Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

SỰ CUNG ỨNG SỰ SỐNG VÀ SỰ CẦU NGUYỆN


I. Ý NGHĨA CỦA HÌNH BÓNG TRONG CỰU ƯỚC
Chúng tôi đặt chương này sau chương nói về “Thập tự giá và sự cầu nguyện” trên nền tảng thủ tục trong Đền Tạm. Khi thầy tế lễ bước đền Bàn Thờ Xông Hương để xông hương, trước hết ông phải trải qua Bàn Thờ dâng của lễ. Lúc này, chúng ta đã thấy mối liên hệ giữa thập tự giá và sự cầu nguyện. Sau khi trải qua Bàn Thờ dâng của lễ và bước vào Nơi Thánh, chúng ta thấy ngoài Bàn Thờ Xông Hương còn có thêm hai vật dụng nữa. Có bàn bánh trần thiết, theo sau là giá đèn vàng. Bàn bánh trần thiết và giá đèn vàng là vì Bàn Thờ Xông Hương. Nói cách khác, bất cứ ai đến trước mặt Đức Chúa Trời để xông hương, trước hết phải bày bánh trần thiết trên bàn và giữ cho các ngọn đèn của giá đèn cháy luôn. Giữ cho các ngọn đèn cháy luôn là vấn đề chiếu sáng sự sống mà chúng ta đề cập ở chương kế tiếp. Trong chương này, trước hết chúng ta chú ý đến sự cung ứng sự sống và sự cầu nguyện, tức là mối liên hệ giữa bàn bánh trần khiết và Bàn Thờ Xông Hương.
Hình bóng về đền tạm trong Cựu Ước cho chúng ta thấy rằng bàn bánh trần khiết và Bàn Thờ Xông Hương có liên quan với nhau. Điều này cũng bày tỏ rằng tất cả những người xông hương tại Bàn Thờ Xông Hương đều ăn sinh tế thánh trên Bàn Thờ dâng của lễ. Chúng ta biết rằng những vật thánh này chỉ về chính Đấng Christ là Thức Ăn cho những người phụng sự Đức Chúa Trời. Tất cả những người xông hương tại Bàn Thờ Xông Hương đều lệ thuộc vào những vật thánh trên Bàn Thờ dâng của lễ là nguồn cung ứng của họ. Ngoài ra, họ không nên xao lãng phương diện bánh trần thiết đương khi họ ở trong Nơi Thánh. Khi xông hương, họ không những lệ thuộc vào sinh tế làm thức ăn của mình mà còn lệ thuộc rất nhiều vào bánh trần thiết. Sinh tế thánh và bánh trần thiết được đặt trước mặt Đức Chúa Trời cho thấy sự kiện việc thầy tế lễ đến trước mặt Đức Chúa Trời để xông hương, tức cầu nguyên có liên quan đến sự cung ứng sự sống. Do đó, nếu thật sự muốn hiểu sự cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời trong Nơi Thánh có ý nghĩa gì, chúng ta phải biết sự cung ứng của sinh tế thánh và bánh trần thiết. Chúng ta phải biết mối liên hệ giữa sự cung ứng sự sống và cầu nguyện.

Những hình bóng này cho chúng ta thấy rõ rằng hễ ai xông hương thì phải nhận các của lễ làm thức ăn và bày bánh trần thiết trước mặt Đức Chúa Trời. Bất cứ ai không ăn sinh tế cách đúng đắn và hễ ai không có bánh trần thiết để đem vào Nơi Thánh thì người ấy sẽ không thể xông hương tại Bàn Thờ Xông Hương. Hai phương diện này của sự cung ứng sự sống-phương diện bên trong và phương diện bên ngoài- là những điều kiện tiên quyết cho sự cầu nguyện của chúng ta. Do đó, người cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời phải tiếp nhận Đấng Christ làm nguồn cung ứng sự sống của mình hằng ngày.
