Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

CÂY TƯƠI VÀ CÂY KHÔ--
Luke 23:31 (AKJV) “ For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?”
Lu-ca 23:31 TKTC  “Vì nếu họ làm các điều này trong cây xanh, cái gì sẽ xảy ra trong cây khô?”
Lu-ca 23: 27-31 BNC, “Có quần chúng rất đông, và những đàn bà đấm ngực than khóc Ngài, đều kéo theo Ngài.  Nhưng Jêsus xây lại với họ mà phán rằng: “Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song hãy khóc về chính các ngươi và về con cái các ngươi.  Vì kìa, ngày hầu đến người ta sẽ nói rằng: 'Phước cho đàn bà son sẻ, dạ không sanh đẻ, và vú không cho bú!'  Bấy giờ người ta sẽ nói với núi rằng: 'Hãy ngã trên chúng ta;' với gò rằng: 'Hãy che lấp chúng ta.'  Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây tươi, thì cây khô sẽ ra sao?”
-
Bối cảnh của bài tường thuật này là thế này. Chúa Giê-su đang trên đường đến chỗ hành quyết. Rất nhiều người đã đi theo; trong số này có một nhóm phụ nữ đang khóc lóc ầm ĩ và tự vung vẩy trong nỗi thống khổ.


Vì lo lắng cho những người phụ nữ thân yêu này, Chúa Giê-su đã quay lại và gọi họ là con gái của Jerusalem, một biểu hiện cho thấy họ là người sinh trưởng tại thành phố. Ngài đã thúc giục họ đừng khóc lóc vì Ngài. Thay vào đó, họ nên khóc cho chính mình và cho con cái của họ. Lời khuyên răn không phải là một sự khinh miệt đối với những người phụ nữ đau khổ này; đúng hơn, nó báo trước một thảm họa đau lòng mà ngay sau đó đã xảy ra với toàn bộ quốc gia Israel,  không vâng lời.

Chúa tuyên bố rằng những ngày sẽ đến khi những người phụ nữ nào ở Jerusalem mà không có con sẽ là những người may mắn. Đây là một tuyên bố rất ấn tượng, vì theo quan điểm của vinh dự lớn dành cho phụ nữ nói chung thì gắn liền với việc sinh con ở Israel. Người phụ nữ son sẻ như chịu một lời nguyền rủa từ Đức Chúa Trời (Xuất 23:26; Phục 7:14; Lê. 20:21).

Thảm họa sắp xảy ra mà Đấng Cứu Rỗi đã ám chỉ là gì? Không nghi ngờ gì, đó là sự tàn sát quốc gia Hê-bơ-rơ, và sự phá hủy Jerusalem của người La Mã, được hoàn thành vào năm 70 sau Công nguyên (xem Mathio 22: 7), --Khi đó dân chúng rất muốn được những ngọn núi đổ nát của khu vực nhấn chìm khuất dạng. Về mặt thi pháp, người dân Israel sẽ khóc, “Hãy ngã trên chúng ta;' 'Hãy che lấp chúng ta”. Lời van xin ở đây không nhằm mục đích che lấp họ, mà là cầu xin  một cái chết nhanh chóng - thay vì đau khổ kéo dài.

Nhưng tình hình đối với người Do Thái bướng bỉnh không dễ dàng như vậy. Sự đau khổ sẽ được kéo dài (xem Math. 24:22). Cuộc xâm chiếm đất đai của người La Mã thực sự là từ năm 66 kéo dài đến năm 70 sau Công nguyên, và cuộc bao vây của thành thánh đã kéo dài năm tháng đau đớn. Vì vậy, không phải là không có ý nghĩa khi nói rằng các điều kiện rất thảm khốc, Josephus đã ghi lại sự việc kinh hoàng của một phụ nữ Do Thái, người đang rất đau khổ vì nạn đói, đã ăn thịt chính đứa con của mình (Wars 6.3.4 ).

Bây giờ đến lời tuyên bố như cách ngôn: “Vì nếu họ làm các điều này trong cây xanh, cái gì sẽ xảy ra trong cây khô?”

Cây xanh hay cây tươi là cây không thích hợp để sử dụng làm nhiên liệu đốt lửa, vì trong cây có đầy tràn nhựa sống; còn gỗ khô, phù hợp với mục đích đó. Cây xanh tượng trưng cho Con Đức Chúa Trời quý giá, Đấng Cứu Rỗi vô tội, người không đáng chịu sự đối xử tàn nhẫn và tàn bạo mà người Do Thái đã dành cho Ngài, và làm kết thúc sự bạo lực trên Ngài trong vài giờ.

Cây gỗ khô có nghĩa là trạng thái dễ cháy của một bộ phận đáng kể trong dân số Hê-bơ-rơ, vì nhựa sùng đạo thánh thiện đã khô cạn.

Vì nếu người Israel dám đặt ngọn lửa như vậy vào 'cây xanh' thì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ bùng cháy khủng khiếp như thế nào giữa rừng cây khô của một dân tộc bội đạo và nổi loạn? Họ đã bắt Vua thần thượng của mình, và tuyên bố sự hành quyết đáng lí thuộc về họ!
Do đó, câu nói nầy được coi là một biểu hiện tượng hình được thiết kế để làm nổi bật sự hủy diệt sắp xảy ra đối với những con người đang từ chối và giết chết Đấng Cứu Thế của chính họ.
Bạn ơi, Chúa là Cây Xanh Tươi đầy mủ nhựa của Đức Chúa Trời đã bị dân Do thái bắt ép chịu đốt cháy dưới lửa thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chịu nổi và không bị tiêu hủy. Bạn là cây khô vô tín, bạn không có nhựa sống thuộc linh, bạn sẽ rất dễ bắt lửa thịnh nộ trong cơn đại nạn sắp tới, và bạn còn bị muối bằng lửa diêm sanh trong hỏa ngục đến đời đời.
Còn bạn có là cây khô cạn nhựa sống thuộc linh như Đa vít thú nhận: “nhựa sống của con đã bị biến thành hạn-hán của mùa hè” (Thi 32: 4b) hay chăng?.. Bạn há chẳng dễ bén lửa đại nạn hay sao? Bạn sẽ được cứu qua lửa, tức là sẽ được vào thành thánh sau khi chịu lửa kỉ luật, khóc lóc nghiến răng kéo dài đến 1000 năm kìa.
-
Cây tươi là Christ Thần Nhân,
Cây đầy mủ nhựa tuyệt luân trên đời;
Cây tươi không bắt lửa người,
Nhưng dành thiêu hóa lửa Trời khiết thanh.
Bạn là cây gỗ có danh,
Nhưng không chịu nổi diêm sanh cháy bừng.
Tín nhân thiếu nhựa bên trong,
Cũng mau bén lửa vô cùng khổ thay,
Ba năm rưỡi đại nạn dài,
Lại còn khóc lóc đắng cay bên ngoài.
Bạn mau tìm cách dẫy đầy,
Linh ban sự sống mỗi ngày mau lên!
-
Tín nhân cây tươi, không bén lửa, sẽ được cất lên trời trước đại nạn, bao nhiêu cây khô, hàng hàng danh mộc khô khan, được dánh bóng rất đẹp để trưng bày, sẽ bị để lại chụm trong lửa đại nạn. Vì Chúa có nói, “Nếu kẻ nào không cứ ở trong Ta, kẻ đó bị ném đi là một nhánh, và khô đi; và họ gom chúng lại, và quăng chúng vào trong lửa,
và chúng bị đốt” (Giăng 15 : 6)
BXL 14-7-2019