Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Nói Xấu1 Phi-e-rơ 2: 1 “ Vậy, anh em sở dĩ cổi bỏ mọi điều độc ác, mọi điều quỉ quyệt, giả hình và ganh ghét, cùng mọi sự nói xấu”.
Biết bao đau đớn và biết bao nước mắt tuôn rơi vì những lời phỉ báng gây ra! Đó là một trong những phương tiện hiệu quả nhất trong tay kẻ thù hồn người tín đồ,  làm tan vỡ trái tim, gây chia rẽ con cái của  Chúa, thậm chí phá hủy các gia đình và các cuộc nhóm họp thịnh vượng. Tuy nhiên, làm thế nào các tín hữu rơi vào hố bẫy này một cách dễ dàng như vậy. Nói xấu dễ dàng xảy ra do sự vi phạm của đôi môi, kẻ nói xấu coi như thể không có ý nghĩa gì cả, nếu anh ta gây tổn hại danh tiếng của anh em mình.

Tất cả lời vu khống nói xấu là ác độc và rất đáng trách. Vì vậy, nếu chúng ta đi vào cộng đồng của những Cơ đốc nhân, có người vui thích nói tất cả những điều xấu về anh chị em của họ, và chúng ta không thể xoay sở để thay đổi cuộc trò chuyện, thì hãy đứng dậy và rời khỏi nơi đó. Bằng cách này, chúng ta làm chứng chống lại một điều rất đáng ghét đối với Đấng Christ.
Chúng ta không muốn ngồi với một kẻ nói xấu và lắng nghe lời nói của anh ta. Chúng ta có thể chắc chắn rằng anh ta đang làm công việc của ma quỷ và làm việc sai lầm gấp ba: cho bản thân mình, người nghe của anh ta, và người anh ta nói về. Hãy coi chừng rằng trái tim như ngôi nhà của chúng ta dễ bị kẻ ác lợi dụng,  có thể đổ tất cả các mảnh vụn rác bẩn.
Nếu thực sự có một nguyên nhân cần điều chỉnh giữa các anh chị em, thì chúng ta nên khuyên lơn nhau trong tình yêu, thay vì phóng đại điều tà ác bằng tật xấu lắm mồm của mình.