II. SỰ SỐNG CẦU NGUYỆN
Trong chương bốn, chúng ta đã đề cập rõ ràng về sự sống cầu nguyện. Sự sống của sáng tạo mới mà chúng ta đã nhận được, sở hữu nhiều đặc điểm và khả năng bẩm sinh. Một trong nhiều đặc điểm và khả năng bẩm sinh này là cầu nguyện. Tất cả chúng ta đều biết rằng hễ khi nào có thể cầu nguyện, chúng ta cảm thấy thư thái bên trong; nhưng hễ khi nào không thể cầu nguyện, chúng ta cảm thấy tù túng, khó chịu và không tự nhiên. Điều này có nghĩa là đặc điểm và khả năng bẩm sinh của sự sống trong chúng ta đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện. Nếu để cho khả năng này được biểu lộ, tự phát chúng ta sẽ được dẫn vào sự cầu nguyện, và bởi đó chúng ta sẽ cảm thấy thanh thản. Nhưng nếu hoàn cảnh không cho phép sự sống này tự động dẫn chúng ta vào sự cầu nguyện, chúng ta sẽ cảm thấy tình trạng bị cột trói. Tôi tin rằng ở một chừng mực nào đó con cái Đức Chúa Trời đều có loại kinh nghiệm này. Cảm nhận bị cột trói khi chúng ta không cầu nguyện, và cảm thấy thanh thản khi chúng ta cầu nguyện chứng tỏ rằng sự sống của sáng tạo mới bên trong chúng ta là sự sống cầu nguyện.
III. LỜI CẦU NGUYỆN CỦA SỰ SỐNG
Tất cả những lời cầu nguyện thật đều là lời cầu nguyện của sự sống. Lời cầu nguyện của sự sống có nghĩa là lời cầu nguyện ấy hoàn toàn đến từ sự sống. Vì đến từ sự sống nên đó là lời cầu nguyện thật. Bất cứ lời cầu nguyện nào không ra từ sự sống đều giả tạo, bắt chước, miễn cưỡng, theo nghi thức và bên ngoài. Nói cách khác, lời cầu nguyện đó là giả dối.
Giả sử có hai người khách đến thăm chúng ta. Một người lớn trên sáu mươi tuổi, và người kia là em bé ngoài hai tuổi. Khi chúng tôi ở với nhau, tôi để ý thấy sự khác biệt lớn giữa hai người khách này về lời lẽ và cách cư xử. Đôi khi người lớn cố bắt chước nụ cười của đứa trẻ. Một nụ cười như vậy là giả vờ, giả tạo. Những lúc khác đứa trẻ cố bắt chước ngôn ngữ của người lớn và nói rằng có phần giống như người lớn. Tuy nhiên, vẫn có cảm nhận rằng đứa trẻ đang giả tiếng của một người khác. Nó chưa sáu mươi tuổi, nhưng lại nói những lời lẽ của người sáu mươi tuổi. Dầu nó làm giống như thật, nhưng anh em vẫn phải công nhận điều đó là giả, vì sự sống của nó chưa đạt đến giai đoạn đó. Nếu nó la hét, úp đĩa và ném bát thì người ta sẽ cảm thấy hành vi của nó là thật, vì hành vi đó phản ánh thật sự mức độ sự sống của nó.
Xin nhớ rằng điều này cũng đúng với sự cầu nguyện. Rõ ràng là lời cầu nguyện thật thì ra từ sự sống. Không cách gì để bắt chước giọng nói, âm thanh, lời lẽ, hình thức và cách thức lờ cầu nguyện của bất cứ ai khác. Và cho dù anh em có thể bắt chước chúng rất hay thì điều đó vẫn là giả.
Thưa anh chị em, tôi hi vọng anh chị em có thể thấy cầu nguyện là vấn đề của sự cầu sống. Có thể chúng ta không nghiêm khắc lắm về những vấn đề khác, nhưng cầu nguyện duy nhất là và tuyệt đối là vấn đề sự sống. Mức độ sự sống của anh em quyết định mức độ cầu nguyện của anh em. Mức lượng sự sống của anh em quyết định mức lượng cầu nguyện của anh em. Sự sống của anh em là nhân tố quyết định sự cầu nguyện của anh em. Tình trạng sự sống của anh em cho thấy tình trạng cầu nguyện của anh em. Nếu có nan đề với sự sống, chắc chắn sẽ có nan đề với sự cầu nguyện. Sự sống và sự cầu nguyện hoàn toàn tỷ lệ thuận với nhau, và đi song song với nhau. Tất cả những lời cầu nguyện đích thực là những lời cầu nguyện của sự sống.
