Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

Chuẩn Bị Trị Vì Với Đấng Christ -“Anh em không biết rằng các thánh đồ  sẽ xét đoán thế giới sao?” (1 Cô-rinh-tô 6: 2) Đức Chúa Trời có một mục đích gấp đôi trong việc cứu chuộc chúng ta. Về mặt tiêu cực, đó là cứu chúng ta khỏi địa ngục — mà chúng ta nên biết ơn Ngài suốt cõi vĩnh hằng. Về mặt tích cực, đó là chuẩn bị một dân cho chính mình Ngài, dân đó sẽ dự phần ngai vàng với Đấng Christ.
Trước khi bạn đọc thêm, hãy tạm dừng một lúc và xem xét ý nghĩa của cá nhân bạn với tư cách là một Cơ đốc nhân, rằng bạn nên chuẩn bị cho mình trị vì  suốt cõi vĩnh hằng với Đấng Christ. Về phần những bạn chưa được cứu, tôi đã thấy rằng Đức Thánh Linh đang đặt trọng tâm ngày càng tăng về việc chuẩn bị cho vận mệnh của họ trong cõi đời đời.

Đây là những lời hứa hẹn về sự trị vì "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ phục hưng, là khi Con người ngự trên ngai vinh hiển Ngài, thì các ngươi, là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên "(Math 19:28) “Kẻ đắc thắng và giữ công việc ta đến cùng, ta sẽ ban cho quyền bính trên các dân, người sẽ chăn họ bằng cây gậy sắt, đập tan họ như khí mạnh của thợ gốm, cũng như ta đã nhận nơi Cha ta vậy ” (Khải huyền 2: 26–27).

--Chuẩn Bị Trị Vì-
Vì trách nhiệm kinh sợ của việc trị vì với Đấng Christ, chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận. Chỉ tuyên bố là mình đã được "sinh lại" thì không đủ. Sau đây là một số yêu cầu chính.
1. Sự Nhẫn Nại-
“Còn các ngươi là kẻ đã cứ ở với ta trong cơn thử thách ta,  ta phong nước cho các ngươi, cũng như Cha ta đã phong cho ta vậy,  để các ngươi được ăn uống tại bàn ta trong nước ta; các ngươi cũng sẽ được ngồi trên ngôi mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên” (Lu-ca 22: 28–30).
 Nhiều người bắt đầu làm môn đồ của Chúa Jêsus, nhưng chỉ mười hai người tiếp tục kiên định với Ngài cho đến cùng, và chỉ có họ mới được kể là xứng đáng trị vì với Ngài trên Y-sơ-ra-ên. “Ví bằng chúng ta đồng chết với Ngài, thì cũng sẽ đồng sống với Ngài; Nếu chúng ta nhịn chịu nổi, thì chúng ta cũng sẽ cùng làm vua với Ngài; Nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta” (2 Ti-mô-thê 2: 11–12a).  Nếu chúng ta dự phần sự tôn cao của Đấng Christ, trước tiên chúng ta phải tham dự sự chết của Ngài và sau đó tiếp tục vững vàng cho đến cuối cùng trải qua mọi khổ nạn.
2. Nhu Mì, Sự Nghèo Khó Của Tâm Linh-
“Phước cho kẻ có lòng nghèo khó, vì nước trời là của kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5: 3). "Phước cho kẻ nhu mì, vì sẽ thừa thọ đất!” (Mathio 5:5)
Đức Chúa Trời không ban vương quốc của Ngài cho những người kiêu ngạo hoặc tự quyết đoán, nhưng cho những người tự nhận ra rằng họ hoàn toàn không xứng đáng với danh dự đó. An-ne, mẹ của Sa-mu-ên, tuyên bố trong bài hát chiến thắng của mình: "Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên,  Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất,  Và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân,  Đặng để họ ngồi bên các quan trưởng,  Cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp" (1 Sa-mu-ên 2: 7).
Một ngàn năm sau, trinh nữ Ma-ri — trong một bài hát lớn hơn về sự chiến thắng khải hoàn tuyên bố cùng một lẽ thật: "Truất người quyền thế khỏi ngôi, Nhắc kẻ thấp hèn” (Lu-ca 1:52)

