Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Hoa Tư Tưởng 5


 Bất cứ khi nào bạn cảm thấy mình không học được một điều gì đó từ bài giảng hay một giáo sư Kinh Thánh, bạn nên xem lại thái độ của mình, đặc biệt là sự kiêu ngạo, vì Đức Chúa Trời có thể phán thông qua người giáo sư buồn tẻ nhất miễn là bạn hạ mình và tiếp nhận.
 
Có vô số lợi ích của việc học thuộc lòng Kinh Thánh. Nó giúp bạn chống lại sự cám dỗ, có những quyết định khôn ngoan, giảm căng thẳng, xây dựng lòng tin, có lời khuyên tốt và chia xẻ niềm tin của mình với những người khác.
 
Chỉ cần để mười lăm phút đọc Kinh Thánh mỗi ngày, bạn sẽ đọc hết cả Kinh Thánh trong vòng một năm.
 
Không thói quen nào có thể biến đổi làm cuộc đời bạn trở nên giống như Chúa Giê-xu nhiều hơn là sự suy gẫm Kinh Thánh hằng ngày.
 
Sự suy gẫm nghiêm túc về lẽ thật của Đức Chúa Trời là chiếc chìa khóa để lời cầu xin được nhậm và thành công trong cuộc sống.

Sa-tăng không quan tâm đến việc bạn nghiên cứu Kinh Thánh bao nhiêu mà lo làm sao cho bạn đừng làm theo điều mình đã học được.

Chúng ta luôn học hỏi được từ người khác những sự thật mà chúng ta không bao giờ học được khi chỉ có một mình.

Góp Nhặt: Tín Nhân