Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Áo Trắng Của Tín Nhân Đắc Thắng-Phụng -tiên trang điểm người vợ mới,
Thân hèn vẻ đẹp Chúa phủ bao,
Áo cứu rỗi, mão hoa thay đổi,
Địa vị của tín nhân bước đầu.

Dân hồi hương Si-ôn, thành thánh,
Áo bẩn nhơ Ba-bên bạc màu,
Chúa cấp áo vinh quang sáng rỡ,
Trước mắt xoi mói kẻ thù sâu.

Hãy cởi bỏ lối sống xác thịt,
Mặc lấy Christ áo trắng sáng choang,
Chúa nói còn ít người áo trắng,
Đồng đi với Ngài vẻ hiên ngang.

Xin Linh vinh quang ngự trên bạn,
Áo lễ cưới gai mịn sáng ngời,
Áo dệt kim tuyến chỉ tái sinh,
Áo thêu tiệc cưới người được ngồi.
M. K. 11-10-2018