Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Hừng Đông Gặp Chúa-Hừng đông Chúa đến với tôi diệu bấy,
Tiếng Ngài êm dịu, ngọt ngào như  ru,
Ánh quang mầu nhiệm soi thấu tâm tư,
“Giữ mình trong tình yêu Ta, con hỡi,
Kẻo con mất tương ứng và chới với,
Con yêu ta, khá giữ lấy lời Ta,
Ta đến bên con lập cư với Cha ».
-
« Ôi Chúa, lòng con bồn chồn nhiều  lắm,
Quá khứ đọa dày hằn sâu nét đậm,
Lời đe dọa kẻ ác nghe đâu đây,
Cần lệnh Chúa « im đi ! » cho hồn nầy.
-
« Kèn Si-ôn rộn ràng vang dội,
Con lo toan trình diện Ngài hiện tới,
Tính cách, cuộc đời, hầu việc ra sao ?
Chỉ còn trông ơn thương xót dồi dào ».
11-10-2018