Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

SỰ XÂY DỰNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI-


1 Cor. 3: 10-15 BDM--Nhờ ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, như một chuyên gia xây cất giỏi, tôi đã đặt nền móng, còn người khác xây dựng lên. Nhưng mỗi người phải cẩn thận về công trình xây cất của mình.  Vì không ai có thể đặt một nền móng nào khác ngoài nền đã lập tức là Chúa Cứu Thế Giê-su.  Hễ ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây nhà trên nền ấy,  thì công việc của mỗi người sẽ được phơi bày rõ ràng. Ngày phán xét sẽ phô bày công trình đó ra vì ngày ấy sẽ xuất hiện trong lửa và lửa sẽ thử nghiệm công việc của mỗi người.  Nếu công trình của người nào đã xây dựng còn tồn tại, người đó sẽ được phần thưởng.  Nếu công trình của người nào đã xây dựng bị thiêu đốt, thì công trình ấy sẽ mất đi còn người đó sẽ được cứu nhưng dường như qua lửa vậy.
-

Nền tảng tòa nhà của Đức Chúa Trời luôn luôn là như nhau.  Giêsu Christ là nền tảng mà chính Đức Chúa Trời đã đặt. Tòa nhà khác nhau trong vật liệu và tay nghề của nó, nhưng sẽ không có tòa nhà nào mà không có Đấng Christ là nền tảng. Nhiều tôi tớ của Đức Chúa Trời sử dụng vàng, bạc, đá quý. Đức Chúa Trời không và sẽ không hỏi một tòa nhà chúng ta đã xây dựng lớn như thế nào  hoặc có xây cách thông minh, nhanh chóng, hoặc trang trí công phu ra sao, nhưng Ngài hỏi vật liệu gì đã được xây dựng. Đồng ý về điều này hay nhìn thấy sự thật đó thì không đủ. Ngay cả  chỉ "nhìn thấy" gỗ, cỏ, và rơm rạ cũng chưa đủ. Vấn đề quan trọng là  hoặc chúng ta có  đang sử dụng vàng, bạc, đá quý hay không. Vàng có nghĩa là Đức Chúa Trời--tất cả  mọi sự do Đức Chúa Trời làm, tất cả điều đó ra từ Đức Chúa Trời--vinh quang của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời đang làm tất cả mọi thứ, tất cả vinh quang đều quy về Đức Chúa Trời. Con người chỉ được vinh quang khi được trộn lẫn với nó. Bạc có nghĩa là sự cứu chuộc. Chúng ta biết rằng tất cả các công việc của chúng ta được dựa trên bản lề thập tự giá. Đá quý đại diện cho các công trình của Đức Thánh Linh. Đây là chu kỳ đầy đủ về những vật liệu của chúng ta nên có.
Ê-sai 40: 6 nói, "Mọi xác thịt là cỏ." Đây là "cỏ" sẽ được đốt cháy. Tất cả những gì của xác thịt sẽ bị phá hủy. "Gỗ" đề cập đến con người trái ngược với Đức Chúa Trời. "Rơm rạ" thể hiện sự yếu kém của con người, tình trạng chết chóc, tính yếu ớt và vô dụng của đời sống tự nhiên, của cảm xúc, và tâm trí. Một người sử dụng vàng, bạc, và đá quý thì biết Đức Chúa Trời là Cha, biết thập giá chủ quan cũng như khách quan, và anh đã chết đối với tất cả những gì anh là và có. Anh cũng biết rằng tất cả mọi thứ phải là công việc của Đức Thánh Linh.
Mọi người thường muốn chúng tôi giúp đỡ họ, hay đúng hơn, chúng tôi muốn giúp họ về mặt thuộc linh. Nhưng câu hỏi là, "động lực của chúng tôi là gì?" Có phải để đạt được một chút thoải mái, dễ dàng, hoặc niềm vui cho chính mình không? Có phải để làm một cái gì đó? Hay là để có được một cái gì đó sau này? Chúng tôi không thể giúp đỡ họ, và chúng tôi đứng lại bởi vì chúng ta biết rằng khát vọng này đã không có thập tự giá áp dụng cho nó; nó đã không đi qua sự chết. Chúng tôi cũng có thể cảm thấy được hướng dẫn và nói chuyện với một ai đó, và chúng tôi có thể biết phải nói gì, nhưng chúng tôi đi xa hơn và nói nhiều hơn. Thập giá đã thực sự cắt đứt một số những gì không phải là của Đức Chúa Trời, nhưng công việc cắt đứt đã không được hoàn toàn; nên chúng tôi nói những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi cộng với một cái gì khác nữa.
Những viên đá quý có nghĩa có điều gì đó được truyền vào trong chúng ta và sau đó biểu hiện trong cuộc sống và lời nói cho những người khác. Đá quý hiếm có và khó tìm, nhưng rơm rạ thì dồi dào. Nhiều công nhân Cơ Đốc đang làm việc chủ yếu là theo cảm xúc của mình. Khi họ cảm thấy tốt, cảm thấy nóng như lửa, hoặc cảm thấy gần gũi với Chúa, họ làm việc chăm chỉ cho Ngài! Nhưng nếu họ cảm thấy lạnh lẽo, mệt mỏi, buồn tẻ, hoặc thờ ơ, họ không làm gì cả. Hoặc nóng và lạnh chỉ là tình cảm của chúng ta, và là vô ích. Tất cả mọi thứ nào dựa trên cảm xúc là rơm rạ. Nhiều người khác chỉ sử dụng các vật liệu của xác thịt, đó là, thông minh, khôn khéo, sức diễn cảm, tài hùng biện, tải tháo vát, khả năng, vv, nhưng tất cả đều là cỏ. Chúng thuộc về trần thế, không phải thuộc thiên, và chúng sẽ bị đốt cháy hoàn toàn bởi vì chúng hoàn toàn thiên nhiên. Đức Chúa Trời sẽ mang ra ánh sáng những thứ mạnh nhất và quan trọng nhất của chúng ta. Ngài sẽ phơi bày chúng và đối phó với chúng.

Gỗ đại diện cho những gì của con người và trần thế. Hầu hết các công việc của Cơ Đốc nhân chúng ta thấy đều không xuất phát từ Đức Chúa Trời. Mọi người nghĩ rằng chỉ Tin Mừng là đáng kể đến trong việc rao giảng Tin Mừng, chứ không phải là người được rao giảng; họ nghĩ rằng Lời không đáng kể  gì. Nhưng không, Chúa muốn biết ai đang rao giảng, đó là, qua bàn tay nào mà phúc âm đã được giảng ra, trong sức mạnh nào mà nó đã được rao giảng, và bởi lệnh nào. Ngài muốn biết bởi ai mà một người được sai đi và bởi các vật liệu nào công việc của người đó được xây dựng. Không thể có sự hỗn hợp về điều đó; tất cả phải là vàng, bạc, đá quý. Vàng, bạc, đá quý thì đắt giá; gỗ, cỏ, và rơm rạ thì giá rẻ. Ngoài ra còn có một sự khác biệt về trọng lượng. Gỗ, cỏ khô, và gốc rạ thì rất nhẹ, nhưng vàng, bạc, đá quý nặng. Trọng lượng của chúng ta là gì? Ô nếu người ta chỉ muốn nói một chút ít về những điều thuộc linh! Thường thì cuộc sống của họ và lời nói của họ không phù hợp! Cuộc sống của họ không cân xứng với lời nói của họ.-

Watchman Nee