Chúng ta đã nói rằng sự cầu nguyện cũng tùy thuộc vào lời. Nhưng đừng quên rằng lời là sự biểu lộ mức độ sự sống của một người. Anh em cần đạt đến mức độ nào đó của sự sống để nói lời theo mức độ đó. Bằng không, có thể anh em học tập nói lời, nhưng lời ấy không có sự hỗ trợ của sự sống cũng không có trọng lượng của sự sống. Chúng ta không nên chỉ vận dụng chính mình trong sự cầu nguyện mà lơ là vấn đề lớn lên trong sự sống. Nếu lơ là việc lớn lên trong sự sống thì lời cầu nguyện của anh em chẳng khác nào là một sự trình diễn. Vì vậy, chúng ta cần đo lường sự cầu nguyện của mình bằng sự lớn lên trong sự sống. Đó là một nguyên tắc tuyệt đối.
IV. SỰ CUNG ỨNG SỰ SỐNG
Mức lượng sự cung ứng sự sống mà chúng ta nhận được quyết định trọng lượng lời cầu nguyện của chúng ta. Một người có sự cung ứng sự sống có thể không dùng tất cả sự cung ứng sự sống mình nhận được để cầu nguyện, nhưng một người không có sự cung ứng có lẽ không thể cầu nguyện. Nói cách khác, sự cung ứng sự sống luôn vượt qua sự cầu nguyện, nhưng sự cầu nguyện không bao giờ có thể vượt qua sự cung ứng sự sống.
Đừng nghĩ rằng rao giảng thì rất khó, còn cầu nguỵen thì rất dễ. Đương nhiêu, nếu anh em cầu nguyện theo cách diễn xuất hay trình diễn thì rất dễ. Nhưng để cầu nguyện một lời cầu nguyện từ gánh nặng, lời cầu nguyện đích thực, lời cầu nguyện có thể chạm đến Ngài thì không dễ chút nào. Cầu nguyện là một lao tác khó nhọc. Theo ký thuật về lịch sử nhân loại, không hề có người nào lao tác cho một điều gì đó đến mức đổ mồ hôi máu. Nhưng trong vườn Ghết-sê-ma-nê có một Người cầu nguyện và đổ mồ hôi máu. Khi Môi-se cầu nguyện trên một ngọn đồi, ông cần A-rôn và Hu-rơ nâng đỡ tay mình. Giơ tay lên thì dễ, nhưng giơ tay lên và cầu ngyện thì không dễ.
Thưa anh em, tôi không biết có phân đoạn nào trong Kinh Thánh nói rằng chúng ta cần kiêng ăn và rao giảng Lời, nhưng chắc chắn tôi thấy Kinh Thánh nói rằng chúng ta cần kiêng ăn và cầu nguyện. Kinh Thánh ngụ ý gì khi nói kiêng ăn và cầu nguyện? Lời này không có nghĩa là chỉ đối xử với thân thể chúng ta cách nghiêm khắc. Lời này có nghĩa là vận dụng toàn bản thể chúng ta để mang gánh nặng về một vấn đề nào đó. Khi đó, gánh nặng này ép chúng ta đến mức chúng ta không cảm thấy đói, làm chúng ta kiêng ăn và cầu nguyện.
Sự cầu nguyện có thể cung ứng sự sống cũng như làm tiêu hao sự sống. Một mặt, cầu nguyện cũng có thể thực sự làm cho một người nhận được sự cung ứng. Mặt khác, cầu nguyện cũng có thể làm cho một người bị tiêu hao trong sự sống ở một mức độ đáng kể. Nếu sự cầu nguyện không cung ứng cho anh em sự sống thì sự cầu nguyện đó là đáng ngờ. Mặt khác, nếu sự cầu nguyện không làm anh em tiêu hao trong sự sống thì sự cầu nguyện đó cũng rất đáng ngờ. Chỉ Những lời cầu nguyện là sự trình diễn mới không tiêu hao sự sống. Lời cầu nguyện đích thực mang gánh nặng chắc chắn sẽ tiêu hao sự sống. Vì vậy, sau khi cầu nguyện một giờ, anh em cần được cung cấp thêm một lượng sự sống.
