Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

LÒ LỬA HỰC-Mọi học viên Kinh Thánh đều quen thuộc với câu chuyện trong Cựu Ước liên quan đến Shadrach, Meshach và Abednego - ba người trẻ Hê-bơ-rơ từ chối tôn thờ hình tượng vàng của vua Babylon trong thời kì lưu đày (xem Đa ni ên, chương 3). Do kết quả của những khám phá khảo cổ học, một số thông tin đã được đưa ra ánh sáng chứng minh tính chính xác của cuốn sách Đa ni ên  khi nói chi tiết về sự kiện Kinh thánh thú vị này.

Trước hết, trong một trong những cuộc khai quật trước đó tại Babylon, một tòa nhà kỳ lạ đã được phát hiện, ban đầu dường như đó là một lò nung gạch, giống như những cái được sử dụng để nung gạch và gốm. Tuy nhiên, một dòng chữ hình nêm tiết lộ mục đích của cấu trúc:


“Đây là nơi đốt cháy những người đã báng bổ các vị thần của Canh-đê, đã bị lửa giết chết” (Rimmer, trang 325).

Mặc dù không ai cho rằng đây là lò lửa thực sự mà các cậu bé Do Thái bị ném (và từ đó họ được giải cứu!), Nhưng nó chứng minh rằng văn kiện kinh thánh phù hợp với hệ thống thờ phượng tôn giáo của Babylon cổ đại.

Ngoài ra, có một dòng chữ hình nêm từ thư viện của vua A–si-ri, Ashurbanipal. Nó được phát hiện tại Ni-ni-ve khoảng một thế kỷ trước và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng viện Anh quốc. Dòng chữ ghi:
   
“Saulmagina, người anh em nổi loạn của tôi, người đã gây chiến với tôi, họ đã ném anh ta vào một lò lửa đang cháy, và tiêu hủy cuộc sống của anh ấy” (Caiger, trang 176).

Và vì vậy, liên quan đến Đa-ni-ên 3: 6, nhấn mạnh tham chiếu đến “lò lửa hực” và có lời ghi chú: Được khảo cổ học hỗ trợ.

Thật là ly kỳ khi biết rằng bất chấp những lời chỉ trích gay gắt chống lại nó, Kinh Thánh đã được biện minh nhiều lần.
St