Lời Kinh Thánh

Kìa, Ngài cỡi đám mây mà đến, mọi mắt sẽ trông thấy Ngài, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng vậy; hết thảy các chi phái trên đất đều sẽ than khóc Ngài. Phải, A-men Lu ca 17:29-30

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Đa-vít Anh Em Một Cha Khác Mẹ Với Ê-li-áp?1 Sa mu ên 17: 28-29, “Nhưng Ê-li-áp, anh cả người, nghe Đa-vít nói như vậy, nổi giận người,mà nói rằng: Cớ sao mầy đến đây? Mầy bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mầy. Ấy đặng xem tranh chiến nên mầy mới đến.  Đa-vít đáp rằng: Vậy, tôi có làm chi đâu? Ấy chỉ là một câu hỏi thôi!”
IISa-mu-ên 10:2- Đa-vít nói: Ta muốn làm ơn cho Ha-nun, con trai của Na-hách, như cha người đã làm ơn cho ta. Vậy, Đa-vít sai tôi tớ mình đi đến an ủi người về sự chết của cha người; các tôi tớ của Đa-vít đến trong xứ của dân Am-môn.
IISa-mu-ên 17:25- Áp-sa-lôm đã lập A-ma-sa làm tổng binh thế cho Giô-áp. Vả, A-ma-sa là con trai của một người Y-sơ-ra-ên, tên là Gít-ra, xưa đã ăn ở cùng A-bi-ganh, là con gái của Na-hách, chị của Xê-ru-gia, mẹ của Giô-áp.

1 Sa mu ên 16:1—11, “Gie sê biểu bảy con trai mình đi qua trước mặt Sa-mu-ên như vậy; thì Sa-mu-ên nói cùng Gie sê rằng: Đức Giê-hô-va chẳng chọn một ai trong chúng nó.  Đoạn, Sa-mu-ên nói cùng Y-sai rằng: Hết thảy con trai ngươi là đó sao? Gie sê đáp rằng: Hãy còn đứa con út, nhưng nó đi chăn chiên.
1 Sử kí 1 :13-17, “Gie-sê sinh con đầu lòng là Ê-li-áp, con thứ nhì là A-bi-na-đáp, con thứ ba là Si-mê-a, 1 con thứ tư là Na-tha-na-ên, con thứ năm là Ra-đai, 1 con thứ sáu là Ô-xem, con thứ bảy là Đa-vít.  Còn Xê-ru-gia và A-bi-ga-in là chị em của những người ấy. Xê-ru-gia có ba người con là A-bi-sai, Giô-áp, và A-sa-ên.  A-bi-ga-in sinh A-ma-sa; cha của A-ma-sa là Giê-the, người Ích-ma-ên.
2 Sa mu ên 2:32, “Họ đem A-sa-ên chôn trong mộ của cha người tại Bết-lê-hem”
Theo những câu kinh thánh trên đây chúng ta thấy một phụ nữ có tên là Na hách, sinh ra hai cô gái Xê ru gia và A bi ga in. Hai cô gái nầy là chị em của 8 anh em Đa vít.  Bà Xê ru gia sinh ra Giô áp, A bi sai và A sa ên. Cho nên Giô áp là cháu ruột của Đa vít, gọi Đa vít là cậu. Gia đình Giô áp và Đa vít đều ở Bết lê hem. A ma sa là tổng binh của Áp sa lôm, bị Giô áp ám hại.
Nhưng có một vấn nạn khó hiểu-- Đa vít là con thứ bảy hay thứ tám của Gie sê? Tác giả sách 1 Sa mu ên là tiên tri Sa mu ên, ông đơn giản ghi Đa vít là con trai út, thứ tám của Gie sê. Nhưng tác giả sách 1 Sử kí, có lẽ là E xơ ra, lại ghi Đa vít là con thứ bảy.
Theo tôi, có lẽ Sa mu ên và E xơ ra đều ghi đúng từ hai khía cạnh khác nhau. Đa vít là con riêng của Gie sê lúc tuổi già. Có lẽ mẹ của Xê ru gia là cung phi hay một người phụ nữ của vua Am môn, đã kết hôn với cụ Gie sê góa vợ và sinh ra con muộn là Đa vít. Cho nên Đa vít có ân tình với nhà vua Am môn.
Nếu đúng như vậy thì Đa vít là con thứ tám, con dòng nhì của Gie sê. Còn Xê ru gia và A bi ga in là con riêng của bà Na hách, không phải con ruột của Gie sê.
Đó là lí do để chúng ta hiểu được tại sao Đa vít bị bạc đãi trong gia đình có 8 anh em trai. Thiếu niên Đa vít phải đi chăn chiên cho bố và cho các anh của mình. Chúng ta dễ hiểu tại sao có sự hà khắc, gắt gỏng của anh cả Ê li áp đối với thằng em nhỏ tuổi, nhưng đẹp trai cùng thông minh, giỏi giắn hơn mình.
Có lẽ mẹ đẻ của Đa vít là Na hách cũng không có khả năng bênh vực ông trước sự ghen ghét của 7 anh em khác mẹ đó. Gie sê và bà Na hách được Đa vít cho lánh nạn ở xứ Mô áp khi vua Sau lơ săn đuổi Đa vít. 2 Sa mu ên 22:3,4 “Từ nơi đó, Đa-vít đi đến Mích-pê thuộc Mô-áp, ông nói với vua Mô-áp: “Xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với các ông cho đến khi tôi biết được điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi.”  Đa-vít dẫn cha mẹ mình đến gặp vua Mô-áp, và họ ở lại với vua suốt thời gian Đa-vít ở trong đồn lũy”.
Qua lời nói của Đa vít với vua Sau lơ chúng ta thấy đôi phần những bạc đãi mà Đa vít chịu đựng từ 7 anh em của mình, “Đa-vít tâu với Sau-lơ: “Khi đầy tớ bệ hạ chăn chiên cho cha mình, nếu có sư tử hay là gấu đến tha một con chiên trong bầy,  thì con đuổi theo, đánh nó, giật chiên khỏi mõm nó; nếu nó chống cự, con nắm râu nó, đánh và giết nó đi.  Đầy tớ bệ hạ đã đánh chết cả sư tử và gấu”. Cậu bé còn quá bé bỏng mà phải chăn chiên một mình trong rừng sâu, trong nơi hoang vắng! Thật đáng thương!
Từ lúc mới sinh ra, kẻ thù là Sa tan đã muốn tiêu diệt Môi se là dụng cụ bậc nhất của Chúa. Sa tan đã tạo sự ghen ghét bắt bớ của bảy anh em đối với Đa vít là vị vua vừa lòng Đức Chúa Trời sau nầy.
Nếu vì chứng cớ của Chúa mà anh em bị ai đó căm ghét trải nhiều năm thì đừng lấy làm lạ.
Chúa đã dùng bối cảnh gia đình Gie sê và thời gian trên 10 năm săn đuổi của Sau lơ để đào tạo Đa vít nên chiếc bình hữu dụng cho Chúa. Gia phổ của Chúa Jesus chỉ gọi Đa vít là vua (the king), dù có rất nhiều vua được chép trong gia phô ấy. Tên của Đa vít, và Danh ccu3a Chúa Jesus, chớ không có tên ai khác, xuất hiện cuối cùng ở Khải huyền chương 22. Hai điều đó minh chứng Chúa rất mực tôn trọng và yêu quý Đa vít.
Ngợi khen Chúa