Do đó, người theo đuổi sự cầu nguyện thật nên biết cách nhận lãnh sự cung ứng sự sống. Nhiều lần chúng ta đến gần Chúa không phải để cầu nguyện mà để tương giao với Ngài hầu nhận được sự cung ứng sự sống nào đó. Để cầu nguyện cách đích thực, hằng ngày một người không nên mang quá nhiều gánh nặng; nếu không, điều này sẽ trở thành nỗi gian khổ và chịu khổ thật sự. Vì là phần cao nhất cũng là phần lâu dài nhất trong công tác thuộc linh, nên sự cầu nguyện thực sự tiêu hao sự sống. Chúng ta không nên bắt mình làm việc quá sức, và cùng nguyên tắc như vậy, chúng ta không nên cầu nguyện quá mức. Điều này nghĩa là sự cầu nguyện của chúng ta không được vượt quá sự cung ứng sự sống. Hằng ngày chúng ta nên có những lúc không mang bất kỳ gánh nặng cầu nguyện nào, mà chỉ là đến gần Chúa và nhận lãnh sự cung ứng của Ngài.
Tôi hi vọng mỗi anh chị em sẽ nhớ nguyên tắc này: nếu hằng ngày không nhận lãnh sự cung ứng sự sống vào những thì giờ ấn định, chắc chắn sự cầu nguyện của anh em là đáng ngờ. Nếu không có sự cung ứng sự sống, chắc chắn không có sự sống cầu nguyện. Vì vậy, chúng ta phải học tập nhận lãnh sự cung ứng của Đấng Christ làm sự sống cách liên tục. Nhận lãnh sự cung ứng sự sống qua thì giờ yên tĩnh, qua sự suy gẫm, kêu cầu Chúa, đọc Lời, và qua sự tương giao với các thánh đồ. Điều này sẽ giúp chúng ta có thể có sự cầu nguyện đích thực trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cần học tập nhận lấy gánh nặng trong sự cầu nguyện. Tuy nhiên, đó không phải là gánh nặng kẻo chúng ta sẽ bị tổn hại. Hãy nhận lãnh sự cung ứng sự sống đều đặn hằng ngày; đó là một nguyên tắc lớn về cầu nguyện
V. NHỮNG SỰ XỬ LÝ CỦA SỰ SỐNG
Luôn duy trì sự sống của chúng ta trước mặt Chúa trong tình trạng không trục trặc là điều rất khó. Thường thường và một cách vô thức, sự sống bên trong của chúng ta mắc phải một vài nan đề nào đó. Một khi điều này xảy ra, lập tức chúng ta không thể cầu nguyện. Chẳng hạn, có thể anh em tranh luận với Chúa về một vấn đề nào đó. Anh em từ chối không vâng theo ý muốn Chúa. Trái lại, anh em khăng khăng hành động theo ý riêng của mình. Một khi có sự tranh luận như vậy, thì có nan đề trong sự sống và anh em không thể cầu nguyện. Dù có cầu nguyện đi nữa, lời cầu nguyện của anh em là không thật. Anh em phải giải quyết sự tranh luận này bằng cách nói với Chúa: “Chúa ôi, con sẽ để Ngài lại thắng trong vấn đề này. Con sẵn sàng chịu Ngài đánh bại”. Lúc đó, sự cầu nguyện trong anh em có thể được phục hồi
Không chỉ những sự tranh luận mới gây ra nan đề trong sự sống mà ngay cả nói vài lời không cần thiết trong đời sống hằng ngày cũng ảnh hưởng đến sự cầu nguyện của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải xử lý nghiêm khắc tất cả những điều có thể ảnh hưởng đến sự cầu nguyện của chúng ta. Phải luôn luôn điều chỉnh tình trạng của sự sống bề trong của mình
