Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

CON NGƯỜI MA-THI-Ơ
Để đạt được một kết luận về thông điệp của Ma-thi-ơ, trước tiên chúng ta phải xem xét chính con người. Ma-thi-ơ là ai và là gì? Vâng, chúng ta biết rằng tên cũ của ông là Levi, và ông có một tên kép - Ma-thi-ơ Levi. Chúng ta biết rằng ông là một nguời thâu thuế, và ông sống ở Capernaum. Xin hãy tin rằng đây không phải là quá nhiều chi tiết không cần thiết, hai điều mà tôi vừa nói có một lịch sử to lớn được ràng buộc với chúng. Ma-thi-ơ là một người thâu thuế và ông sống ở Capernaum.

Ông là một con người đã đầu tư với chính quyền La Mã, ông được “quân đội chiếm đóng” sử dụng : ông đã bán mình cho kẻ thù trong đất nước. Ông đã chấp nhận thẩm quyền La Mã, và ông là một người qui phục thẩm quyền. Nếu ông nói: "Tôi muốn có thật nhiều tiền thuế, cả đế chế La Mã đứng đằng sau ông. Điều đó cho ông rất nhiều tự do, vì ông có thể đòi hỏi thật nhiều. Bạn có nhớ khi Giăng baptist làm phép baptem dưới sông Jordan và tất cả các người thâu thuế đã đến với ông không? (Tôi tự hỏi nếu Levi là một trong số họ! Nếu ông có mặt, ông đã không bao giờ được báp-têm.)


Giăng Baptist đã nói gì với những nguời thâu thuế nầy? "Đừng yêu sách chi hơn ngoài số đã định!” (Lu. 3:13) Vì vậy, những người thâu thuế là những người thích được nhiều tiền hơn quyền thu thuế của họ.  Rõ ràng, Levi là một người đã yêu mến quyền lực, ông đã hấp thụ linh của đế quốc La mã.

 Thời đại mà trong đó Levi sống thì thế nào? đó là thời kỳ khi Israel ở trong tình trạng rất yếu đuối, vì họ đã ở dưới gót chân của đế quốc La mã và đã mất quyền trên thế giới. Đặt một vòng tròn trên từ ngữ 'quyền bính’ đó, vi đó là chìa khóa đối với sách Ma-thi-ơ.

Có một điều khác để nói về Ma-thi-ơ. Điều duy nhất còn lại là bông trái cuộc sống của ông, là sách Tin Mừng của ông. Đó là một cái gì đó rất tuyệt vời! Chúng ta không biết bất cứ điều gì khác về lịch sử tiếp theo của người này. Ông là một sứ đồ? Có - nhưng điều duy nhất còn lại là một cuốn sách, nhưng một cuốn sách lạ lùng biết bao! Ông là con người duy nhất trong Tân Ước tự gọi mình là một người thâu thuế. Chỉ một mình ông nói: "Ma-thi-ơ người thâu thuế" (Ma-thi-ơ 10:3). Sau hai mươi thế kỷ, chúng ta đang nghiên cứu Tin Mừng đó, và nó đã được nghiên cứu suốt qua hai mươi thế kỷ rồi – Đó là kết quả của một người thâu thuế hoán đổi. Có nhiều khả năng cho tất cả chúng ta!

Bây giờ, Chúa Giêsu đã đến Capernaum, và khi Ngài đi ngang qua, Ngài đã nhìn thấy Levi ngồi ở phòng thuế vụ. Ngài nói: "Levi, con người xấu xa! Bạn là kẻ phản bội quốc gia của bạn! Bạn là kẻ thù đất nước của bạn! Bạn đang làm gì ở đó, Levi? ' Không, Chúa Giê-xu đã không nói bất cứ điều gì như thế. Ngài nhìn vào Levi, Ngài thấy sách vở kế toán tài khoản của ông và tất cả tiền bạc của ông, và Ngài nhìn thấy tất cả những người dân đang giận dữ nhìn Lê-vi. Ngài đã biết điều tồi tệ nhất về ông và Ngài nói: "Hãy theo Ta". Đó là tất cả. Và Levi chổi dậy và đi theo Ngài.

Tôi nghĩ rằng có thể Levi đã từng nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu tại Capernaum, và có lẽ ông đã nhìn thấy một số những phép lạ, nên khi Chúa Giêsu nói: "Hãy theo Ta!" ông đã nghe từ những lời đó một cái gì đó nhiều hơn chính những lời đó. Ông nghe một cái gì đó kêu gọi ý thức của ông về thẩm quyền. Chúa Giê-xu đã không nói: "Levi, bạn muốn làm một người theo tôi không? ' Ngài cũng không nói: "Levi, tôi ban cho bạn một lời mời đến với Tôi’. Tôi muốn nắm bắt được giọng điệu của Chúa Giêsu, nhưng nó sẽ có được một cái gì đó như thế này: "Hãy theo Ta!’ Có quyền bính trong giọng nói của Ngài. Các Cơ Đốc nhân trẻ tuổi ơi, Chúa Giêsu không MỜI bạn làm Cơ Đốc nhân. Ngài không chỉ nói: "Bạn có muốn là một trong những môn đệ của Ta không? ' Tiếng nói của Chúa Giêsu là tiếng nói của thẩm quyền thần thượng. Đây không phải là một sứ giả của nhà vua mời gọi; mà là chính nhà Vua ra lệnh. Bạn từ chối lời kêu gọi này thì sẽ bị nguy hiểm vĩnh cửu. Khi Chúa Giêsu nói: "Hãy theo Ta! có tất cả các nội dung của số phận đời đời trong đó. Đây là nơi mà chúng ta gõ vào sứ điệp nầy.

Bây giờ lưu ý một hoặc hai điều khác về Ma-thi-ơ. Ma-thi-ơ đã biết những gì có trong Kinh Thánh. Ông đã biết Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh đã không có thẩm quyền trong cuộc sống của ông cho đến khi Chúa Jesus đến. Nếu bạn đọc qua Phúc Âm Ma-thi-ơ, bạn sẽ thấy rằng ông lặp đi lặp lại một cụm từ đến chín lần, và cụm từ đó là: " hầu cho ứng nghiệm lời … đã phán…”. Bây giờ ông đã có tất cả những gì trong Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh của ông không sống động cho đến khi Chúa Giêsu buớc vào cuộc sống của ông, và khi điều đó xảy ra, ông cho biết: "Tại sao, đây là những gì vị tiên tri đã viết về. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu ở khắp mọi nơi trong Kinh thánh ngay bây giờ! " Ông có thể xác định Đấng Đấng Christ trong Thánh Kinh khi ông đã hoàn toàn giao thác bản thân cho thẩm quyền của Chúa Giêsu. Đó là  sự hướng dẫn. Bạn thấy đấy, chúng ta không được cứu bởi vì chúng ta biết một cái gì đó về Kinh Thánh, cũng không phải vì chúng ta đã được lớn lên trong một gia đình tôn giáo. Thực tại của Cơ Đốc giáo nằm trong một sự phó thác tuyệt đối cho thẩm quyền của Chúa Giêsu Đấng Christ.