Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2019

Đêm Sắp Tàn, Ngày Hầu Đến-
Đêm tối sắp tàn rồi bạn ơi
Bình minh rực rỡ sắp lên rồi
Tinh binh hãy mặc giáp công nghĩa
Lính giỏi cùng đội mão trụ thôi,
Ăn uống say sưa đừng động đến
Đọc Kinh cầu nguyện chớ quên Lời,
Thức canh trông đợi Chúa vinh hiển
Đắc thắng thế gian đến suốt đời.
Hoa Phụng Tiên

-
Đêm Sắp Tàn, Ngày Hầu Đến-
-
Tiếng trống cầm canh đêm đã tàn,
Phương đông ửng đỏ áng mây ngang.
Giê-su sắp đến mừng vui bấy,
Vương quốc hiện ra rất vẻ vang.
Ác trắng mặc vào, ôi sáng rỡ,
Bàn ăn tiếp tục rất chu toàn.
Thoát cơn đại nạn lòng ao ước,
Nước Chúa dự vào, ta nghỉ an.
BXL