Không điều gì  hạn chế và kiểm soát con người khắt khe hơn sự cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện một tuần, chắc chắn ánh em sẽ rất xa Chúa và hoàn toàn phóng túng. Người mỗi ngày cầu nguyện nhiều mà không có vấn đề gì thì hoàn toàn được giới hạn. Anh em có thể làm theo ý thích mình trong sự ngoại trừ sự cầu nguyện. Chẳng hạn, sự dạy dỗ của Chúa cho thấy rằng khi cầu nguyện, chúng ta cần tha thứ cho người khác. Hễ khi nào không tha thứ người khác, chúng ta không thể cầu nguyện. Chính vì điều này mà một số người, vào những lúc nào đó, không thể cầu nguyện được. Mặc dầu đôi khi họ thốt ra lời cầu nguyện, nhưng họ biết rất rõ rằng có một sự ngăn cách, một khoảng cách giữa họ và Đức Chúa Trời, vì họ đã không thể tha thứ cho anh em mình. Điều này có nghĩa là sự sống đã gặp phải nan đề nào đó. Cho nên, anh em cần học những bài học cầu nguyện bằng cách xử lý sự sống bề trong của mình. Anh em sẽ thấy rằng không những anh em có thể học nhiều điều trong sự cầu nguyện, mà cũng sẽ có sự lớn lên trong sự sống hằng ngày. Không một hoạt động nào đòi hỏi sự cung ứng sự sống nhiều hơn sự cầu nguyện. Cũng không có điều nào khác có thể làm cho một Cơ đốc nhân lớn nhanh là sự cầu nguyện
VI. SỐNG TRONG SỰ SỐNG
Để biết cầu nguyện, trước hết chúng ta phải học liên tục sống trong sự sống và không lìa khỏi sự sống. Chúng ta cần theo ý thức của sự sống và sống trong sự tương giao của sự sống. Hễ khi nào lìa khỏi sự sống, chúng ta không có cách gì để cầu nguyện. Những người cầu nguyện nhiều nhất, những người triệt để nhất và có trọng lượng nhất trong sự cầu nguyện là những người liên tục sống trong sự sống. Bài học về sự cầu nguyện hoàn toàn là vấn đề thuộc linh, vấn đề sự sống. Bất kể anh em học bao nhiêu, điều này luôn liên quan đến linh và tập trung vào sự sống. Tất cả những bài học về sự sống đều ở đây, tức là ở trong linh. Vì vậy, nếu muốn học những bài học về sự cầu nguyện, chúng ta cần là người sống trong sự sống.
Chẳng hạn, chúng ta hãy xem một buổi nhóm rao giảng Phúc Âm trong Hội Thánh. Khi anh em tham dự một buổi nhóm như vậy nhiều khả năng có thể xảy ra. Có thể anh em cảm thấy vì đây là buổi nhóm rao giảng Phúc Âm của Hội Thánh nên bắt buộc anh em, với tư cách là anh em hay chị em phụng sự Đức Chúa Trời, phải tham dự. Thế nên anh em tham dự buổi nhóm. Một khả năng khác có thể là những trưởng lão nói với anh em rằng buổi nhóm rao giảng Phúc Âm này thực sự cần anh em và bắt buộc anh em phải đến. Cảm thấy không có sự lựa chọn nào khác, thế là anh em đến. Xin nhớ rằng, đây không phải là những gương về việc sống trong sự sống. Và lý do tham dự buổi nhóm không ở trong sự sống nên anh em không thể cầu nguyện nhiều cho vấn đề này. Tình trạng đúng phải nên như vầy – trong linh mình, anh em cảm thấy quan tâm rất nhiều đến buổi nhóm rao giảng Phúc Âm. Khi đó, tự phát anh em sẽ cầu nguyện. Vì vậy, thưa anh em, để cầu nguyện anh em cần học tập sống trong sự sống trong mọi vấn đề
Vậy, xin nhớ rằng: ở đâu có sự sống, ở đó có sự cầu nguyện; ở đâu không có sự sống, ở đó không có sự cầu nguyện. Nếu không sống trong sự sống thì ngay cả lời cầu nguyện của anh em cho người thân của mình cũng không thể kéo dài được lâu. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện một lần, và chỉ thế thôi. Chỉ trong sự sống mới có thể có những lời cầu nguyện thật và lâu dài
