Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

SỰ DƯ DẬT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI - TIẾP NHẬN LỜI HỨA-


   Trong hai bài học trước của tôi trong loạt bài này, tôi đã cung cấp một danh sách năm nguyên tắc cơ bản liên quan đến sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc 1 : Sự cung ứng của Đức Chúa Trời nằm trong những lời hứa của Ngài. Nguyên tắc 2: Những lời hứa là cơ nghiệp của chúng ta. Nguyên tắc 3: Các lời hứa của Đức Chúa Trời là sự thể hiện ý muốn của Ngài. Nguyên tắc 4: Tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời hiện có sẵn cho chúng ta qua Đấng Christ. Nguyên tắc 5: Việc ứng nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta, mà đúng hơn là khi chúng ta đáp ứng các điều kiện của Đức Chúa Trời.


-Hai Lời Hứa Cụ Thể
   Là một ứng dụng thực tế của những nguyên tắc này, tôi muốn xem xét hai lời hứa cụ thể của Đức Chúa Trời, cả hai đều được tìm thấy trong Thánh vịnh.
   Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài! Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói khát, Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào” (Thi Thiên 34: 9–10).
   Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh quang; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành nào Cho những người sống cuộc đời trọn vẹn” (Thi thiên 84:11).
   Cả hai đều là những lời hứa rõ ràng rằng Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi điều tốt đẹp mà dân Ngài có thể cần.
   Tuy nhiên, trước khi chúng ta lao vào việc đòi hỏi lời hứa, hãy thực hiện bước hợp lý để kiểm tra các điều kiện. Bỏ qua bước này là nơi nhiều người đi lạc. Họ nói. “Ồ, đó là một lời hứa đẹp. Tôi muốn điều đó”, nhưng đừng dừng lại để kiểm tra các điều kiện. Hầu hết những lời hứa của Đức Chúa Trời đều có điều kiện: “Nếu con làm điều này, Ta sẽ làm điều đó”.
   Tất nhiên, có một số lời hứa vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Ví dụ, “Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên mọi xác thịt”(Công vụ. 2:17). Một điều khác là lời hứa của Đức Chúa Trời về sự phục hồi Y-sơ-ra-ên. Đây là những lời hứa vô điều kiện của Đức Chúa Trời liên quan đến một thời điểm nào đó. Có một số lời hứa là Đức Chúa Trời sẽ làm cách vô điều kiện khi có sự phù hợp với Ngài. Tuy nhiên, hầu hết các lời hứa của Đức Chúa Trời đều có điều kiện.

--Những Điều Kiện
   Trước khi chúng ta đòi hỏi những lời hứa trong các câu trên, chúng ta cần làm một số phân tích theo đúng kinh thánh cách đơn giản để khám phá các điều kiện gắn liền với những lời hứa, nhớ rằng những lời hứa chỉ dành cho những người hoàn thành các điều kiện. Kết hợp hai đoạn văn, chúng ta thấy rằng có ba điều kiện đơn giản được nêu rõ. Bạn có thể chọn chúng không?
   Chúng ta phải: 1) kính sợ Chúa; 2) tìm kiếm Chúa; và 3) bước đi ngay thẳng. Nếu chúng ta đáp ứng được ba điều kiện này, thì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không giữ lại điều gì tốt đẹp đối với chúng ta. Điều đó có thú vị không?
   Tuy nhiên, một số phân tích sâu hơn trong lĩnh vực hợp lí vẫn cần thiết. Từ ngữ chìa khóa trong những lời hứa này là "tốt".
   Không có điều tốt nào mà Đức Chúa Trời sẽ giữ lại đối với những người đáp ứng các điều kiện của Ngài. Trước khi chúng ta quyết định một điều gì đó mà chúng ta đang đòi hỏi từ Đức Chúa Trời dựa trên nền tảng những lời hứa này là “tốt”, chúng ta cần tự hỏi thêm hai câu hỏi nữa.
   Thứ nhất, đó là điều tốt đẹp trong chính nó không? Hoặc (để sử dụng thuật ngữ triết học) là điều hoàn toàn tốt không? Đây là điều không thể tránh khỏi trong tình huống. Một điều tuyệt đối tốt luôn luôn là tốt.
