Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

SI-ÔN THÀNH CỦA VUA LỚN1. Corinthians 5:7- Vì Đấng Christ,Chiên Con lễ Vượt Qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi-
Hê bơ rơ 8:5- Sự phục vụ của họ là mô phỏng và là cái bóng của những thực thể trên trời; vì khi Môi-se sắp dựng đền tạm thì được Đức Chúa Trời phán dặn: “Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho con trên núi.”
Giăng 6:51- Ta là bánh sự sống từ trời xuống; nếu ai ăn bánh nầy thì sẽ sống đời đời. Bánh mà Ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian chính là thịt Ta.”
Vào thời điểm của giao ước cũ, Đức Chúa Trời đã dẫn dân Ngài ra khỏi ách  nô lệ ở Ai cập để đưa họ tới vùng đất tốt lành, đến Israel. Nơi đó họ phải đến nơi mà Chúa đã chọn để đặt Danh của mình sống ở đó (xem Phục. 12). Nơi này được gọi là Sion, thành phố của Vua vĩ đại: "Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi Trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta Và trên núi thánh Ngài Núi Si-ôn cao vút và đẹp đẽ Là niềm vui của cả trái đất" (Thánh Vịnh 48:2-3). Tại Sion, Đức Chúa Trời muốn lập lên ngai vàng của mình trên trái đất và từ đó cai trị như Vua trên tất cả các quốc gia xung quanh, như lời tuyên bố trong thánh vịnh 110:2 là câu nói: "Từ Si-ôn, Đức Giê-hô-va sẽ mở rộng Vương quyền hùng mạnh của Con. Hãy thống trị trên các kẻ thù của Con !"

Thơ Hê bơ rơ 8:5 chúng ta biết rằng lời của giao ước cũ là một hình ảnh và hình bóng cho thời gian giao ước mới. Thí dụ như, trong cựu ước, dân Ít-sơ-ra-En đã phải hạ sát và ăn thịt cừu. Trong giao ước mới, Đấng Christ là Chiên con Lễ vượt qua chân thật ( 1. Corinthians 5:7). Ngài đã bị hạ sát vì chúng ta trên thập giá, đến nỗi hôm nay chúng ta có thể chia sẻ Ngài bằng niềm tin, bằng cách ăn Ngài, vui hưởng Ngài trong tâm linh ( Giăng 6:51).  Chiên con Vượt qua vào thời đó đã có một sự tương tự với ngày hôm nay: Đấng Christ là thực tế của Chiên con Vượt qua.
Bây giờ chúng ta trở về Sion. Có gì tương đương với Sion trong giao ước mới? Hê bơ rơ 12:22-23 nói với chúng ta, "Nhưng anh em đã đến gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn nghìn thiên sứ đang quây quần vui vẻ,  gần Hội Thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời. Anh em đến gần Đức Chúa Trời là Đấng Phán xét mọi người, gần các linh hồn người công chính được trọn lành". Trong thời giao ước mới, hội thánh là núi Sion, thành phố của đức Vua vĩ đại. Đức Chúa Trời không còn sống ở Jerusalem trên núi đồi Sion, nhưng Ngài muốn sống trong hội thánh của mình (xem 1. Timothe 3:15) và từ đó cai trị trên tất cả những kẻ thù của mình. Những kẻ thù nào mà Đức Chúa Trời lại muốn cai trị? Ephesians 6:11-12 chỉ cho chúng ta biết rằng có rất nhiều kẻ thù của Đức Chúa Trời, đặc biệt là quỷ Sa tan: "Hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ.  Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời". Những kẻ thù nầy muốn đánh bại Đức Chúa Trời ngày hôm nay thông qua hội thánh như là đồi Sion chân thật.
Hôm nay, hầu hết mọi người đều hiểu từ ngữ hội thánh chỉ là sự nhóm họp của các Cơ Đốc nhân, là những người thường xuyên họp chung nhau, hát thánh ca và nghe một bài giảng. Tuy nhiên, trong phúc âm Matthew, Chúa Jesus cho chúng ta biết rằng hội thánh của Ngài thực sự là gì: "Ta sẽ xây dựng Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ không thắng được Hội đó " (Matthew 16:18). Chúa muốn có một hội thánh hôm nay, kẻ thù của Chúa và các lực lượng địa ngục không thể áp đảo được, dù họ cố gắng. Một nếp sống Hội Thánh như vậy là Si-ôn thuộc linh hôm nay, từ đó Đức Chúa Trời  có thể cai trị trên tất cả những kẻ thù nầy. Đó là lý do tại sao chúng ta không muốn xây dựng một hội thánh mà chỉ dành công sức lo cho bản thân và xây dựng những tín đồ theo ý riêng của loài người. Đúng ra, hội thánh chắc hẳn là Si-ôn thuộc linh của Đức Chúa Trời. Và đây là một cộng đồng mà chúng tôi muốn xây dựng hôm này. Hãy đến và  xem đi!
Những cái tạm gọi là hội thánh mà nhiều hệ phái tuyên bố xây dựng hôm nay---ngay cả hội Anh em Lao đi xê vổ ngực tự xưng mình hội thánh--đều chỉ là những biến tướng của Ba by lôn, chứ không phải Si-ôn chân chính.