Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Tổng Thống Mỹ Obama chấp thuận vi mạch ( Con chip 666)

Các bạn yêu dấu của tôi, xin vui lòng đọc hết thông tin nầy VÀ XIN CHUYỂN THÔNG BÁO NẦY CHO NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU CỦA CHÚNG TA ĐỂ CÙNG BIẾT VÀ TỈNH THỨC !


Hãy đọc thông tin mới nầy và tỉnh thức, vì thật đúng theo KT đã nói trước rằng khi những điều nầy xảy ra thì chúng ta biết rằng quả thật ngày cuối cùng đã đến, vì Chúa Jesus phán rằng  ngày và giờ Chúa đến sẽ không ai biết ngoại trừ Cha trên trời. Đừng để Satan lừa dối khi tin rằng ngày Chúa chưa trở lại...và khi điều nầy xảy ra thì càng thêm bằng chứng rõ ràng chắc chắn cho chúng ta.
có con số 666 chen lẫn trong mã số gồm 16 con số của mỗi người

Hãy tỉnh thức và sống như một người khôn ngoan và đừng xem thường những điều nầy, vì sau khi những ai tin nhận Chúa Jesus sẽ được Ngài cất lên không trung rồi thì thế giới sẽ có sự cai trị của địa ngục. 

Nhiều giảng sư cơ đốc ru ngủ hội thánh khi giảng dạy rằng toàn bộ hội thánh sẽ được cất lên trước khi đại nạn xảy ra. Thực ra, theo Lu ca 21:36 và Khải 3:10, chỉ một thiểu số tín đồ trưởng thành, đắc thắng được di chuyển lên trời trước đại nạn. Khải 13:7,10; 12:17 bày tỏ đa số tín đồ còn sống trong đại nạn. I Cor. 15:51-52 bày tỏ rằng sau kèn chót, là kèn thứ bảy thổi lên thì hội thánh mới được biến hoá, cất lên trời—mà kèn bảy thổi khi gần chấm dứt đại nạn, và trước trận Hạt ma ghê đôn nổ ra.


Thông tin nầy nghe rất hấp dẫn và vô cùng văn minh hiện đại phải không? Nhưng điều đáng sợ là nó đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh được báo trước, vì khi nó xảy ra có nghĩa là ngày cuối cùng đã đến gần! 


Tổng Thống Obama đã phê duyệt microchipping như sự cải cách chăm sóc sức khỏe tại Mỹ vào năm 2013. Các vi mạch sẽ được cấy cách bắt buộc, mà không có nó, bạn không thể có quyền truy cập đến các trung tâm y tế. Thực hiện được vi mạch cho trung tâm y tế đầu tiên là một cái cớ để bước đến nhiều thứ, như sự kiểm soát con người. Nhưng không có nó bạn sẽ không làm được bất cứ điều gì, bạn không có thể mua hoặc bán và nó thay thế các loại ID. Tất cả dữ liệu cá nhân và các hoạt động của chúng ta được lưu trữ trong hệ thống đó.


Việc cấy ghép sẽ ở trong bàn tay phải hoặc trán con người y như Kinh Thánh tiên tri trong Khải huyền 13:16-18 "Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Đây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh, hãy tính số con thú, vì đó là một số con người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.".... Sự kiện này đã thành một đạo luật, không chỉ là tin đồn! ... những gì bắt đầu ở đây tạo ra các "trật tự thế giới mới"


Đừng để mọi thứ trần gian che mắt những sự thật đáng quan tâm hơn tất cả mọi thứ của trần gian..vì sau sự chết của một cuộc đời, ta có mang theo gì được không? Vậy tranh đấu cho trần gian tạm bợ để được gì? Chỉ mang thêm tội vô người mà thôi.


Chúng ta có thể thắng được tội lỗi và Satan vì Chúa Jesus đã hoàn tất mọi điều cho chúng ta nên đừng nói rằng tôi không làm được.. hãy đứng lên ra khỏi nơi tối tăm, là nơi đang hành hạ cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta mà bước vào nơi ánh sáng của Chúa, hãy tin nhận nơi Ngài và ăn năn mọi tội nếu bạn muốn được vô thiên đàng! 


Xin Chúa giúp chúng ta sống đúng trong sự chân thật và trong sạch mọi điều vì Chúa Jesus phán rằng " Phước cho những ai có lòng trong sạch vì sẽ thấy được Đức Chúa Trời.


Mong gặp lại TẤT CẢ BẠN BÈ CỦA TÔI có trên trần gian nầy, và ta sẽ CÙNG NHAU ĐƯỢC HỘI NGỘ TRONG NƠI CHÚA HỨA ! 

Loving you all and God bless You!

Sưu tầm

Mọi người có thể tham khảo ở đường link này