Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Satan Còn Đến Thiên Đàng Không?-
Gióp 1:6 chép, “Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng”-
Khải 9:1-2-Thiên sứ thứ năm thổi lên, tôi bèn thấy một ngôi sao đã từ trời sa xuống đất, được ban cho chìa khoá của hầm vực sâu. Vị ấy mở hầm của vực sâu ra, có luồng khói từ hầm bay lên như khói của lò lớn, mặt trời và khoảng không đều bị tối tăm bởi luồng khói của hầm—( Satan xuống mở hầm cho antichrist lên mặt đất vào đầu đại nạn).

Khải 12:7-9:Vả, ở trên trời có một cuộc chiến tranh, Mi-ca-ên và các sứ giả người đều chiến đấu với con rồng, rồng cũng cùng các sứ giả nó chiến đấu lại,  song chúng không thắng được, ở trên trời cũng chẳng còn thấy chỗ chúng nữa.  Con rồng lớn bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là Ma quỉ và Sa-tan, đứa lừa dối cả thiên hạ nó bị quăng xuống đất, các sứ giả của nó cũng cùng bị quăng xuống nữa

-
Có một ngày khi các thiên thần đến trước mặt Đức Chúa Trời, và Sa-tan đã được phép đến trong số đó. Đó là một thực tế đáng ngạc nhiên. Chúng ta có điều nầy ngay cả trong sách Khải Huyền, sách cuối cùng của Tân Ước. Hiện chúng ta tìm thấy trong những ngày đến, khi Satan và tất cả các cơ binh của mình sẽ bị đuổi ra khỏi các tầng trời. Và chúng ta thấy đó là một giáo lí nêu trong Thư gửi tín hữu Êphêsô, là chúng ta phải đấu tranh với những quyền năng của cái ác không chỉ đơn thuần trên trái đất, nhưng chúng có lợi thế rất lớn chống đối các tín đồ về việc có một nơi ở trên trời.

Tại sao các Cơ Đốc thường không tin điều đó? Bởi vì họ tin chính mình họ và không tin Đức Chúa Trời. Bởi vì họ lắng nghe những gì họ gọi là thần học thay vì Kinh Thánh, và hậu quả là họ đang để mất tất cả các sự tiếp xúc của chân lý thần thượng; và họ càng ngày càng nhận được nhiều điều vào niềm tin của mình, là các quan niệm của loài người chớ không phải của Kinh Thánh, như trong truyện ngụ ngôn và các ý tưởng hoàn toàn vô căn cứ. Thực tế là không có gì bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời và sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời nhiều hơn điều này, là Kẻ Ác lớn nhất và các sứ giả của hắn vẫn được phép vào các tầng trời. Thực ra đó là trên không trung khi Đức Chúa Trời thiết triều ở đó, chứ satan không còn vào chính thiên đàng chí thánh. Vì Kinh thánh bày tỏ có nhiều loại từng trời.
-
Chúng nó chưa bị quăng vào địa ngục; chúng cũng chưa bị ném xuống trái đất hoàn toàn, mãi cho đến đầu đại nạn (Khải 12:9). Chúng ta đừng tưởng điều đó phải xảy ra, rồi chúng ta mới lên thiên đàng trọn vẹn. Một số người có ý tưởng rằng chúng sẽ bị đánh bật ra khỏi thiên đàng để dọn đường cho chúng ta, nhưng ý tưởng đó hoàn toàn trái ngược với Kinh Thánh. Việc di chuyển các thánh đồ vinh hóa lên trời xảy ra trước khi Chúa lật đổ kẻ ác và các cơ binh của hắn, trước khi Ngài trục xuất chúng ta khỏi các bầu trời, khỏi không trung,-- chúng phải xuống đất, không bao giờ được cho phép trở lại bầu trời một lần nữa. Khải 12:9 chép bè lũ satan xuống đất vĩnh viễn vào ngày đầu cơn đại nạn, trong khi Lu ca 21:36 và Khải 3:10  bày tỏ những tín đồ đắc thắng đã được cất lên trước ngày đại nạn nổ ra rồi.

Vì rằng Đức Chúa Trời có quyền lực tuyệt đối để làm điều đó trong một khoảnh khắc nào đó; vì Ngài đang tiến hành một công việc lớn lao hơn nhiều; và một phần của điều đó là sẽ đưa ra những phương cách tuyệt vời của Ngài, là sự hiện diện được phép của tội lỗi. Ngài ban cho Sa-tan mọi lợi thế, vì Ngài sẽ biến tất cả ác ý của hắn và tất cả các quyền lực của hắn phải thực hiện theo cách riêng của Ngài có với con cái của Ngài; và điều đáng chú ý đó chúng ta tìm thấy trong Sách Gióp. Chúa sử dụng satan cho mục đích của Ngài.

Tôi thấy khá nhiều người mệnh danh là “tôi tớ Chúa” đã được Đức Chúa Trời cho phép các quỷ sử dụng để hãm hại những tôi tớ trung kiên của Chúa.