Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

THỜI KỲ SAU CÙNG-1.     Thời kỳ sau rốt (later times )
1Ti mô thê 4:1, “Vả, Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong thời kỳ sau rốt có kẻ sẽ bội đạo mà nghe theo các tà linh dẫn dụ và giáo lý của quỷ”

2.     Những ngày sau rốt (the last  days)
2 Ti mô thê 3:1, “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn”.


3.     Giờ cuối cùng (the last hour)
1 Giăng 2:18, “Hỡi các con trẻ, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Antichrist phải đến, mà nay đã có nhiều Antichrist dấy lên rồi, bởi đó chúng ta biết rằng nay là giờ cuối cùng”

-
Thời kỳ sau rốt sao gồm cả thời điểm Chúa Jesus hiện ra làm con người. Có thể nói đó là thời kỳ Tân ước, nhưng đối với các tiên tri cựu ước, đó là thời kỳ sau rốt.
Những ngày sau rốt là những năm trước và trong tuần lễ thứ 70 theo sách Đa ni ên 9.
Giờ cuối cùng là thời điểm khi cơn đại nạn bắt đầu.

Trong Giăng 11:24 cô Ma thê được biết đến “ngày cuối cùng lúc có sự sống lại của tín đồ. “Tôi biết rằng trong cuộc sống lại ngày sau rốt thì người sẽ sống lại.”

Chúa Jesus cũng nói đến ngày phán xét tội nhân sau 1000 năm bình an, “ Ai chối bỏ ta, không nhận lãnh lời ta, thì đã có kẻ xét đoán rồi; lời ta đã nói, chính lời đó sẽ xét đoán người nơi ngày sau rốt”.Ngày sau rốt Ma thê nói đi trước ngày sau rốt của Chúa Jesus 1000 năm
Chúng ta đang sống vào ngày nào vậy bạn??? Chúng ta đang sống trong thời điểm gần tới GIỜ CUỐI CÙNG