Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Hình Tượng của Billy Graham


Thánh Kinh:
"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất." (Xuất Ê-díp-tô- Ký 20:3)
"15 Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp;
16 e các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc 
hình của người nam hay người nữ,

17 hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời,
18 hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất;
19 lại, e khi ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quì xuống trước các vì đó, và thờ lạy các tinh tú nầy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng.
" (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-19)

Vào cuối năm 2006 vừa qua, Southern Baptist Convention đã khánh thành tượng của nhà Truyền Giáo Billy Graham tại trụ sở của mình ở Greensboro, North Carolina, USA.  Sau đó, tượng được dời về đặt vĩnh viẽn tại trụ sở của Lifeway Christian Resources, một chi nhánh chuyên về văn hóa phẩm của SBC tại Nashville, Tennessee, USA. Dĩ nhiên là có những lý do nghe rất "hợp tình, hợp lý" được đưa ra để giải thích cho việc tạc tượng và dựng tượng này. Nhưng cốt lõi của vấn đề vẫn là, hành động tạc tượng, dựng tượng này có vi phạm cấm lệnh của Đức Chúa Trời hay không!
Thực tế, người tạc tượng (là một pastor) tuyên bố: "Đức Chúa Trời mang đến tận cửa nhà tôi". Ý ông nói, Chúa đã mang công tác tạc tượng này đến giao cho ông. Câu hỏi chúng ta cần đặt ra ở đây là: Đức Chúa Trời nào? Đức Chúa Trời là Đấng tuyên phán cấm lệnh trên đây từ mấy ngàn năm trước hay "Đức Chúa Trời của đời này"?
Điều lạ lùng là chính nhà Truyền Giáo Billy Graham đồng thuận việc tạc tượng này và cử con trai của mình đến tham dự lễ khánh thành.
Southern Baptist Convention bao gồm 16,300,000 tín đồ trong 43,000 nhà thờ, với 5,000 gia đình giáo sĩ công tác ở hải ngoại. Hội Liên Hữu Báp-tít Việt Nam tại Hoa Kỳ là thành viên của Southern Baptist Convention.
Mời các bạn đọc theo linh sau đây để đọc lời tuyên bố của người tạc tượng và xem hình ảnh ghi lại quá trình tạc tượng: http://www.lifeway.com/billygraham/statue.htm
Dưới đây là các links khác liên quan đến hình tượng của Billy Graham:
Chiên Việt