   Thứ hai, tuy nhiên, chúng ta cần phải hỏi: Điều nầy có tốt cho tôi trong tình huống cụ thể của tôi không? Để sử dụng thuật ngữ triết học một lần nữa, điều này có tương đối tốt không? Đây là sự biến thiên trong tình huống. Cái gì đó là tốt trong chính nó có thể không tốt cho chúng ta trong tình hình cụ thể của chúng ta. Nói cách khác, nó có thể hoàn toàn tốt nhưng không tương đối tốt.
   Sự khác biệt giữa điều hoàn toàn tốt và cái tương đối tốt phải được kiểm tra dưới ánh sáng của chủ đề trong tầm tay. Kinh Thánh đánh giá sự giàu có, của cải, sự phong phú và sư dư dật như thế nào? Trong bản thân chúng, chúng có xấu không? Hay chúng hoàn toàn tốt?
   Điều quan trọng nhất là chúng ta tự hỏi mình câu hỏi này và chúng ta tìm thấy một câu trả lời vừa mang tính khách quan vừa đúng kinh thánh. Trong bối cảnh của hầu hết các Cơ Đốc nhân đều có một thái độ tôn giáo là bất cứ điều gì tốt đẹp chắc chắn sẽ là xấu. Ngược lại. bất cứ điều gì tốt cho bạn đều không thể vui hưởng được. Thái độ đó đã thấm nhuần vào chúng ta như những đứa trẻ liên quan đến những loại thuốc mà chúng ta được yêu cầu cho uống: nếu nếm chúng cảm thấy càng tệ hơn, thì chúng càng tốt cho bạn!
   Tôi biết điều gì đó về điều này từ kinh nghiệm cá nhân. Khi Chúa cứu tôi và báp têm tôi trong Đức Thánh Linh, tôi đã trải qua một cuộc đấu tranh cá nhân to lớn để thay đổi khuôn mẫu suy nghĩ của mình mà đã tồn đọng từ lâu: “Nếu bạn sắp trở thành một Cơ đốc nhân, hãy chuẩn bị chịu khổ”. Tôi từng nghe ông Pat Boone đưa ra một lời chứng tương tự. Là một học sinh trung học, anh đã đi đến kết luận rằng nếu anh ta trở thành một Cơ-Đốc Nhân tận tụy thì có nghĩa là có bảy mươi năm đau khổ và sau đó sẽ có thiên đàng ở phần cuối. Và anh ta không chắc rằng thiên đàng sẽ đáng giá bằng bảy mươi năm khổ sở!

--Tốt Hay Xấu?
   Những câu hỏi tôi muốn đặt ra trong bài học này là: “nghèo khổ tốt hay xấu?” “Giàu có tốt hay xấu?” Thay vì câu trả lời dựa trên cảm xúc hay truyền thống tôn giáo, tôi muốn một câu trả lời hợp lý, khách quan và theo đúng kinh thánh -- sẽ có ảnh hưởng đến quyết định về cách chúng ta sống. Nếu giàu có là xấu, chúng ta nên tách rời chính mình khỏi sự giàu có và không tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc quá trình nào có thể làm giàu. Tuy nhiên, đó là niềm tin của tôi vì Kinh Thánh rõ ràng và nhất quán đưa ra câu trả lời ngược lại: giàu có, hay sự giàu có, về bản chất là hoàn toàn tốt. Có rất nhiều câu Kinh Thánh mà chúng ta có thể sử dụng để hỗ trợ cho kết luận này, nhưng tôi phải tự mãn nguyện với chỉ một vài câu.
   Câu thứ nhất là Khải huyền 5:12. Trong câu này, các thiên thần và các sinh vật sống và tất cả các cơ binh của thiên đàng đều nói. Họ đang lên tiếng đồng thuận nhất trí với tất cả thiên đường, sự đánh giá của họ là tuyệt đối và không thay đổi. Với một tiếng lớn, họ nói, “Chiên Con [Chúa Jesus] đã bị giết xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi!”
