Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018

Thời Đại của Ê-li Và Ê-li-sê-
         


Sứ vụ của vị tiên tri nầy thật đáng chú ý, vì Elisha thật hữu ích cho Cơ Đốc nhân ngày nay. Kết nối giữa nhà tiên tri đã chết gần 2.800 năm nầy và con người hiện đại là gì? Thế giới đương đại của chúng ta không có nhiều khác biệt so với các điều kiện đã chiếm ưu thế trong suốt cuộc đời của vị tiên tri trên đây. Elisha sống trong một thời đại khi nhiều người trong dân tộc của ông đã bội đạo và quay sang thờ thần tượng. Tương tự như vậy, trong thời đại hiện nay của chúng ta, sùng bái thần tượng không phải là thờ lạy thần gỗ, đá, vàng, bạc nhưng là thờ các vị thần tinh tế hơn như tiền bạc, tình dục, danh vọng, lạc thú, đồng tính…. nên sự bỏ đạo cũng phát triển như xưa. Phần lớn những gì được coi là Cơ Đốc giáo hiện đại thì lại là một tôn giáo giả mạo- một hỗn hợp gớm ghiếc của các thuật ngữ Kinh Thánh cùng với khái niệm ngoại giáo. Trong thế kỷ XX vừa qua, Cơ Đốc giáo dành nhiều thời gian làm bạn với những kẻ thù của Đấng Christ, hơn là mang sự sỉ nhục của thập giá. Trong thời đại chúng ta, đau khổ - đặc biệt là chịu khổ vì Lẽ  Thật – phải được tránh né bằng mọi giá. Đó là tại sao hội thánh ngày nay giảng một phúc âm thịnh vượng, dể dãi không có việc vác thập tự và từ bỏ bản ngã.
Trong thời của Elisha, Lời của Đức Chúa Trời bị bỏ qua, và dân Israel đã chú ý nhiều hơn đến các vị thần giả như Baal và A-sê-ra. Không có gì ngạc nhiên khi những hình tượng kỳ cục bằng gỗ được các dân tộc cổ đại của Canaan yêu mến, vì sự thờ phượng của họ có tham gia các hình thức sa đọa nhất của sự trụy lạc xác thịt. Mại dâm và bán dâm tại đền thờ thần tượng đóng vai trò quan trọng trong các nghi lễ xung quanh đền thờ thần Ba-anh và Ashtoreth. Tuy nhiên ngày nay người ta có thể thấy những hành động thờ phượng phạm tội tương tự nhân danh sự giải phóng tình dục, quyền của dân đồng tính, và sự khiêu dâm; Baal và A-sê-ra vẫn còn thế lực mạnh. Hơn nữa, họ rao giảng một loại phúc âm sự thịnh vượng, hứa hẹn khả năng sinh sản trong nông nghiệp và sinh con cái; Do đó, hàng ngàn người Israel lìa bỏ Đức Chúa Trời của tổ phụ mình để chạy theo những sự giả mạo ghê tởm.

