Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Tóc Đen Như Quạ-Nhã Ca 5:11 “His head is like [precious] gold, pure gold; His hair is [curly] like clusters of dates And black as a raven.-Đầu người bằng vàng thật ròng; Lọn tóc người quăn, và đen như quạ”.
Mái tóc đen nói về tuổi trẻ và sức mạnh. Tóc còn đen vì quá trình lão hóa chưa bắt đầu. Truyền đạo 12:5 nói tóc người già như “cây hạnh trổ bông” trắng xóa.
Chúa Jêsus đã dâng mình cho Đức Chúa Trời với tất cả năng lực của mình. Trong sự dâng mình này không có sự mất mát, không có sự suy yếu. Sự tận tâm của Chúa Jêsus đối với Đức Chúa Trời của Ngài là hoàn hảo từ đầu đến cuối. Thậm chí, vào lúc cuối đời, trên thập tự giá chúng ta còn tìm thấy sự biểu hiện năng lực còn tươi trẻ cao nhất của Ngài. Ngay cả trên đường đi đến thập tự giá, Ngài vẫn có thể tự gọi mình là “cây tươi”.


Lu-ca 23:31 chép, “Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây tươi, thì cây khô sẽ ra sao?” Bản ASV dịch , “For if they do these things in the green tree, what shall be done in the dry?. Trong câu kinh thánh nầy, Chúa ngụ ý Ngài vẫn còn là cây tươi xanh (green tree), là cây đầy nhựa sống. Về mặt nhân tánh Ngài mới 33 tuổi, mà người Do thái coi Ngài già trước tuổi. Họ nói “Thầy chưa đầy năm mươi tuổi” (Giăng 8: 57), nhưng người bề trong, là nhân linh Ngài, có hòa quyện với Đức Chúa Trời tam nhất, thì rất sinh động và đầy dẫy sự sống. Nên Nhã ca nói tóc Ngài đen như quạ. Còn dân cư Giê ru sa lem lúc ấy thì như cây khô, không có nhựa sống, là dân chết trong tội lỗi và quá phạm của mình.
Mặc dù Satan đã triệu tập tất cả mọi thứ để làm tuyệt đường phụng hiến của Chúa, nhưng Ngài đã không để cho mình bị hắn chặn lại. Vai mang cây thập giá của mình, Ngài đi ra ngoài thành và nằm xuống trên Gô-gô-tha, ​​theo cách riêng của mình tại bàn thờ của Đức Chúa Trời, để hi sinh chính mình ở đó mà không có vết bẩn cho Đức Chúa Trời. Bên ngoài, người ta có thể nghĩ rằng Chúa đã già trước tuổi, bởi vì ngoại hình của Ngài bị biến dạng qua nhiều năm đau khổ. Nhưng trong thâm tâm, sự tận tụy của Ngài không suy giảm một chút nào so với lời khi Ngài nói, "'Hỡi Đức Chúa Trời, nầy tôi đến' Trong cuốn sách có chép về tôi - 'Để làm theo ý chỉ của Chúa'” (Hê-bơ-rơ 10: 7). Đó là sự tân tụy và thuận phục trọn vẹn của Chúa Jesus đối với Đức Chúa Trời.
Tất cả chúng ta, trong cuộc sống của mình, có thể có ai biết về thời gian tình yêu suy giảm và sự suy yếu thuộc linh xuất hiện chăng? Chúng ta có thừa nhận mình không hoàn hảo như Chúa ở đây không? Chúng ta có hồi tỉnh khi nghe tiên tri Ô sê nói, “Các dân ngoại đã nuốt hết sức lực nó Mà nó không biết! Tóc trên đầu đã lốm đốm bạc, Mà nó chẳng hay!” chăng?
Ngày nay, Người Yêu (Lương Nhơn) này, đang đứng trước ngưỡng cửa tấm lòng của bạn với những “Lọn tóc thấm giọt sương đêm"  (Nhã 5: 2), bởi vì vẫn còn nhiều căn phòng trên thế giới này  khinh thường Ngài, không chấp nhận Ngài nội cư để làm sự sống tươi mới trẻ trung bất diệt của họ. Bạn có muốn cho Ngài bước vào lòng bạn như Su-la-mít trong Nhã ca không?
Bạn là xây xanh tươi hay cây khô trước mặt Đức Chúa Trời và hội thánh? Tóc thuộc linh của bạn còn đen nhánh như lông quạ hay đã bạc lốm dốm hoặc đã bạc trắng như cây hạnh trổ bông?—Bạn già cỗi thuộc linh?!
M.K.9-10-2018