   Niềm tin của tôi là mỗi một trong bảy mục đó về cơ bản là tốt, và tất cả đều thuộc về quyền vĩnh cửu của Chúa Jêsus Christ. Điều thứ hai được đề cập ở đây là sự giàu có. Hãy nhìn vào những điểm khác: “uy quyền, khôn ngoan, uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi”. Điều đó đặt sự giàu có vào một đoàn thể rất tốt, phải không? Tất cả bảy chi tiết này về bản chất hoàn toàn tốt. Mặt khác, gần như tất cả chúng có thể bị lạm dụng và dùng cách sai quấy. Rõ ràng, uy lực có thể bị lạm dụng và lợi dụng cách rất thường xuyên. Sức mạnh, sự giàu có, sự khôn ngoan — chúng cũng có thể bị lạm dụng. Tôi tin rằng Sa-lô-môn là một ví dụ về một con người có sự khôn ngoan kinh khủng và lạm dụng nó vì ông đã kết thúc cuộc đời mình trong sự thờ thần tượng. Thực tế là một cái gì đó hoàn toàn tốt trong chính nó thì không có nghĩa là nó không thể bị lạm dụng hoặc dùng sai quấy. Nhưng chúng ta sẽ rất ngu ngốc khi từ chối bảy điều này đơn giản chỉ vì chúng nó có thể bị lạm dụng.
   Tuy nhiên, đây là một trong những chiến thuật yêu thích của Satan -  khiến chúng ta từ chối điều gì đó là tốt vì chúng ta đã thấy nó bị lạm dụng. Ví dụ, tôi làm việc ở Đông Phi trong năm năm với một tổ chức truyền giáo Ngũ Tuần có trụ sở tại Canada. Sau khoảng một năm, tôi nhận ra rằng họ hầu như không bao giờ vận dụng bất kỳ ân tứ nào của Thánh Linh. Vì thế tôi hỏi họ, “Tại sao chúng ta không có bất kỳ ân tứ nào của Thánh Linh trong hoạt động?” Họ trả lời, “Ồ, ở Canada những ân tứ đó đã bị lạm dụng”. Nhưng điều đó không hợp lý! Vậy nếu chúng đã bị lạm dụng thì sao? Điều đó có nghĩa là chúng ta không sử dụng chúng hay sao?
   Nếu đó là lý do chính đáng để chính mình không tận dụng sự cung ứng của Đức Chúa Trời, thì sẽ không có gì tốt cho chúng ta, bởi vì ma quỷ luôn luôn có thể tìm kiếm người nào biết lạm dụng mọi điều tốt lành. Tuy nhiên, vô số Cơ Đốc nhân bị ảnh hưởng bởi loại lý luận này đến mức họ không còn chiếm lấy cái gì là tốt và cái gì là thuộc vê họ bởi vì ai đó đã lạm dụng điều đó. Về phần tôi, tôi không thể chấp nhận lý luận như vậy. Không có vấn đề nếu cả thế giới lạm dụng sự giàu có! Nếu nó tốt, tôi mong muốn nó! Tương tự như vậy về uy quyền, khôn ngoan, uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi.

--Nguồn Gốc Là Đức Chúa Trời
   Một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá một cái gì đó là phải xác định nguồn gốc của nó.
   Trong 1 Sử ký 29:12, Đa-vít đang cầu nguyện với Chúa và ông ta thưa rất đơn giản, “Cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến”. Nguồn gốc của sự giàu có và vinh dự là gì? Ngài là Đức Chúa Trời! Chúng ta cần phải giữ lấy sự kiện đúng kinh thánh này: Đức Chúa Trời là nguồn gốc của sự giàu có và danh dự. Bất cứ điều gì bắt nguồn từ Đức Chúa Trời phải là tốt trong chính nó. Có nhiều đoạn khác trong sách Sử ký xác nhận điều đó, nhưng chúng ta sẽ không xem chúng ở đây. Thay vào đó, chúng ta sẽ xem xét một văn bản song song trong Phục truyền 8:18:
   “Nhưng phải tưởng nhớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là Đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ [bản KJV dịch là “sự giàu có”] nầy, để thực hiện giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em, như Ngài đang làm ngày nay”.
  Chính Đức Chúa Trời là Đấng ban cho chúng ta quyền năng để có được sự giàu có. Nhiều người lạm dụng quyền năng đó, nhưng nó đến từ Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời ban cho dân Ngài điều đó? Để Ngài có thể “thực hiện giao ước của Ngài”. Đó là một phần trong cam kết giao ước của Đức Chúa Trời đối với dân của Ngài. Vì vậy, chúng ta hãy tập chú vào đức thành tín giữ giao ước của Đức Chúa Trời, hơn là sự bất trung của những con người thường lạm dụng quyền năng mà Đức Chúa Trời ban cho họ.