Vậy nên thưa anh em, hãy học tập sống trong sự sống. Phải thừa nhận rằng giữa vòng chúng ta không có nhiều người cầu nguyện và nhiều anh chị em thì có nan đề trong sự sống cầu nguyện của họ. Lý do có lời cầu nguyện không tương xứng là vì có nan đề trong sự sống
Hễ khi nào có nan đề với sự sống thì cũng có nan đề về sự cầu nguyện. Vì vậy, để cầu nguyện, một người cần học tập luôn luôn sống trong sự sống. Học tập, thảo luận, khuyên răn, khích lệ và giải quyết nan đề đều vô ích khi không có sự cầu nguyện đích thực. Chỉ bằng cách học tập sống trong sự sống mà một người mới có thể có những lời cầu nguyện đích thực
Chẳng hạn, hãy xem một Hội Thánh địa phương đang có nan đề. Với mọi ý định thật tốt, có thể anh em ước ao làm người hòa giải để tháo gỡ nan đề của họ bằng cách giải quyết tất cả những quan điểm và ý kiến khác nhau của họ, nhờ đó khiến họ làm một. Ngoài sự sống, những phương pháp này là vô dụng, và anh em sẽ không có nhiều lời cầu nguyện thật. Chỉ có một cách duy nhất để anh em có những lời cầu nguyện chạm đến ngai của Chúa về các nan đề của Hội Thánh. Cách đó là sống trong sự sống. Giải pháp cho các nan đề của Hội thánh xoay quanh sự cầu nguyện của anh em. Khi có lời cầu nguyện của sự sống, nan đề được giải quyết. Nếu anh em không sống trong sự sống, chắc chắn sự cầu nguyện của anh em sẽ không kéo dài được lâu, không thể chân thật, và do đó, là vô dụng.
Tại sao hễ khi nào những ai đó cầu nguyện cho Phúc Âm thì lập tức một số hồn người được cứu, trong khi những người khác liên tục cầu nguyện song chẳng một ai được cứu? Lý do xoay quanh vấn đề liệu những người cầu nguyện đó có đang sống trong sự sống hay không. Một số người bảo chúng tôi: “Các anh nên đi và làm việc giữa người kia!” Thưa anh chị em, anh em có thể nói như vậy một ngàn lần, nhưng vẫn vô ích. Thay vì thế, chúng ta cần những con người sống trong sự sống trong mọi sự. Vấn đề không phải là có cái nhìn thiên nhiên hay quan sát bình thường, mà là học tập sống trong sự sống. Kết quả sẽ là những lời cầu nguyện thật trong sự sống. Những lời cầu nguyện như vậy đến từ Chúa, và chúng sẽ có hiệu quả. Bằng không, dù anh em cố gắng thúc đẩy vấn đề cách khó nhọc đến đâu thì cũng vô ích.
Tất cả những lời cầu nguyện đích thực, những lời cầu nguyện chạm đến ngai Chúa đều xuất phát từ sự sống. Xin tha thứ cho tôi. Tôi đã thấy nhiều nan đề của các anh chị em tại các địa phương khác nhau, nhưng hiếm khi tôi cầu nguyện cho họ, vì tôi thiếu hụt sự sống đối với những nơi đó. Nói cách khác, tôi không có khả năng để nhận gánh nặng. Nhận gánh nặng có nghĩa là trong vấn đề cụ thể đó, anh em sống trong sự sống. Cầu thay không phải là chuyện dễ và tầm thường. Đó không phải là tôi nói với anh em: “Anh ơi, xin cầu nguyện cho Hội Thánh như thế - như thế”, rồi anh em đáp: “À, được”. Sau đó, ngay khi về đến nhà, anh em quì xuống và cầu nguyện: “Chúa ôi, xin thương xót Hội Thánh tại đó”. Điều này là vô ích . Và dù sao đi nữa sẽ không có nhiều sự cầu nguyện.  Có lẽ sau khi cầu nguyện hai hay ba lần, anh em hoàn toàn quên điều đó. Và có lẽ sau một tháng, thậm chí anh em còn quên rằng mình đã có cầu nguyện cho vấn đề cụ thể đó.