Chúng ta hãy nghe cuộc đối thoại của vua A-háp với vua Giô sa phát như sau:
“Giô-sa-phát lại nói với vua Y-sơ-ra-ên rằng: Tôi xin vua hãy cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã. Vua Y-sơ-ra-ên  (A-háp) nhóm các tiên tri, số là bốn trăm người, mà hỏi rằng: Chúng ta có nên đánh Ra-mốt tại Ga-la-át, hay là chẳng nên? Chúng đáp rằng: Hãy đi lên; Đức Chúa Trời sẽ phó nó vào tay vua.  Nhưng Giô-sa-phát tiếp rằng: Ở đây, còn có một đấng tiên tri nào khác của Đức Giê-hô-va, để chúng ta hỏi người ấy chăng?  Vua Y-sơ-ra-ên đáp với Giô-sa-phát rằng: Còn có một người tên là Mi-chê con trai của Giêm-la, nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va; nhưng tôi ghét người, vì người không hề nói tiên tri lành về tôi, bèn là dữ luôn. Giô-sa-phát nói: Xin vua chớ nói như vậy!--” Vả, sứ giả đã đi đòi Mi-chê, nói với người rằng: Nầy những tiên tri đều đồng thinh báo cáo sự lành cho vua; vậy tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành (2 Sử kí 18: 4-7, 12)
Trong câu chuyện nầy chúng ta thấy các tiên tri của Giê-sa- bên giảng phúc âm sự thịnh vượng, sự may mắn giả mạo, còn vị tiên tri giảng Lẽ Thật thì A-háp không thích. Đó là tình trạng của chúng ta hôm nay.
Một mục tử phản bác tôi về tội đồng tính mà Kinh thánh nói trong Lê-vi-kí 18:22  “Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái gớm”. Ông cho rằng câu đó có ý nghĩa thuộc linh. Tôi không hiểu nổi ý nghĩa thuộc linh mà ông ấy ngụ ý là gì, nhưng về sau tôi hiểu rằng ông ấy thực hành tội lỗi nầy mà vẫn không cho là tội.
Các nhà lãnh đạo của thời Ê-li-sê không có gì tốt hơn. Sự cai trị của vua hung ác A-háp và hoàng hậu Jezebel làm phát triển mạnh sự thực hành vô đạo đức không tả xiết. Sùng bái thần tượng, trụy lạc, tham lam, giết người, gian xảo đã vận hành đúng thủ tục dưới sự cai trị của vương quốc hung ác, trụy lạc này. Giữa tất cả những sự hư hoại này, người ta có thể mong đợi Chúa loại bỏ tuyển dân của Ngài và phán xét họ. Kỳ vọng của con người không còn nữa, tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng nhịn nhục và xót thương; nên Ngài đã lựa chọn dấy lên một vài phát ngôn nhân, là người sẽ lên án sự vô đạo đức của thời đại và kêu gọi Israel ăn năn. Các vị tiên tri đã không được gửi đến để cướp đi lạc thú của dân Israel. Thay vào đó, họ là những người lính canh, đã cảnh báo dân của Đức Chúa Trời liên quan đến sự phán xét sắp tới và sự điên cuồng của tội lỗi.
Nhưng ngày nay dân Chúa không thích nghe những lời rao giảng lên án tội lỗi. Họ thích nghe chuyện trào lộng đã ngứa lỗ tai, thích nghe phúc âm an ủi, thịnh vượng, như thuốc bọc đường. Họ không chịu nổi lời giảng có pha muối sát trùng.
Bởi đó Chúa đã dấy hai nhà tiên tri nổi tiếng nhất của thời đại vương quốc là Ê-li và Ê-li-sê. Những người của Đức Chúa Trời nầy đã được Đấng Toàn Năng sử dụng để tấn công và gieo sự sợ hãi vào trái tim của các vị vua và dân thường. Họ là phương tiện được Đức Chúa Trời dùng thực hiện các cuộc phẫu thuật triệt để trên quốc gia Israel, một đất nước bị ám ảnh bởi căn bệnh ung thư thờ thần tượng.
Trong thế giới hiện đại của chúng ta, chúng ta cần nhiều tín đồ mạnh mẽ thuộc linh như Ê-li và Ê-li-sê; những người sẽ cho phép Đức Thánh Linh sử dụng mình công bố Lời Chúa cách táo bạo. "Nhưng phải lấy tình thương yêu nói ra Lẽ Thật" (Epheso 4:15) --là một lời mô tả phù hợp nhiệm vụ của chúng ta ngày nay.
Loan báo Tin Mừng sự thịnh vượng, có pha men, để vừa lòng đám ông là điên rồ. Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải đứng cho Lẽ Thật, dù nó có nghĩa là thế giới Cơ Đốc sẽ nhạo báng chúng ta. Nếu bạn rao giảng khác với Lẽ Thật của Chúa, bạn đang mở rộng và cổ động dân số cho hội thánh hâm hẩm, Lao đi xê, càng đông thêm. Để có hiệu quả khi trình bày lẽ thật cho các tín hữu và những người vô tín, chúng ta phải dành nhiều thời gian dầm thấm trong Lời Chúa, cầu nguyện riêng và hiệp thông với Chúa. Chỉ có một trái tim tràn đầy tình yêu Đấng Christ, sẽ có thể rao giảng Lời Chúa với sự cân bằng chính xác của bản án và lòng thương xót. Chỉ có một người đã được tình yêu của Chúa thúc đẩy mới có khả năng kêu gọi tội nhân và Cơ Đốc nhân trở lại với sự ăn năn.
Ngày nay có nhiều người chăn tên là “A-háp”, với sự trợ lực của Giê-sa bên, đòi nữ quyền, chung với Cơ Đốc giáo giới ủng hộ thờ thần tượng đồng tính, ma môn, tình dục bất chính, lạc thú, thì nhu cầu có được các vị tiên tri Ê-li và Ê-li-sê dấy lên là điều tối khẩn thiết. Xin Chúa dấy họ lên. Amen.
-
Khốn thay A-háp còn tái hiện,
Cùng vợ mình thi triển quyền uy,
Chăn dân của Chúa dị kì,
Phát huy thần tượng tinh vi khôn lường.
Mấy trăm tiên tri thường được dưỡng,
Giảng phúc âm thịnh vượng bình an,
Ba-anh thần giả đăng quang,
Thánh dân hư hoại lạc đàng bại suy.
Hòa chung nghi lễ khi thờ phượng,
Tà dâm khó tưởng tượng xảy ra,
Ma môn, đồng tính đó mà,
Tín đồ đương đại hoan ca hết mình.
Người chăn với chiên mình bênh vực,
Hội nhập văn hóa thức thời thay,
Ba-anh biến tướng hôm nay,
Thiên dân bội đạo họa tai đang chờ.
Chúa dấy tiên tri cho kịp lúc,
Can trường lên án thật mạnh thay,
Dân Ngài mổ xẻ mạnh tay,
Mong rằng cứu được những ai mềm lòng.
Toàn dân bội đạo không lối thoát,
Để dành ngày Chúa phạt nay mai,
Ngày làm thịt sẽ đến đây,
Người chăn, tín hữu khôn tày thoát thân./.
-
Minh Khải  9-9-2015
(Nguồn: Gia cơ 5:1-6, “À, các ngươi là kẻ giàu có kia, hãy khóc lóc, kêu la vì cớ khổ nạn sẽ đổ trên các ngươi.  Của cải các ngươi bị mục nát, áo xống các ngươi bị sâu mọt ăn đi.  Vàng bạc các ngươi bị ten rét; ten rét đó sẽ làm chứng nghịch các ngươi, ăn thịt các ngươi như lửa vậy. Các ngươi đã dồn chứa tiền của trong những ngày sau rốt.  Kìa, tiền công con gặt đã gặt ruộng các ngươi, mà các ngươi đã gian lận không chịu trả, thì kêu rêu, và tiếng kêu oan của con gặt đã thấu đến tai Chúa Vạn quân.  Các ngươi đã ăn ở xa hoa trên đất, buông lung vui thú, nuôi béo lòng mình trong ngày làm thịt. 6 Các ngươi đã định tội và giết người công nghĩa, mà người chẳng chống trả các ngươi”