Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Hoa Tư Tưởng 7 Nếu bạn thất bại trong trận chiến chống lại một thói quen xấu cứng đầu, một sự nghiện ngập hay một cám dỗ, và bạn bị mắc kẹt trong vòng tròn mặc-cảm-thất-bại-vì-không-làm-được-điều-tốt, thì tự bản thân bạn không thể làm cho mình khá hơn được! Bạn cần sự giúp đỡ của người khác.
Bạn có bao giờ xem quảng cáo đồ ăn trên truyền hình và thình lình cảm thấy đói bụng chưa? Bạn có bao giờ nghe một người ho và lập tức cảm thấy cần phải làm thông cổ mình không? Bạn có bao giờ thấy một người ngáp và rồi cũng muốn ngáp theo không? (Có thể đọc tới đây bạn cũng đã ngáp rồi!) Đó là sức mạnh của sự gợi ý. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta thường hướng tới điều gì chúng ta chú ý vào. Bạn càng nghĩ nhiều về một điều gì đó, thì nó càng nắm giữ bạn chặt hơn.Mối thông công đáng tin cậy và chân thật là liều thuốc giải cho sự tranh chiến đơn độc chống lại những tội lỗi không hề lay chuyển.
Trong gia phả của Chúa Giê-su Christ, có bốn người phụ nữ được nêu tên: Tha-ma, Ra-háp, Ru-tơ và Bát-sê-ba. Tha-ma đã cám dỗ cha chồng mình và có thai. Ra-háp là một kỹ nữ. Ru-tơ không phải là người Do Thái và đã phạm luật khi kết hôn với một người Do Thái. Bát-sê-ba phạm tội ngoại tình với Đa-vít, dẫn đến hậu quả là chồng bà bị giết. Những người này không có tiếng tốt, nhưng Đức Chúa Trời đã đem lại điều tốt lành từ điều xấu, và Chúa Giê-su đã ra đời thông qua dòng dõi của họ. Mục đích của Đức Chúa Trời lớn hơn cả những nan đề, nỗi đau và thậm chí tội lỗi của chúng ta.
Bạn có thực sự muốn được thoát khỏi sự cám dỗ dai dẳng cứ làm bạn vấp phạm hết lần này tới lần khác không? Giải pháp của Đức Chúa Trời rất rõ ràng: Đừng trấn áp nó; hãy xưng nó ra! Đừng che đậy nó; hãy phơi bày ra! Bày tỏ cảm nhận của bạn là khởi điểm cho sự chữa lành.

Chúng ta giống như đá quý, được tạo hình bằng búa và đục của nghịch cảnh.
Mỗi nan đề là một cơ hội để xây dựng nhân cách, và càng khó khăn bao nhiêu, thì tiềm năng để phát triển cơ bắp thuộc linh cũng như đạo đức càng lớn bấy nhiêu.
Những gì xảy đến trong cuộc đời bạn không quan trọng bằng những gì xảy ra trong lòng bạn. Các hoàn cảnh chỉ là tạm thời, nhưng nhân cách của bạn sẽ tồn tại mãi mãi.

Vì Đức Chúa Trời muốn khiến bạn trở nên giống như Đức Chúa Giê-su, Ngài sẽ đưa bạn qua một loạt những kinh nghiệm mà Chúa Giê-su đã trải qua. Điều đó bao gồm sự cô đơn, cám dỗ, căng thẳng, chỉ trích, phủ nhận và nhiều vấn đề khác.
 Nếu hiện nay bạn đang có nan đề, đừng hỏi, "Tại sao lại là tôi?" Thay vào đó, hãy hỏi, "Ngài muốn con học điều gì?" Và rồi tin cậy nơi Đức Chúa Trời đồng thời tiếp tục làm điều đúng.
Lạy Chúa, con không thuộc về con nữa, mà là thuộc về Ngài. Hãy đặt con vào chỗ nào Chúa muốn! Hãy để con đến với người nào Chúa mong! Xin cho con được kết quả và xin cũng cho con biết kiên nhẫn đợi chờ. Xin dùng con cho Ngài hay không dùng con cũng để cho cho Ngài. Nâng con lên và hạ con xuống thấp cho Ngài! Xin cho con có tất cả và cho con chẳng có gì cả! Trong tự do quyết định và với hết cả lòng con, xin phó thác tất cả trong ý muốn và sự vui lòng của Ngài. Lạy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Linh, Ngài là của con và con thuộc về Ngài.
Góp Nhặt: Ngọc Phỉ Túy