Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

MANG BÌNH DẦU— -Cây ô-liu đáp: “Lẽ nào ta ngừng sản xuất dầu ủa ta, Là dầu các thần linh và các vua CHÚA tôn quý, Mà đi dao động trên các cây cối sao?” Quan 9:9-
-
Có một câu chuyện về một ông già lập dị, mang một bình dầu đi khắp mọi nơi. Nếu ông đi qua một cánh cửa kêu cót két hoặc một cổng cứng không mở ra vô dễ dàng, ông nhỏ dầu vào bản lề. Cách ông thực hành như vậy đã bôi trơn mọi vật và đã làm cho cuộc sống những người theo ông trở nên dễ dàng hơn .
--Gần như mỗi ngày chúng ta đều gặp phải những con người mà cuộc sống của họ có tiếng kót két và kêu kèn kẹt cách khắc nghiệt đối với các nan đề thâm niên. Trong những tình huống như vậy, chúng ta phải đối mặt với hai lựa chọn, hoặc làm trầm trọng thêm nan đề của họ với một linh chỉ trích hay bôi trơn cuộc sống của họ bằng Dầu Linh của Đấng Christ.
--Một số những người chúng ta gặp gỡ thì đang mang những gánh nặng không thể chịu nổi và mong ước có được dầu từ một vài lời nói thông cảm. Những người khác lại đang thất bại và cảm thấy muốn bỏ cuộc. Chỉ cần một giọt dầu khuyến khích cũng có thể khôi phục lại niềm hy vọng của họ. Còn những người khác thì tiều tụy và có lòng cứng cỏi vì tội lỗi đẻ nặng lâu ngày. Những người như vậy có thể được ơn cứu độ của Đấng Christ cứu giúp qua các ứng dụng thường xuyên của dầu của sự tử tế từ bàn tay của bạn.

Đương nhiên Chúa Jesus là Đấng ban dầu Linh cho mọi tín đồ.Ngài là Người Samari nhơn lành dùng dầu và rượu thoa bóp cho nạn nhân- và “Đức Chúa Trời ban Thánh Linh (Dầu) cho Ngài không lường được” (Giăng 3: 34b)--. nhưng Chúa thường dùng những con người dư tràn dầu Linh làm trung gian, để xức dầu cho những nạn nhân trên.
--Kinh thánh miêu tả những người dồi dào dầu Linh như sau- “Nguyện A-se được phước hơn các chi tộc khác, Xin cho người được anh em mến chuộng, Được dầm chân trong dầu’ (Phục 33: 24). “Tôi được xức bằng dầu mới” (Thi 92:10).—“ Tôi hỏi thiên sứ: “Hai cây ô-liu này bên phải và bên trái chân đèn có nghĩa gì?” Tôi hỏi tiếp lần thứ nhì: “Còn hai nhánh ô-liu đổ dầu vàng ánh vào phao đèn qua hai ống dẫn bằng vàng có nghĩa gì?” Thiên sứ hỏi tôi: “Ngươi không biết những điều ấy có nghĩa gì sao?” Tôi thưa: “Thưa Chúa, tôi không biết.” Thiên sứ giải thích: “Đấy là hai vị được xức dầu để phục vụ Chúa của cả thế gian.”(Xa 4:11-13).
Bạn dầm chơn trong Dầu, được xức Dầu tươi mới mỗi ngày và trở nên con trai của Dầu, như hai nhánh Ô-liu không ngừng cung cấp Dầu cho chơn đèn là hội thánh chăng?
Dầu Linh của Chúa có dư tràn trong bạn đến nổi bạn có thể nhỏ dầu ấy cho các nạn nhân đang gặp các nan đề chăng, hồn họ đang kêu kót két mỗi ngày chăng??
Khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa và là Chúa của mình, ĐứcThánh Linh ngự trong chúng ta và trang bị cho chúng ban phước cho những người khác. Nếu chúng ta đang chuẩn bị đổ dầu của Đức Chúa Trời ra mỗi ngày ở khắp mọi nơi, bắt đầu tại nhà mình, chúng tôi sẽ cung cấp vẻ đẹp của Đấng Christ và dầu niềm vui cho nhiều người bị tổn thương.

Có lẽ ông già có bình dầu không quá lập dị như người kể chuyện nhận xét đâu. Bạn nên nhớ rằng tâm linh của mọi tín đồ, dù yếu đuối, khô cằn đến đâu, cũng có thể tiếp nhận một lời khuyến khích tươi mới từ con người dư tràn dầu Linh để chuyển đổi tâm trạng của họ. Mong bạn làm người nhỏ dầu Linh cho mọi người đang khốn khổ quanh mình. Amen.