3. Tính Thanh Khiết-
“Đức Chúa Trời…là Đấng đã phó mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội ác, và vì mình mà tẩy sạch một dân thuộc riêng về mình, sốt sắng về việc lành ” (Tít 2:14)
Dân mà Đấng Christ thừa nhận thuộc riêng của chính Ngài, là những người mà Ngài đã chuộc lại khỏi mọi hành động vô luật pháp và được thanh tẩy cho chính Ngài. Nhưng có hai mặt của quá trình thanh tẩy này: một là thần thượng, một là phàm nhân. Trong 1 Giăng 3: 3 sứ đồ nói về hi vọng của chúng ta được biến đổi nên giống như Đấng Christ lúc Ngài trở lại, nhưng rồi ông nói thêm: “Hễ ai có hi vọng đó nơi Ngài, thì tự tẩy sạch mình cũng như Ngài là tinh sạch”. Đấng Christ sẽ chỉ thanh tẩy những người đáp ứng bằng cách tự họ thanh tẩy chính họ. Hơn nữa, Đức Chúa Trời chỉ có một tiêu chuẩn thuần khiết: “giống như Ngài [Chúa Jesus] là tinh sạch.” 1 Phi-e-rơ 1:22 cho chúng ta biết cách chúng ta có thể thanh tẩy tâm hồn mình bằng cách “vâng phục lẽ thật” bởi Thánh Linh. “Vâng phục lẽ thật mà tẩy sạch tâm hồn mình, để kính mến anh em cách không giả dối, nên hãy lấy lòng thương yêu lẫn nhau cách thiết thực”. Tâm hồn tinh khiết là một tâm hồn tràn ngập tình yêu.

4. Yêu Mến Sự Thật (chân lí)
Đó là bởi sự lừa dối mà Sa-tan lôi kéo A-đam và Ê-va vào cuộc nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, và điều này đã  trở thành vũ khí chính của hắn chống lại nhân loại kể từ ngày đó. Trong sách Khải huyền 12: 9, hắn được gọi là “con rắn xưa. . . người lừa dối cả thế giới”.
Trong 2 Tê. 2: 9–11, Phao-lô cảnh báo rằng chiến thuật này của sa-tan sẽ được biểu hiện cuối cùng trong antichrist, kẻ sẽ lừa dối bằng những dấu kì phép lạ giả dối đối với tất cả những người “không nhận lãnh sự yêu mến lẽ thật”.
Đây là bảo vệ duy nhất của chúng ta: tiếp nhận sự yêu mến sự thật. Tất cả những ai từ chối điều này sẽ bị Satan lừa dối. Chính Chúa sẽ phó họ cho ảo tưởng mạnh mẽ.
Yêu mến sự thật không chỉ là sự phù hợp suông với một chuẩn mực tôn giáo, có thề là "chính thống". Thậm chí cũng không đọc Kinh Thánh và có "thời gian yên tĩnh" mỗi ngày. Việc đó đòi hỏi một sự cam kết toàn diện, để tin và tuân theo Lời của Đức Chúa Trời — một điều mà sẽ loại bỏ tất cả các hình thức thỏa hiệp.
Trong thời của Chúa Giêsu, nhiều người Do thái nhận ra rằng Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a, nhưng vì sợ các bậc thẩm quyền tôn giáo, nên họ không thừa nhận Ngài, "vì họ ham mến sự vinh hiển của loài người hơn sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Giăng 12:43). Đó là bản chất của sự thỏa hiệp. Mỗi người chúng ta cần phải tự hỏi mình: Điều nào có ý nghĩa nhiều hơn với tôi - sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. . . hay của con người?
Trong Châm-ngôn 23:23 Sa-lô-môn khuyên, “Hãy mua lẽ thật, và đừng bán nó. . . . ”. Sự thật không thu được một cách rẻ tiền. Nó đòi hỏi nhiều thời gian cầu nguyện và nghiên cứu Kinh Thánh, tiếp theo là ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó phải được ưu tiên hơn nhiều hình thức giải trí giá rẻ được nền văn hóa thế tục của chúng ta cung cấp. Đó là một cam kết trọn đời.
Chúng ta cũng được cảnh báo không bán sự thật. Chúng ta có thể bị cám dỗ để mua sự nổi tiếng với giá của sự thật bằng cách loại bỏ “những câu nói khó hiểu” của Chúa Jesus và trình bày phúc âm không đòi hỏi sự hy sinh, nhưng hứa hẹn một cách sống dễ dàng qua cuộc sống. Tuy nhiên, điều này đúng theo lời cảnh cáo của Chúa Jesus: “Song ngõ hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ tìm được thì ít” (Ma-thi-ơ 7:14).
Nếu bạn nghiêm túc mong muốn dự phần vương quốc ngàn năm của Đấng Christ, hãy để tôi đề nghị rằng bạn phải cẩn thận đọc Kinh văn nhiều lần mà tôi đã trích dẫn ở trên, và xem xét cách mà mỗi câu Kinh Thánh đó áp dụng cho cuộc sống của chính bạn. Nếu Đức Thánh Linh chỉ cho bạn những khu vực mà bạn thiếu thốn, hãy nhờ Ngài giúp đỡ để thực hiện những thay đổi cần thiết. Bằng cách này bạn có thể làm cho một năm được tăng trưởng và thực nghiệm.