Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Hoa Tư Tưởng 4


 Chỉ trong sự liên hệ thường xuyên với những tín nhân bình thường,
bất toàn, chúng ta mới học được sự thông công thật và kinh nghiệm
được lẽ thật Kinh Thánh Tân Ước nói về sự liên hệ và lệ thuộc lẫn nhau.
Bạn sẽ không bao giờ trưởng thành nếu chỉ đi dự các chương trình
thờ phượng và làm một khán giả thụ động.

 
Chúng ta tăng trưởng nhanh và mạnh hơn
khi học hỏi lẫn nhau và chịu trách nhiệm về nhau.
 
Đức Chúa Giê-xu đã không hứa là Ngài sẽ xây dựng
chức vụ của bạn; Ngài hứa sẽ xây dựng Hội Thánh của Ngài.
Hãy nói cho tôi biết bạn cam kết với điều gì,
và tôi sẽ nói cho bạn biết hai mươi năm sau bạn sẽ trở nên như thế nào.
Chúng ta trở thành điều mình cam kết.
Mỗi một thay đổi phải bắt đầu từ nơi tôi,
chứ không phải nơi người khác.

 Mọi lựa chọn đều để lại những hậu quả đời đời,
cho nên tốt hơn hết là bạn hãy lựa chọn cách khôn ngoan.

 Mọi hành vi đều được thúc đẩy bởi một niềm tin,
và mọi hành động đều xuất phát từ một thái độ.

 
Kiến thức là một thước đo của sự trưởng thành,
nhưng nó không phải là tất cả.

Sưu tập: Ngọc Phỉ Tuý