Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Ngọn Lửa

Ô thánh đồ thân yêu, và anh em thân yêu ơi. Nguyện chúng ta được ban cho tấm lòng không thoả hiệp cách hoàn toàn vì các mối lưu tâm của Chúa trong giờ phút này, trong thời gian này mà có sự từ bỏ và biến cách hoàn toàn như vậy? Ngài đã dung tha những điều nầy rất nhiều trong nhiều thế kỷ kể từ khi Ngài rời khỏi chúng ta, phải không?  Quá nhiều ý tưởng, khái niệm, biểu thức, tham vọng - rất nhiều điều của loài người, và không phải từ Ngài, đã xảy ra. Ngài đã thật kiên nhẫn, chịu đau khổ rất lâu dài, về tất cả mọi thứ liên quan đến Danh của Ngài, đã bị xuống cấp,  thế tục, hạn chế cách liều lĩnh.

Hãy xem xét khoảng cách giữa Cựu Ước và Tân Ước, từ thời điểm Ezra cho đến Giăng Báp-tít, và thế nào điều này nhắc nhở chúng ta về những gì chúng ta đã thấy kể từ khi vị sứ đồ yêu dấu là Giăng lìa bỏ trái đất này.

Các nhà hội, các giáo phái và các sự phân chia; các con buôn như là đồ đạc cố định thật sự trong đền thờ. Một tôn giáo mang chủ nghĩa học giả của con người, rất đúng giáo điều nhưng hầu như hiếm khi thở ra sự sống cho con người. Chỉ thấy chia rẽ, biến cách, xác thịt và tôn giáo giả.

Đến nỗi, khi Ngài đã đến đây trong xác thịt mình, họ đã không biết Ngài. Simeon và Anna đã biết, vâng, vì họ không tham gia với nhiều người và tôn giáo của họ. Họ đã hoàn toàn vì các mối lưu tâm của Chúa. Họ đã không theo người ta, các bài tín điều, các nhóm nầy nọ và chủ nghĩa hoặc 'các ologies’ (học thuyết). Họ không vì điều này hay điều kia, họ chỉ đơn thuần cho Chúa trong tất cả mọi sự.

Ô Chúa và Thẩm phán của chúng ta kiên nhẫn biết dường nào!  Nhưng sẽ đến một thời gian khi ngọn lửa đến, và khi đó, tất cả những gì của con người, và tất cả những gì của  hồn người sẽ được xóa đi. Đây là những gì các thơ tín gởi cho các hội thánh nói với chúng ta. Ngài tuyên bố  "Ta biết công việc của ngươi .... ". Ngài nhìn thấy với đôi mắt xuyên thấu, và tất cả những gì không thực sự là của Ngài hoặc từ Ngài và cho Ngài, đều sẽ không đứng nổi.

Xin hãy để cho những lời nói này từ Brother Sparks đâm thấu lòng anh em:

“Ngọn lửa sẽ kiểm tra chất lượng công việc của mỗi người. “Công trình của mỗi người đều sẽ bộc lộ; vì ngày đó sẽ biểu thị nó ra, nó phải hiển lộ trong lửa, chính lửa ấy sẽ thử nghiệm công trình của mỗi người là thuộc thứ nào. Nếu công trình của ai bị thiêu huỷ, thì người ấy sẽ bị lỗ, còn chính người thì sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy” (1 Cor 3:13, 15)

Tôi không có nghi ngờ rằng bạn yêu mến Chúa. Tôi không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào về điều đó. Nhưng, tôi nói một lần nữa, chúng ta đang tham gia vào một hệ thống lớn lao đó là một điều rất phức tạp, và phần nhiều hệ thống đó ​​không phải của Chúa. Nó là cái gì mà con người đã mang vào.

Con người đã đặt tay mình trên những sự thuộc về Chúa, và con người đã làm ra nhiều việc theo ý riêng của mình, và do đó rất nhiều điều đã đuợc đem vào trong đó là của con người chứ không phải của Chúa. Và khi chúng ta nói rằng, chúng ta không chỉ suy nghĩ đến Cơ Đốc giáo nói chung, chúng ta đang suy nghĩ về bản thân mình. Điều nầy đúng với chúng ta. Chúng ta đã đi vào một cái gì đó gọi là Cơ Đốc giáo, và chúng tôi đã đảm đương một cái gì đó của Cơ Đốc giáo, và có thể chúng ta rứt bỏ nhiều điều ra khỏi nó, và trở lại với thực tế cơ bản đơn giản.

Và thực tế cơ bản của mọi thực tại là sự hiện diện của Chúa. Chúng ta phải biết rằng Chúa ở với chúng ta, và rằng Chúa ở với chúng ta trong tất cả những gì chúng ta làm, điều này không có nguồn gốc trong tâm trí của chúng ta. Nó không bắt nguồn từ ý chí của chúng ta, nó không bắt nguồn từ cảm xúc của chúng ta, nó không đến từ tâm hồn của chúng ta, điều này đã đến từ Chúa trong từng chi tiết, như đền tạm, cũng giống như Giêsu Christ, trong từng chi tiết đền tạm đến với chúng ta từ Đức Chúa Trời.

Nguyện lời đó làm cho chúng ta lại quì gối xuống- vừa cấu nguyện vừa lượt qua tất cả các công việc của chúng ta. Điều đó có thể là cần thiết cho chúng ta, theo từng thời gian, để đứng lùi lại và cầu hỏi Chúa về tất cả những gì chúng ta đang làm. "Có phải điều nầy ra từ Đức Chúa Trời,  hoặc là nó một cái gì đó từ chúng ta? Đây là cách này làm việc theo tâm trí của Đức Chúa Trời, hoặc nó là tâm trí của chúng ta? Chúa có ở trong điều này, hoặc chúng ta đã bước vào đó?". Bạn thấy đấy, đó là một vấn đề có tính quyết định lớn lao. Đừng tạo ra sai lầm về nó! Tất cả mọi thứ của con người sẽ bị hư mất. Sớm hay muộn nó sẽ bị lung lay. Công việc của mỗi người sẽ được thử trong lửa, Lời Chúa nói như vậy”.

W.E. Smith

Minh Khải dịch thuật  15-3-2014