Có những lời cầu nguyện đích thực nghĩa là anh em có thể đem vấn đề này vào trong đời sống của mình. Cụ thể là trong khi tiếp xúc với Hội Thánh tái sa ngã đó, bởi chạm đến sự tương giao và cảm nhận bên trong, anh em được thuyết phục rằng Chúa đã đặt gánh nặng về nan đề của Hội Thánh đó trong anh em. Và khi có cảm  nhận này bên trong, anh em thốt ra một lời cầu nguyện nào đó. Lời cầu nguyện đó anh em không thể quên, vì nếu không cầu nguyện, anh em mang một gánh nặng và không cảm thấy yên lòng. Trái lại, anh em cảm thấy bị thúc ép và nung đốt bên trong. Lời cầu nguyện này thuộc về sự sống.
Nguyện Chúa bao phủ tôi bằng huyết Ngài – Tôi không thích nhiều lắm một câu nói phổ biến trong Cơ-đốc giáo: “Xin cầu nguyện cho tôi nhé!”. Ngày nọ, đang khi ở sân bay để tiễn một ai đó, tôi để ý thấy một số người rất tân thời, rất thời trang, và hợp thời thượng mà sự chuyện trò và hành động của họ tạo ra một bầu không khí làm người khác cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nhưng đến lúc họ bắt tay và nói lời tạm biệt, họ vẫn có thể nói lời tạm biệt, họ vẫn có thể nói với nhau: “Xin cầu nguyện cho tôi nhé!” Khi nghe lời đó, tôi cảm thấy ghê tởm. Trong Cơ-đốc giáo, đó là cụm từ đàm thoại ít có giá trị. Mọi lời cầu nguyện thật phát xuất từ sự sống. Bất cứ ai không ở trong sự sống, chắc chắn không thể cầu nguyện.
Trong Cựu Ước, Đa-ni-ên là một người cầu nguyện đã sống trong sự sống, và sự sống đó là sự cầu nguyện của ông. Hãy đọc những lời cầu nguyện của Đa-ni-ên, rồi anh em có thể thấy chúng hoàn toàn ở trong sự sống. Nếp sống và sự sống của ông là như vậy để ông có thể dâng những lời cầu nguyện có trọng lượng trước mặt Đức Chúa Trời. Cũng vậy, sau khi Chúa thăng thiên, một trăm hai mươi đã cầu nguyện trong mười ngày và kết quả là sự đổ ra của Thánh Linh vào ngày Ngũ Tuần. Ngày nay, nhiều người đưa vấn đề này ra và khích lệ người khác cầu nguyện giống như họ. Nhưng việc dùng sự khích lệ như vậy có ý gì? Anh em cần biết họ có thể cầu nguyện trong mười ngày liên tiếp vì họ đã sống loại sự sống đó. Những lời cầu nguyện của Chúa Jesus trong các Sách Phúc Âm cũng theo cùng một nguyên tắc này. Ngài thường lên núi để cầu nguyện vì Ngài sống loại sự sống đó.

Cầu nguyện hoàn toàn là vấn đề sự sống. Vì vậy, để học những bài học về sự cầu nguyện, một người cần học những bài học về sự sống. Hãy học tập để có những sự xử lý và điều chỉnh càng hơn trong sự sống. Cũng hãy học tập sống trong sự sống và nhận gánh nặng từ sự sống. Do đó, sẽ không cần người khác thúc đẩy anh em cầu nguyện. Tự động, anh em sẽ cầu nguyện. Mức lượng lời cầu nguyện thật mà một người có được quyết định bởi mức lượng sự sống bên trong người ấy.