   Khi tôi nhìn vào những người giàu có, thật rõ ràng với tôi điều đó không phụ thuộc chủ yếu vào trình độ học vấn của họ. Nhiều người có học vấn lại thất bại về mặt tài chính, trong khi những người khác, thậm chí không có thể đánh vần đúng tên tuổi của mình, trở nên rất giàu có.
   Có một người đàn ông ở Anh quốc cách đây vài năm có cuộc phỏng vấn xuất hiện trên báo chí. Anh không thể đọc hoặc viết được, dầu vậy anh nộp đơn xin việc làm người gác cổng. Họ nói, “Bạn rất thích hợp. Chỉ cần ký tên vào mẫu đơn này”. Nhưng anh ta nói,“ Tôi không thể ký tên - tôi không biết viết”. Vì vậy, họ từ chối không cho anh ta làm việc.
   Bị từ chối làm người gác cổng, anh ta bắt đầu bán xì-gà. Kết quả là anh ta đã trở thành một triệu phú. Người phỏng vấn anh ta nói, "Điều đó không đáng chú ý sao?  Thậm chí bạn không thể ký tên riêng của mình mà bạn đã trở thành một triệu phú. Tại sao, hãy suy nghĩ bạn sẽ là gì nếu bạn có thể ký tên của bạn ngày trước!”. Nhà triệu phú đó trả lời," Tôi đã là một người gác cổng!"
   Nếu bạn nghĩ về những người giàu có mà bạn biết, bạn sẽ thấy rằng sự giàu có không nhất thiết phải đi đôi với giáo dục. Những người rất ít có khả năng lại trở nên giàu có. Thật không nghi ngờ có một số nguyên tắc chung áp dụng. Tuy nhiên, khả năng để có được sự giàu có không được giải thích hoàn toàn theo các giới hạn tự nhiên. Cuối cùng, nguồn gốc của nó là Đức Chúa Trời.

- Yếu TVâng Lời
   Điều này dẫn chúng ta đến một nguyên tắc cơ bản được nhấn mạnh một cách nhất quán xuyên suốt Kinh thánh: - sự vâng phục đối với Đức Chúa Trời mang lại thịnh vượng và dư dật.
   Ví dụ, hãy xem xét, những gì Đức Chúa Trời nói trong Phục truyền 28. Chương này được chia thành hai phần. Phần thứ nhất, các câu 1 đến 14, liệt kê các phước lành do tuân theo sự vâng lời Đức Chúa Trời. Phần thứ hai, câu 15 đến 68, liệt kê những lời nguyền rủa do bất phục Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ xem xét cả hai trong chốc lát— các phước lành trước tiên, và sau đó là những lời nguyền rủa.
   Nhưng trước khi chúng ta làm điều đó, chúng ta cần phải hiểu được yêu cầu thiết yếu đầu tiên của sự vâng lời. Điều này được trình bày trong những lời mở đầu của chương này: “Nếu anh em thật lòng lắng nghe tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (Phục Truyền 28: 1). Sự vâng phục bắt đầu bằng cách lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời. Ngược lại, chúng ta thấy trong câu 15, mở ra danh sách những lời nguyền rủa, sự không vâng lời đó bắt đầu cách chính xác với điều ngược lại: “Nhưng nếu anh em không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời”. Sau đó, ở đây là điểm mà tại đó chia ra hai con đường. Con đường dẫn đến tất cả các phước lành bắt đầu khi chúng ta lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời; con đường dẫn đến mọi lời nguyền rủa bắt đầu khi chúng ta không lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời.
   Nguyên tắc tương tự chạy xuyên suốt Kinh thánh. Trong Giê-rê-mi 7:23 Chúa phán với Y-sơ-ra-ên rằng Ngài là Ðức Chúa Trời của họ, đòi hỏi họ: “Nhưng đây là mệnh lệnh mà Ta đã truyền cho họ: ‘Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi sẽ làm dân Ta”. Điều gì đánh dấu dân của Đức Chúa Trời? Đơn giản là, họ tuân theo tiếng nói của Ngài. Nguyên tắc này được chuyển sang, cách không thay đổi vào Tân ước. Chúa Jêsus phán: “Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Giăng 10:27). Đây là một dấu hiếu thiết yếu của những người thực sự thuộc về Chúa Jêsus: Họ nghe tiếng Ngài, và theo Ngài. Trong phương sách cuối cùng, mọi thứ phụ thuộc vào việc chúng ta có nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời hay không.
   Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào danh sách các phước lành cho sự vâng lời bắt đầu trong Phục truyền 28: 2:
   Mọi phước lành sau đây sẽ giáng trên anh em nếu anh em lắng nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em: Anh em sẽ được ban phước trong thành cũng như ngoài đồng ruộng.  Bông trái của thân thể anh em, hoa quả của đất đai anh em, bầy con của đàn gia súc, và cả chiên con lẫn bò con của anh em đều sẽ được ban phước. Cái giỏ và thùng nhồi bột của anh em đều sẽ được ban phước! …Đức Giê-hô-va sẽ truyền cho phước lành đến với anh em trong kho lúa và trong mọi công việc của tay anh em. Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em và ban phước cho mọi công việc của tay anh em” (câu 2–5, 8, 11–12)
    Hãy chú ý cách bao gồm tất cả các cụm từ được sử dụng: "trong mọi công việc của tay anh em", "cho mọi công việc của tay anh em". Cùng một cụm từ bao gồm tất cả được lặp đi lặp lại trong Phục truyền 29: 9:
Vậy anh em phải tuân giữ và thực hành những lời của giao ước nầy để anh em được thành công trong mọi việc anh em làm”.
    Các phước lành được hứa đều theo tỷ lệ chính xác đối với sự vâng lời được yêu cầu. Tổng số sự vâng lời mang lại phước lành tổng thể. Không có khu vực nào trong cuộc sống của chúng ta bị loại trừ. Không còn chỗ nào dành cho thất bại, thất vọng hay lỗi lầm. Không có chỗ cho bất cứ điều gì ngoài sự thành công.
   Bây giờ chúng ta hãy xem xét một cách ngắn gọn về phía trái ngược — những lời nguyền rủa vì sự bất tuân. “Nhưng nếu anh em không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật lệ của Ngài mà tôi truyền cho anh em hôm nay thì những lời nguyền rủa nầy sẽ giáng trên anh em và đuổi kịp anh em” (Phục truyền 28:15).
   Chúng ta đã thấy rằng điểm khởi đầu cơ bản của việc lìa bỏ Đức Chúa Trời là không lắng nghe tiếng nói của Ngài. Nếu chúng ta theo dõi lịch sử của những người hoặc bộ tộc hay quốc gia đã lìa bỏ Đức Chúa Trời, thì luôn luôn bắt đầu ở đó. Họ ngừng lắng nghe. Thường thì sự khởi đầu thật tinh tế và khó phát hiện. Chúng ta vẫn có thể duy trì sự phù hợp bề ngoài với các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong một thời gian dài sau khi chúng ta thực sự không còn lắng nghe. Nhưng nếu chúng ta theo dõi nan đề của mình đối với nguồn gốc của chúng, chúng bắt đầu khi chúng ta không còn lắng nghe Đức Chúa Trời  nữa.
   Danh sách các lời nguyền rủa rất dài, nhưng một trong những điều áp dụng đặc biệt cho chủ đề của chúng ta là  câu 29: “Đang giữa trưa mà anh em quờ quạng như người mù trong đêm tối. Anh em bị thất bại trong công việc mình”. Kinh Thánh nhất quán với chính nó. Cũng như thịnh vượng là một phước lành, vì vậy không thịnh vượng là một lời nguyền rủa.
   Khía cạnh này của lời nguyền rủa được mô tả lại cách đầy đủ hơn trong câu 47 và 48:
   Vì khi được thịnh vượng anh em không phụng thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời với cả tấm lòng hân hoan vui vẻ, nên trong cảnh đói khát, trần truồng và thiếu thốn mọi thứ, anh em phải phục dịch kẻ thù mà Đức Giê-hô-va sai đến đánh anh em. Ngài sẽ đặt ách sắt trên cổ anh em cho đến khi anh em bị tiêu diệt hết”.
  Chúng ta hãy tạm dừng ở đây một lúc và nhận thấy rằng câu này nói lên ý muốn tích cực của Đức Chúa Trời cho dân của Ngài - rằng chúng ta phục vụ Ngài với niềm vui và sự vui mừng về sự dư dật mọi thứ. Tuy nhiên, nếu qua sự không tin và không vâng lời, chúng ta không bước vào ý muốn tích cực của Đức Chúa Trời, thì sự thay thế tiêu cực được đặt ra./.