm run sợ của thời Cựu ước. Do đó có thể nói các hội thánh thời Tân ước đã lẫn lộn ánh sáng Cựu ước và Tân ước về địa điểm nhóm họp,  nên sinh hoạt hội thánh của họ đã bị Do Thái giáo hóa. Họ mắc chứng loạn thị thuộc linh sâu nặng. Hầu hết các hội thánh Cơ Đốc, Tin Lành đều không biết và không có nếp sống hội thánh hay sinh hoạt hội thánh Tân ước.  Họ chỉ có phụng vụ, chỉ có thánh lễ, lễ một, lễ hai vào mỗi sáng Chúa nhật trong thánh đường rườm rà của họ..
-
Tôi biết một nhà lãnh đạo các hội thánh, rất tài ba, đầy ân điển và quyền uy của Chúa. Trong buổi thiếu thời của ông, ông khuyến nghị không được chụp hình trong giờ thờ phượng, nam nữ tín đồ (kể cả vợ chồng) không được ngồi gần nhau trong giờ nhóm lại.
Tôi có theo dõi, và 50 năm sau, ngay nay các hội thánh ông hướng dẫn lại sa vào vế xe đổ của các hội thánh Tin Lành (Do thái giáo) ngày nay. Ngày nay, trong giờ trang trọng,  kính sợ Chúa, là tiệc thánh, thì dân trong các hội thánh đó chạy tới chạy lui quây phim, chụp ảnh cách thái quá để tôn vinh con người, để khoe khoang thành phần lãnh đạo của địa phương đó. Và sự thông công của nam nữ tín đồ trong hội thánh  bị ô nhiễm, bị thế tục hóa như  xã hội ngoài đời.
Điểm nhóm, đáng lẽ là thánh khiết, đầy vinh quang, ngập tràn oai nghi của Chúa, ngày nay lại đầy hình thức khoe khoang, kiêu ngạo, bất khiết và trần tục.
-
Kết luận:
Điểm nhóm trong nếp sống hội thánh là chính các thánh đồ được cứu rỗi, rửa sạch. Khi họ họp lại, thì hóa thành nơi chí thánh, nơi có ngai Chúa ngự ở giữa. Phòng nhóm không quan hệ, miển sạch sẽ, ấm cúng là được.
Minh Khải—20-2-2016