Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

KHÔNG SỢ LOÀI NGƯỜI, NHƯNG SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI-"Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, Đến đền thờ Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối Ngài, Chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài”(Ê-sai 2:3). Nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay không thể còn được sửa chữa nữa. Bạn không thể nói gì được nữa. Nếu bạn nói sự thật với họ, họ bị xúc phạm. Cuối cùng, nên những người tuân theo sự thật của kinh thánh sẽ bị ném ra khỏi hội thánh. Chúa Jesus cũng xác minh điều này: 'bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy' (Ma thi ơ 5:12). Tất cả những người muốn theo Chúa phải chờ đợi bị đuổi ra khỏi các hội chúng. Rất nhiều người trong dân của Chúa không có lỗ tai để lắng nghe Đức Chúa trời. Họ đã làm cứng lòng của mình (Ê-sai 6:9-10; Công 28:26-27).

Bạn sợ bị đuổi ra khỏi một giáo phái à? Tôi muốn nói với bạn rằng chừng nào Chúa hoan nghênh đưa bạn đi, bạn phải biết ơn vì đã bị trục xuất khỏi những cộng đồng như vậy? Loài người có thể làm gì cho bạn chứ? Có lời được nói trong Ê-sai 2:22: "Con người là loài có hơi thở trong lỗ mũi, Vì họ nào có đáng giá gì đâu?". Con người ta chỉ có một hơi thở trong mũi, và khi nó đi qua, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc. Mỗi con người chỉ là một bóng mờ: "Vì họ nào có đáng giá gì đâu?". Chúng ta cần sợ Chúa, không phải sợ hãi loài người.
Trong hội thánh, những người có tâm trí tự do có thể chỉ đơn giản làm những gì họ muốn. Không ai có thể phản ứng với họ. Nếu một người dám nói, anh ta sẽ ngay lập tức được gọi là cố chấp, bảo thủ, hoặc phản loạn giáo quyền. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người câm miệng và để mặc cho những người làm đầu làm những gì họ muốn. Bạn có nghĩ điều nầy nên có trong cộng đồng hội thánh không? Há chúng ta không có thể sửa sai khi ai đó đã phạm tội hay làm điều gì đó mâu thuẫn với lời của Chúa sao? Chúng ta có thể khoan dung và chấp nhận một sự thay đổi xác thịt không? Không! Nếu không thì cộng đồng, hội thánh, núi Si-ôn, cuối cùng sẽ trở thành Sô-Đôm và Gô mô rơ (E-sai 1:9-10).
"Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, Và lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem." (Ê-sai 2:3 b). Không chỉ mười điều răn là luật pháp, nhưng toàn bộ lời của Đức Chúa Trời-- sự phát ngôn sống động của Ngài đang nói chuyện với chúng ta. Chúng ta phải sắp hàng sự thay đổi của mình cho đúng theo Lời Kinh thánh. Ngày hôm nay lời trong giao ước mới mang đến cho chúng ta Linh của Chúa, Sự sống, Sự thật và Ánh sáng. Linh của Chúa đang ở trong chúng ta- không chỉ để mang ân điển và sự vui hưởng, nhưng để ta bước đi trong ánh sáng của Ngài. Chúng ta muốn trở thành những người yêu Chúa, hãy tuân theo lời của Ngài và kính sợ một mình Ngài mà thôi.