Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

CÁC TIÊN TRI GIẢ-Vào ngày 17 tháng 8 năm 1999, một trận động đất 7,2 độ richter đã tấn công Kocaeli, Thổ Nhĩ Kỳ. Cơn địa chấn kéo dài trong 45 giây và sự kiểm tra đầu tiên cho biết có 17.000 người đã chết. Trong cuộc điều tra sau này, người ta phát hiện ra rằng nhiều người đã chết vì các quy luật xây dựng không được tôn trọng và do đó các tòa nhà sụp đổ không cần thiết. Các nhà thầu bị buộc tội có trách nhiệm giết người.
Các thành phần chính giúp gắn kế tòa nhà là vữa, cát, vôi, xi măng và nước. Thành phần đắt tiền và quan trọng nhất là xi măng. Một phân tích về vữa ở Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra rằng có rất ít xi măng trong vữa, do đó, khi sự rung chuyển xảy ra, các cấu trúc cao tầng không có sức mạnh gắn kết tổng hợp và vữa theo nghĩa đen biến thành bụi.

Ê-xê-chi-ênl 13: 3-4,10,14- "Chúa Giê-hô-va phán: ‘Khốn cho bọn tiên tri dại dột theo thần riêng mình và không thấy gì cả.  Hỡi Y-sơ-ra-ên, bọn tiên tri của ngươi giống như những con cáo ở chốn hoang tàn!. Thật vậy,vì chúng lừa dối dân Ta, nói rằng: ‘Bình an’, mà chẳng có bình an gì cả. Khi có ai xây tường, thì nầy, chúng trét vôi trắng lên!  Ta sẽ phá đổ bức tường mà các ngươi đã trét vôi trắng lên, hạ nó sát đất đến nỗi chỉ còn trơ trọi cái nền của tường. Khi tường đổ xuống,các ngươi sẽ bị tiêu diệt trong đó và biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va".
Vữa có phần giống như sơn, nó có thể bao phủ "vô số tội lỗi" (1 Phiero 4:8).. Thật vậy, các bức tường được vữa bao phủ có thể trông tuyệt vời, làm cho cấu trúc có thể xây lên cao và rất ấn tượng với đôi mắt những con người không có kinh nghiệm. Nhiều "tiên tri", ngày nay đã xây dựng những tòa nhà ấn tượng. Thành công của họ nằm trong việc nói với mọi người những gì họ muốn nghe.
Tuy nhiên, sắp có một trận động đất xảy ra cho các vị tiên tri giả này, hãy lắng nghe những gì Chúa nói : "Ta sẽ phá đổ bức tường mà các ngươi đã trét vôi trắng lên,hạ nó sát đất đến nỗi chỉ còn trơ trọi cái nền của tường. Khi tường đổ xuống,các ngươi sẽ bị tiêu diệt trong đó và biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.  Ta sẽ trút hết cơn giận trên tường và kẻ trét vôi trắng trên nó. Ta sẽ nói với các ngươi rằng: “Tường chẳng còn nữa, những kẻ trét vôi cũng vậy.  Họ là các kẻ tiên tri của Y-sơ-ra-ên đã nói tiên tri về Giê-ru-sa-lem và thấy khải tượng bình an cho thành ấy mà không có bình an gì cả, Chúa Giê-hô-va phán vậy”’ (Ê-xê-chi-ênl 13: 14-16).
Các tiên tri của hội thánh ngày nay nói tiên tri rằng mọi thứ đều tốt lành và mọi việc sẽ tốt hơn. Họ gảy đúng lỗ tai ngứa của thính giả đang tập họp nghe họ nói chuyện. Trong tương lai gần, các "chức vụ tiên tri" lớn ở nhiều đất nước, như Hàn quốc, Hoa Kì  này sẽ sa ngã và Chúa sẽ phơi bày nền móng chức vụ giả dối của họ. Nghe đồn rắng Hàn quốc có trên 10 người tự xưng là Đấng Christ  trong mấy năm qua. Khi điều này xảy ra, chúng ta, như một dân sót, phải học hỏi từ sự sụp đổ. Tấm lòng của chúng ta phải được chuẩn bị cho những gì sẽ xảy đến.